Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Științe Economice, Departamentul Economie, Marketing și Turism a organizat, în format online, masa rotundă cu tema: „Leadership educațional și predare cu mentalitate deschisă în instituțiile de învățământ superior”.

USM, de rând cu celelalte instituții de învățământ superior din țară, este conștientă, mai mult ca niciodată, că societatea și statul, la stadiul actual al dezvoltării sociale, are nevoie de oameni care știu să socializeze într-o lume în schimbare rapidă, oameni activi, care posedă competențe sociale, una dintre cele mai importante fiind „leadershipul educațional”. Rolul decisiv în dezvoltarea calităților personale de conducere, luând în considerare provocările social-economice aparțin sistemului de învățământ. Anume aceste provocări determină prioritățile strategice pentru dezvoltarea sistemului de educație care actualizează problemele creării condițiilor optime pentru socializarea studenților, diseminarea celor mai bune practici în direcția dezvoltării activității lor sociale și a potențialului de conducere. În această privință este necesar să fie elaborate și replicate modele orientate spre segmentele țintă pentru a face posibilă dezvoltarea calităților de lider la studenți.

Prin desfășurarea mesei rotunde cu tema: „Leadership educațional și predare cu mentalitate deschisă în instituțiile de învățământ superior” s-a urmărit punerea în discuție a conceptului de „leadership educațional”, natura pedagogică a acestuia, analizarea unei serii de abordări și concepte în legătură cu fenomenul dat, dar și posibilitatea aplicării unor practici eficiente pentru optimizarea proceselor de „leadership educațional”; modele de activitate pedagogică orientate spre subiect, crearea condițiilor pentru dezvoltarea potențialului de lider al studenților. Această masă rotundă le-a permis specialiștilor din sistemul învățământului superior din țară să-și coreleze ideile și experiențele existente în acest domeniu cu experiența teoretică, de cercetare și va contribui la înțelegerea ulterioară a specificului activității pedagogice, menite să creeze condiții pentru dezvoltarea leadershipului studenților în spațiul învățământului modern.

Organizatoare ale evenimentului au fost Maria Hămuraru, dr.,conf.univ., șefa DEMkT, și Adriana Buzdugan, dr.,conf.univ. La masa rotundă au venit cu prezentări spre a fi dezbătute:

  • Hămuraru Maria, dr., conf.univ., șefa DEMkT — „Mentalitatea deschisă – mit sau realitate pentru învățământul superior”;
  • Balmuș-Andone Mihaela, specialist în leadership, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) cu discursul: „Starea de bine a cadrului didactic”;
  • Vasilache Dorina, psiholog, USM, cu prezentarea:„Dragă furie — hai să ne despărțim!”;
  • Sîrbu Oxana, medic, lector univ., USMF – „Procesul de învățare prin prisma mediatorilor fiziologici și chimici”;
  • Buzdugan Adriana, dr., conf.univ., cu prezentarea: „Starea de bine a cadrului didactic”.

Printre cei prezenți s-au regăsit reprezentanți ai diferitor instituții de învățământ superior din țară. Au fost puse în discuție teme foarte interesante și actuale pentru mediul academic, subliniindu-se că adoptarea unei mentalități deschise este una din soluțiile sustenabile și transformaționale ale societății. Procesul educațional este cel mai important pivot al schimbării de mentalitate, iar dacă generațiile de studenți vor crește în baza principiilor mentalității deschise, posedând tehnicile de formare a leadershipului, de menținere a stării de bine, de stăpânire a emoțiilor negative, de cunoaștere a declanșatorilor fiziologici și chimici ai acestor stări, cu siguranță vom putea avea în Republica Moldova o nouă elită de lideri adevărați și dedicați nevoilor țării.

Felicitări organizatorilor! La mai mult și la mai mare!