Având în vedere evoluția situației pandemice a infecției Covid-19, agravarea stării epidemiologice și declararea stării de urgență în sănătate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, la Universitatea de Stat din Moldova se menține regimul special de activitate până la data de 18 aprilie 2021 inclusiv.

Angajații USM își vor exercita atribuțiile de serviciu, după cum urmează :

  1. Personalul didactic va realiza activitățile educaționale, conferințele științifice, adunările și întrunirile profesionale la distanță.
  2. Personalul ce își exercită activitatea la birou, va fi atras cu prezență fizică în număr de până la 30% din personal.
  3. Angajaţii care, în virtutea atribuţiilor de serviciu, pot exercita munca de la distanţă, vor desfăşura activitatea prin muncă la domiciliu, urmând să prezinte conducătorului nemijlocit darea de seamă despre lucrul efectuat la distanţă.
  4. Se stabileşte regim special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar şi a personalului activitatea căruia necesită prezenţa obligatorie la locul de muncă (în ture), în special personalul auxiliar/de deservire, din cadrul căminelor și blocurilor de studii, pe durata programului de muncă, cu respectarea distanţei sociale, utilizarea măştilor şi mănuşilor de protecţie, cu dezinfectarea, ori de câte ori va fi necesar a mânilor şi suprafeţelor din birouri.

Ordin nr. 43 din 02.04.2021 „Cu privire la menținerea regimului special de lucru în cadrul Universității de Stat din Moldova”