Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova a organizat în data de 25 februarie 2021, începând cu ora 09:00, în aula 216 ,,Alexandru Cojuhari”, Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești, etapa a XXV-a, jubiliară, dedicată celei de-a 75 aniversări de la fondarea USM. Sesiunea reprezintă de fapt o conferință studențească, care își propune să inițieze un dialog între studenții domeniilor juridice, în scopul punerii în valoare de către aceştia a talentului și cunoștintelor acumulate în diferite ramuri ale dreptului. În cadrul manifestării, studențiilor Facultății de Drept li s-a oferit posibilitatea  de a prezenta propriile idei ştiinţifice în prezența colegilor și a cadrelor didactice, fapt ce asigură o înţelegere mai profundă din partea tineretului studios şi o sistematizare a ceea ce numim comunicare ştiinţifică, dar şi o asimilare a informaţiei juridico-ştiinţifice.

 La deschiderea Conferinței, cu un mesaj de salut s-a adresat doamna Stela Botnaru, prodecanul Facultății de Drept, doctor în drept, conferențiar universitar, care a menționat că organizarea sesiunii respective a devenit deja o tradiție frumoasă pentru studenții Facultății de Drept, exprimându-și totala încredere că toate comunicările participanților vor fi deopotrivă de relevante şi utile atât pentru mediul studențesc, cât și pentru personalul ştiinţifico-didactic al Facultății de Drept. Doamna Botnaru S. i-a felicitat pe participanți, dorindu-le succes în desfășurarea acestui important eveniment, exprimându-și convingerea că dezbaterile și recomandările științifico-practice formulate în cadrul Sesiunii vor deveni un suport semnificativ întru dezvoltarea științei dreptului și implicit la formarea unor viitori juriști valoroși.

Moderatorul Sesiunii Naționale de Comunicări Stiințifice Studențesti 2021 a fost Cristina Popovici, prodecanul Facultății de Drept, magistru în drept, lector universitar.

Doamna Cristina Popovici i-a prezentat pe membrii juriului în componenţa, după cum urmează: Președinte- Cristina Popovici, prodecanul Facultății de Drept, magistru în drept, lector universitar; membri: Grama Mariana, doctor în drept, conferenţiar universitar, Departamentul Drept Penal; Cebotari Valentina, doctor în drept, conferențiar universitar, Departamentul Drept Privat; Televca Oleg, doctor în drept, lector universitar, Departamentul Drept Public; Eni Artiom, magistru în drept, lector universitar, Departamentul Drept Procedural; Sterpu Vladimir, doctor în științe politice, lector universitar, Departamentul Drept internaţional şi European; Dogot Cristi, Președinte ASD, student, anul III.

Programul Sesiunii a inserat 27 de comunicări ale studenţilor îndrumaţi în cadrul celor cinci Departamente ale Facultății de Drept, USM.

Studenții au prezentat public comunicările elaborate, oferindu-li-se certificate de participare, iar participanților cu cele mai apreciate lucrări li s-a  decernat diplome, în următoarea ordine:

Diplomă de gradul I – Stoica Dumitru, student al anului I;

Diplomă de gradul II – Panchiv Olesea, studentă al anului III;

Diplomă de gradul IIRăileanu Cătălina, studentă al anului I;

Diplomă de gradul III – Descălui Evelina, studentă al anului II;

Diplomă de gradul III – Alexeev Doina, studentă al anului III;

Diplomă de gradul III – Roșior Cristina, studentă al anului II.

Diplome cu mențiune au fost oferite următorilor participanți:

  1. Popa Tudor- student al anului III;
  2. Donțu Raluca – Rusanda – studentă al anului I;
  3. Raducan Valeria – studentă al anului II;
  4. Pozneacova Veronica – studentă al anului II;
  5. Bogdan Irina – studentă al anului I.

Astfel, considerăm că scopul Sesiunii, constituită în mare parte de viitori juriști impulsionaţi de interesul pentru cercetarea multiaspectuală a valorilor dreptului, prin implicarea care generează dezvoltarea conținutului normativ al Legilor din domeniu, a fost atins, urmând ca toate comunicările prezentate să fie publicate în Culegerea de rezumate ale Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești, etapa a XXV-a, jubiliară, dedicată celei de-a 75 aniversări de la fondarea USM.