Școala Doctorală de Științe Juridice a Universității de Stat din Moldova

anunță susținerea publică a tezei de doctor în drept cu tema:

„Interacțiunea subiecților procesuali în cadrul cercetării cauzelor penale”

Candidat: OGANESEAN Armen

Conducătorul de doctorat: GHEORGHIȚĂ Mihail, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Specialitatea: 554.04 – criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative

Data: 17 aprilie 2021

Ora: 10:00

Local: MD-2009, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr.67, bloc 2, aula 119

Ședința va fi transmisă online la:https://youtu.be/HWcj6DR7H5Q

si pe

https://idsi.md/tv

Comisia de doctorat:

Președintele Comisiei: VIZDOAGĂ Tatiana, doctor în drept, conferențiar universitar universitar

Conducător de doctorat: GHEORGHIȚĂ Mihail, doctor habilitat în drept,

profesor universitar

Referenți oficiali: DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, profesor universitar

                            SEDLEȚCHI Iurie, doctor în drept, profesor universitar;

                            AIRAPETEAN Artur, doctor în drept, conferențiar universitar         

Secretarul Comisiei:  EȘANU Adriana, doctor în drept, conferențiar universitar

Teza de doctor poate fi consultată la:

  • Biblioteca Universității de Stat din Moldova (http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/3960)
  • Biblioteca Națională a Moldovei
  • Pagina web a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova
  • Pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (http://www.cnaa.md/thesis/56840/)

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi remise la adresa de e-mail a Școlii Doctorale de Științe Juridice a USM: doctorat_drept@yahoo.com