Universitatea de Stat din Moldova organizează, în perioada 22-23 aprilie 2021, ediția a XXV-a a Sesiunii naționale cu participare internațională de comunicări științifice studențești dedicată aniversării a 75-a a USM.

La eveniment vor participa studenți și masteranzi în cadrul următoarelor Secţiuni și Ateliere:

  • Ştiinţe ale naturii, exacte și inginerești (Biologie şi Științe ale Solului; Chimie şi Tehnologie Chimică; Fizică şi Inginerie; Matematică şi Informatică)
  • Ştiinţe umanistice (Litere; Istorie; Arheologie şi Filosofie)
  • Ştiinţe juridice şi economice (Drept; Ştiinţe Economice)
  • Ştiinţe sociale (Ştiinţe Politice; Asistenţă Socială şi Sociologie; Psihologie; Ştiinţe ale Educaţiei; Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării)

Sesiunea se va desfășura online conform  Programului:

Limbile de lucru: română, engleză, franceză și rusă.