La 24 martie 2021 în cadrul Facultății de Litere a fost organizată, de către profesorii Departamentului Lingvistică Română și Știință Literară, o masă rotundă în memoria distinsului profesor și lingvist Ion Melniciuc, care și-a făcut studiile la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova, iar apoi a activat aici timp de aproape cinci decenii. Profesorul, lingvistul şi publicistul Ion Melniciuc a fost șef al Catedrei de limbă română din cadrul Facultății de Litere. A scris 16 monografii, manuale, dicționare și peste 300 de articole științifice și publicistice.

Pentru a-l comemora pe „Cavalerul limbii române” – Omul Cuvântului Ion Melniciuc –, profesori, scriitori, ziariști, colegi și foști studenți și-au dat întâlnire online.

Participanții la eveniment au evocat chipul luminos al profesorului, un mare patriot pe care l-au admirat și l-au respectat sute de studenți și oameni de bună credință din toată țara. Dr. Adriana Cazacu, decanul Facultății de Litere (USM), dr. Ludmila Berzoi, dr. Ana Vulpe (Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu”) au descris contribuția lui Ion Melniciuc la cultivarea limbii române, la editarea manualelor universitare și la dezvoltarea unei importante ramuri a lingvisticii – lexicologia. Dr. hab. Iraida Condrea a apreciat rolul publicistului Ion Melniciuc în promovarea limbii române la radio și televiziune în anii renașterii naționale, acesta lansând sute de tablete de cultivare a limbii la radio, televiziune, în ziare și reviste și ținând sute de comunicări la conferințe. Redactorul prezentator, scenarista Larisa Verdeș și scriitoarea Maria Pilchin, dar și alți foști studenți, iar actualmente conferențiari universitari – dr. Elena Varzari (USM), dr. hab. Viorica Molea (USM), dr. Adela Manolii (USM), dr. Petru Butuc (UPS „Ion Creangă”), dr. Lucia Cepraga (ASEM), dr. hab. Inga Druță (Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu”) – și absolvenți ai facultății care activează actualmente în domenii străine filologiei (Inga Galben (People Development Business Partner), compatrioți stabiliți peste hotarele țării) și-au amintit cu multă emoție de exprimarea corectă, frumoasă, inteligibilă a profesorului, care obișnuia să citeze inspiratele versuri ale lui Vasile Romanciuc:

„Să-ţi fie-atât de drag cuvântul,

Încât atunci când îl rosteşti,

Să crezi că însuşi Eminescu

Ascultă ce şi cum vorbeşti”.

Întâlnirea, în afară de caracterul ei academic, a fost una de suflet și a sensibilizat cei peste 50 de participanți care s-au angajat, o dată în plus, să contribuie la păstrarea și promovarea tezaurului lingvistic național.