Universitatea din Piteşti, prin Centrul pentru Relaţii Internaţionale, a organizat în perioada 01-05.03.2021 evenimentul ,,Erasmus+. Online International Staff Week”. Universitatea de Stat din Moldova a fost reprezentată în cadrul acestui eveniment de către Nadejda Butnari, lector universitar de la Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei al Facultăţii Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială.

Pe parcursul întregii săptămâni, cadrele didactice care au aplicat şi au fost selectate pe baza acordurilor inter-instituţionale încheiate între Universitatea din Piteşti şi universităţi din ţări partenere programului, au participat la activităţi de predare şi/sau formare. În acest context, pe 04.03.2021, Nadejda Butnari a desfăşurat un curs la tema ,,Etosul cadrului didactic în procesul de comunicare pedagogică”, studenţilor anului I, specialitatea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Universitatea din Piteşti.

Acestei activităţi i se adaugă participarea la workshopuri şi sesiuni de informare despre Universitatea din Piteşti; internaţionalizarea învăţământului superior, noul program Erasmus+ 2021-2027; provocările aduse de pandemia Covid19 în ceea ce priveşte organizarea mobilităţilor Erasmus; exemple de bune practici, moderate de membrii Centrului pentru Relaţii Internaţionale şi de cadre didactice ale UPIT.

Activităţile au adus împreună un număr de 82 de cadre didactice de la 23 de universităţi  din 15 ţări partenere: Azerbaijan University of Languages (Azerbaijan), Belarusian State Pedagogical University (Belarus), Birjand University (Iran), Brusov University (Armenia), Centre Universitaire Ain Temouchent (Algeria), Epoka University (Albania), Georgian American University (Georgia), Hanoy University (Vietnam), Karshi University (Uzbekistan), Mansoura University (Egipt), Marwadi University (India), Moldova State University (Republica Moldova), National Transport University (Ucraina), Tarbiat Modares University (Iran), Tbilisi Humanitarian Teaching University (Georgia), Technical and Vocational University (Iran), Tomsk Polytechnic University (Rusia), Université Alger II (Algeria), Université Gabès (Tunisia), University of Elbasan Alexander Xhuvani (Albania), University of Shkodra (Albania), University of Vlore Ismail Quemali (Albania), Uzhhorood University (Ucraina).

Universitatea din Piteşti speră ca acest eveniment să devină o tradiţie a implementării programului Erasmus+, Acţiunea cheie 1, Mobilitatea persoanelor în scopul învăţării, mobilităţi cu ţări partenere programului (KA107), printre care se află şi Universitatea de Stat din Moldova.