În premieră, Departamentul Drept Penal al Facultății de Drept, USM, a organizat, în data de 26 februarie 2021, o masă rotundă cu genericul „Mecanismul de asigurare a executării pedepselor privative și neprivative de libertate în Republica Moldova” la care au  participat reprezentanții Inspectoratului Național de Probațiune și ai Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Evenimentul a avut drept scop evidențierea tendințelor politicii penale naționale privind asigurarea executării pedepselor prevăzute de legislația penală națională. De asemenea, au fost abordate aspecte ce vizează  anumite provocări și reușite înregistrate de autorități la acest capitol, fiind evidențiate elementele care au determinat consolidarea și dezvoltarea sistemului probațiunii și sistemului administrației penitenciare.

Masa rotundă a reunit reprezentanți ai mediului academic, specialiști ai Inspectoratului Național de Probațiune și ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, inclusiv studenți ai Facultății de Drept, activitatea fiind moderată de Augustina Bolocan-Holban, doctor în drept, conferențiar universitar, președinte al Asociației pentru Justiție Penală Participativă.

Serghei Brânza, decan al Facultății de Drept, USM, doctor habilitat în drept, profesor universitar, a remarcat actualitatea subiectului abordat în cadrul mesei rotunde prin raportarea acestuia la semnificația și importanța executării pedepsei în planul respectării justiției, totodată, menționând că evenimentul este de maximă utilitate atât pentru teoreticieni, cât și pentru practicieni, tema fiind discutată în premieră într-un asemenea format la Facultatea de Drept. Domnul Decan și-a exprimat speranța că masa rotundă va constitui nu numai o platformă de discuții și dezbateri pentru participanți, dar își va găsi continuitate în dezvoltarea unor acțiuni concrete ce vor reuni eforturile participanților în planul identificării unor soluții optime în materia executării pedepselor.

Directorul Inspectoratului Național de Probațiune, Andrei Iavorschi, a salutat inițiativa de a împărtăși experiența serviciului național de probațiune cu mediul academic, considerând că acest lucru trebuie să devină o practică constantă. În plus, a evidențiat importanța și rolul instituției probațiunii, parte a sistemului de justiție penală, de la etapa presentințială până la cea postpenitenciară. Pe parcursul evenimentului, au fost prezentate avantajele monitorizării electronice în calitate de obligație stabilită de instanța de judecată în contextul condamnării cu suspendarea condiționată, fiind prezentate publicului dispozitivele de monitorizare electronică.

Cu un mesaj de salut a venit și Vladimir Cojocaru, director interimar al Administrației Naționale a Penitenciarelor, care a punctat necesitatea valorificării parteneriatului cu Facultatea de Drept  a Universității de Stat din Moldova, specificând că cercetările științifice pe parcursul anilor de studii în domeniul sistemului de executare a pedepselor l-au determinat să aleagă acest parcurs în activitatea sa practică. Adițional, a reliefat unele dintre reușitele sistemului administrației penitenciare, în particular, cu referire la acreditarea serviciilor medicale acordate deținuților.

Pe parcursul mesei rotunde au fost expuse și dezbătute mai multe aspecte, inclusiv::

evoluția legii penale naționale referitoare la pedepsele privative și neprivative de libertate;

măsurile și serviciile destinate copiilor în conflict cu legea;

măsurile privind sancționarea și prevenirea stării de ebrietate la volan;

activitatea serviciului național de probațiune în ansamblu (tipurile de servicii și asistență oferite de consilierii de probațiune beneficiarilor, asigurarea executării pedepselor neprivative, importanța referatului presentințial de evaluare a personalității făptuitorului, promovarea programelor probaționale în calitate de alternative la detenție, obligațiile stabilite de instanța de judecată în contextul articolelor 90 și 901 CPRM);

activitatea administrației naționale a penitenciarelor (siguranța și regimul penitenciar, asigurarea asistenței medicale persoanelor deținute, dezvoltarea infrastructurii sistemului administrației penitenciare, managementul resurselor umane, lansarea platformei e-learning ANP destinată instruirii la distanță a angajaților sistemului, consolidarea cadrului instituțional și legal, cooperarea cu structurile internaționale și organizațiile obștești).

La finalul evenimentului, membrii Departamentului Drept Penal și practicienii prezenți au încurajat studenții Facultății de Drept să desfășoare stagiile de practică în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune (inclusiv în cadrul birourilor teritoriale de probațiune) și în sistemul administrației naționale a penitenciarelor pentru a se familiariza cu specificul acestor activități.

De evidențiat că desfăşurarea acestei mese rotunde se încadrează în șirul activităților organizate cu prilejul aniversării a 75 de ani  de la fondarea Universității de Stat din Moldova.