Universitatea de Stat din Moldova, Coordonatorul proiectului „Orizonturi de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană: realități și perspective”, număr de referință: 619953-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO – PROIECT, în persoana Elenei Simciuc, a organizat cele 3 Cursuri de Instruire Interinstituțională „Managementul Proiectelor UE” pe 9-10 martie 2021 la Comrat, pe 11-12 martie la Chișinău și în 15-16 martie la Bălți, la care au luat parte peste 80 de participanți.

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană – Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură – în cadrul programului Erasmus +.

Cursurile interinstituționale de formare au avut loc, în paralel, în format on-line și offline. Aceasta a fost o experiență nouă pentru echipa de experți, Elena  Simciuc și Robert Khachatryan, dar în contextul pandemiei COVID-19, s-a decis să se profite de ambele oportunități și să se ajungă la un număr mai mare de participanți.

Obiectivele acestor cursuri de formare interinstituțională sunt de a sensibiliza publicul cu privire la Uniunea Europeană, de a promova și de a consolida înțelegerea proceselor de integrare europeană a Republicii Moldova, de a informa despre instrumentele financiare oferite de diferitele programe/strategii ale UE și de a învăța grupul țintă să formuleze, să dezvolte și să planifice propunerea de proiecte care ar putea fi aplicate în cadrul programelor de finanțare ale UE. Participanții au primit tot suportul de materialele necesare.