În data de 15.04.2021, ora 16.00, în cadrul Facultății de Drept, USM, sala 222, bl.4 (mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, nr.60, MD-2009) va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil, 554 – Drept Penal.

În cadrul ședinței se va examina teza de doctor în drept a dlui Cara Evgheni, cu tema „Fenomenul infracțional al separatismului: Oportunități de incriminare și practici internaționale”, specialitatea 554.01 – Drept penal şi execuţional penal.

Conducător științific: Valeriu Cușnir, doctor habilitat în drept, profesor universitar.