În cadrul proiectului ICM Erasmus+ și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, UNIVERSITE DE STRASBOURG, FRANCE, oferă, pentru anul academic 2021-2022, 5 (cinci) mobilități academice pentru studenții FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE a UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA.

Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici.

Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 8 Mai 2021