Școala Doctorală de Psihologie și Științe ale Educației a Universității de Stat din Moldova  anunță pentru data de 17 martie 2021, ora 14:00, în bir.505, blocul III, str. M.Kogălniceanu, 65A, or. Chișinău, susținerea publică a tezei de doctor în științe ale educației cu tema „Valențe psihopedagogice de formare inițială a acdrelor didactice pentru educația toleranței la elevi”, specialitatea 531.01 – Teoria generala educației.

Autor: BOGHIAN Ioana

Conducător științific: GUȚU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

Ședința va fi organizată în format online:

Join Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/85707721899?pwd=dlE5WUNuRDQ1MjFPNmRka25NY1pyUT09

Meeting ID: 857 0772 1899
Passcode: 170321

Comisia de îndrumare:

BODRUG-LUNGU Valentina, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar

ȘEVCIUC Maia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar

PAIU Mihail, doctor în pedagogie, conferențiar universitar

Comisia de doctorat, aprobată de Consiliul Științific al Universității de Stat din Moldova (proces verbal nr.9 din 16 iunie 2020):

  1. Goraș-Postică Viorica, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova – președinte al comisiei
  2. Guțu Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova – conducător de doctorat
  3. Șevciuc Maia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova – referent oficial
  4. Cojocariu Venera-Mihaela, doctor în științele educației, profesor universitar, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, România – referent oficial
  5. Silistraru Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol – referent oficial
  6. Darii Ludmila, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova – secretar al comisiei.