Astăzi, 02.03.2021, în cadrul întâlnirii cu președintele Comitetului Executiv al Mobiasbanca OTP Grup în Moldova, Laszio Diosi, directorul executiv EBA Moldova, Mariana Rufa, prorectorul Otilia Dandara, USM și rectorul Grigore Belostecinic, ASEM, a fost dat startul Programului organizat de Mobiasbanca OTP Grup în Moldova în colaborare cu EBA Moldova în parteneriat cu USM și ASEM, orientat spre sprijinirea instituțiilor de învățământ selectate în vederea sporirii competitivității viitorilor absolvenți pe piața muncii moderne în Republica Moldova, prin participarea la cursurile de formare ce țin de cadrul regulatoriu și aplicativ în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și în domeniul conformității, prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Atât directorul executiv al Asociaţiei Businessului European (EBA) în Moldova, Mariana Rufa, cât și președintele Comitetului Executiv al Mobiasbanca OTP Group S.A., Laszio Diosi, au ținut să menționeze, în mod special, cointeresarea lor la formarea unor specialiști cu competențe și abilități în domeniile vizate, foarte necesare la ora actuală pe piața muncii din Republica Moldova, mai ales că există un potențial deosebit care deține competențe importante pentru piața muncii, doar că angajatorii trebuie să vină cu asemenea oferte încă de pe băncile universității, pentru a le demonstra că există perspective de a dezvolta o carieră calificată în țară. Nu e cazul să faci niște studii fără a le cunoaște finalitatea – posibilitatea de angajare în câmpul muncii în Republica Moldova. Totodată, președintele Comitetului Executiv al Mobiasbanca, a ținut să subliniezeimportanța prevenirii unei irosiri a capitalului uman șinecesitatea orientării încă de pe băncile universității spre o perspectivă de realizare profesională și dezvoltare în carieră.

Dna Otilia Dandara, prorector pentru activitatea didactică a USM, dr. hab., prof. univ., a menționat că: „Programul este destinat în special masteranzilor, care au deja pregătirea necesară în domeniul dreptului și care țintesc un anume segment de pe piața muncii, dar că sunt încurajați să participe și studențiidin ultimul an de la Ciclul I licență.

Totodată, inițiatorii Proiectului s-au arătat foarte interesați de participarea cadrelor didactice care să învețe, inclusiv mecanismul de relaționare cu reprezentanții pieței muncii, aspect foarte important pentru formarea viitorilor specialiști.

Studențiiparticipanți la cursurile de formare profesională în cauză vor primi certificate, iar informația privind formarea respectivă va figura în suplimentul la diplomă, pentru ca viitorii angajatori să știe că potențialii lor angajați au obținut asemenea competențe. Cadrele didactice vor obține un certificat de formare continuă. În plus, Mobiasbanca – OTP Group S.A a elaborat și niște mecanisme de motivare a studenților, oferind pentru cele două instituții de învățământ participante la proiect 6 burse a câte 5000 lei fiecare pentru cei mai activi, cei mai buni absolvenți ai cursurilor.

Reiterăm, importanța derulării unor astfel de programe, în special, a celui organizat de Mobiasbanca OTP Grup în Moldova în colaborare cu EBA Moldova în parteneriat cu mediul universitar, pentru dezvoltarea și suplinirea pieței moderne a muncii din Republica Moldova cu cadre care să posede cunoștințele și competențele necesare la ora actuală.

Invităm studenții, masteranzii, cadrele didactice eligibile să profite de această oportunitate și să aplice pentru participarea la acest Program pentru a deveni și mai competitivi, și mai buni în profesia aleasă.

Notă informativă:

Asociaţia Businessului European (EBA) este o organizație independentă, nonguvernamentală, înființată de 10 fondatori, unii dintre cei mai mari investitori din Republica Moldova. Asociația Businessului European reprezintă o instituție fondată sub auspiciul Delegației UE în Republica Moldova, având drept scop alinierea economiei naționale și a legislației în domeniul de afaceri la standardele UE și promovarea valorilor europene și celor mai bune practici de management în afaceri în comunitatea antreprenorială din Moldova. EBA Moldova este membru al EBO Worldwide Network.

Mobiasbanca – OTP Group S.A. Prezentă pe piața locală din 4 iulie 1990, Mobiasbanca este a 4-a cea mai mare bancă universală de pe piața bancară din Moldova, fiind activă atât pe segmentul de retail, cât și corporate. La data de 25 iulie 2019, OTP Bank a devenit acționarul majoritar al băncii, grupul ungur fiind prezent deja în 11 țări din regiunea Europei Centrale și de Est. După aderarea Moldovei, OTP Group – unul dintre cei mai stabili si de încredere furnizori de servicii financiare și un jucător bancar dominant pe piața Europei Centrale și de Est – este prezent deja în 11 țări din regiune.

OTP Group deservește 18,5 milioane de clienți cu peste 35.000 de angajați și are o rețea de peste 400 de sucursale. OTP Bank este cea mai mare bancă comercială din Ungaria, cu o cotă de piață de 26% din totalul activelor. Rentabilitatea Grupului OTP în termeni de ROE este cea mai mare dintre grupurile bancare europene. Grupul OTP acordă servicii în domeniul asigurărilor, imobiliare, factoring, leasing și gestionarea activelor, fonduri de investiții și fonduri de pensii.