Algologie
LABORATORUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
„ALGOLOGIE”

Date de contact

str. Kogălniceanu nr. 65a, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: (+373 22) 57 77 91, 57 75 31

Echipa de cercetare

1. Vasile ŞALARU, dr.hab., mem. cor. a AŞM, prof. univ., – şef laborator.
2. Victor ŞALARU, dr. hab., prof.univ., cercetător ştiinţific principal
3. Sergiu DOBROJAN, dr., cercetător ştiinţific superior
4. Alina TROFIM, dr., cercetător ştiinţific
5. Natalia DONŢU, dr., cercetător ştiinţific
6. Eugen SEMENIUC, cercetător ştiinţific
7. Angela MELNIC, cercetător ştiinţific
8. Irina STRATULAT, cercetător ştiinţific stagiar
9. Cristina BOCLINCA, cercetător ştiinţific stagiar

Directii de cercetare

LCŞ „Algologie” este fondat prin Hotărârea senatului USM şi este o subdiviziune ştiinţifică în cadrul Centrului de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţele Vieţii”. Printre obiectivele şi direcţiile de activitate a laboratorului pot fi menţionate următoarele:
• Studierea structurii taxonomice a algoflorei edafice şi acvatice din ecosistemele R. Moldova;
• Evidenţierea speciilor de alge cianofite azotfixatoare şi producătoare de substanţe biologic active;
• Elaborarea tehnologiilor de selectare şi cultivare industrială dirijată a tulpinelor de alge cu conţinut chimic valoros;
• Elaborarea tehnologiilor de utilizare a biomasei algale în diverse ramuri ale economiei naţionale;
• Utilizarea algelor în procesul de epurare biologică a apelor reziduale şi menajere;
• Utilizarea algelor azotfixatoare în procesul de remediere a solurilor degradate şi sporirii fertilităţii lor;
• Elaborarea procedeelor de optimizare a mediilor de cultură pentru acumularea maximală a biomasei algelor cianofite producătoare de principii biologic active antioxidante, imunostimulatoare, anticancerigene;
• Elaborarea tehnologiilor de utilizare a biomasei algale în alimentaţia populaţiei (Nostoc flagelliforme, Spirulina platensis, Dunaliella salina etc.).

Lucrari publicate in anii 2010 – 2014

MONOGRAFIE/ MANUAL

1. ŞALARU, V.; ŞALARU, V.; SEMENIUC, E.; BURACINSCHI, N.; CUHARSCAIA, L.; DOBROJAN, S. Practica de câmp la botanică (ecologie, biologie, biologie moleculară, silvicultură Chişinău, 2013. 102 p.
2. DOBROJAN, S.; ŞALARU, V.; DOBROJAN, G.; SEMENIUC, E.; CUHARSCAIA, L. Inspectarea ecologică a componentelor de mediu. Chişinău, 2013. 113 p.
3. ŞALARU, V.; MELNIC V. Structura taxonomică şi ecologică a comunităţilor de alge edafice păstrate în condiţii de anhidrobioză. 2014, (prezentată pentru editare – CEP USM);

ARTICOLE DIN REVISTE NAŢIONALE

Categoria B
1. BACALOV, I.; DOBROJAN, S. Manifestările clinice ale diabetului experimental la şobolanii albii de laborator pe fondul administrării spirulinei crescute pe ape reziduale. În: Buletinul AŞM., nr. 3 (312), 2010, p. 51 – 56. ISSN 1857-064X.
2. DOBROJAN, S.; DOBROJAN, G.; ŞALARU, V.V.; ŞALARU, V.M.; NEGARA, C.; TROFIM, A. Fixarea biologică a azotului în nisip la administrarea algelor Anabaenopsis sp. şi Cylindrospermum licheniforme (Bory) Kütz f. alatosporum Kondrat. în diferite doze. In: Buletinul Ştiinţific, Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, 2011, p. 111-116 ISSN 1857-0054.
3. NEGARA, C.; GRABCO, N.; BULIMAGA, C. Evaluarea impactului deşeurilor asupra ecosistemului râului Bâc. Buletinul Academiei de Ştiinţe, Secţia „Ştiinţele vieţii, 2012, 1(316), p. 174 – 182.
4. STRATULAT, I.; DOBROJAN, S.; ŞALARU, V. Cultivarea algei Nostoc flagelliforme pe diferite medii nutritive. Buletinul ştiinţific, Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, (Serie nouă), Nr. 16 (29), 2012, p. 81 – 86.
5. DONŢU, N.; ŞALARU, V.; ŞALARU, V. Algal flora diversity of the river Bâc within the sector of the Biological Treatment Station’s Chişinău city. Buletinul AŞM, Seria „Ştiinţe ale vieţii”. Nr. 2 (320), p.110-116.

categoria C

1. DOBROJAN, S. Obţinerea substanţelor biologic active din biomasa microalgei Spirulina platensis (NORDST.) GEITL crescută pe ape reziduale. În: Mediul ambiant. 2010, nr. 2 (50), p. 24 – 28. ISSN 1810-9551.
2. DOBROJAN, S; BACALOV, I. Influenţa Spirulinei platensis crescută pe ape reziduale asupra indicilor hematologici în diabetul experimental. În: Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe ale naturii”. Ch.:CEP USM, 2010, nr. 1 (30), p. 142 – 145. ISSN 1857-1735
3. DOBROJAN S. Utilizarea biomasei de Spirulina platensis (NORDST.) GEITL crescută pe apele reziduale de la complexele avicole în calitate de supliment nutritiv la puii broiler. În: Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe ale Naturii”. Ch.:CEP USM, 2010, nr. 1 (31), p.57-61. ISSN 1857-1735.
4. DONŢU, N.; ŞALARU, V. Structura algoflorei bazinelor biologice ale staţiei de epurare a municipiului Chişinău în perioada lunilor februarie-aprilie 2009. În: Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe ale naturii”. Ch.:CEP USM, 2010, nr. 1 (31), p.57-61. ISSN 1857-1735.
5. MELNICIUC, C.; STREŢCO, A. Algocenozele edafice din preajma gunoiştei din satul Olăneşti r.Ştefan Vodă.. În: Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe ale naturii”. Ch.:CEP USM, 2010, nr. 1 (31), p.65-67. ISSN 1857-1735.
6. MELNICIUC, C.; ŞALARU, V. Unele cercetări referitor la specia Anabaena propinqua Schell et Gardn. În: Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe ale naturii”. Ch.:CEP USM, 2010, nr. 1 (31), p.62-65. ISSN 1857-1735.
7. TROFIM, A.; DONŢU, N.; MELNICIUC, C. Structura taxonomică a comunităţilor de alge din solurile ocupate cu cultura de porumb din Moldova. În: Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe ale naturii”. Ch: CEP USM, 2011, nr. 1(41) p.124-127. ISSN 1814-3237
8. DONŢU, N.; ŞALARU, V. Particularităţile dezvoltării algoflorei bazinelor Staţiei de epurare biologică a apelor menagere a mun. Chişinău. Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe ale Naturii”. 2012, nr. 1 (51), p. 27-34. ISSN 1814-3237.
9. ŞALARU, V.; MELNIC, V. Particularităţile structurii taxonomice şi ale ecobiomorfelor algelor edafice din vegetaţia de stepă după o perioadă de păstrare îndelungată în stare de anhidrobioză. Studia Universitatis USM, Seria „Ştiinţe ale Naturii”. 2012, nr. 1 (51), p. 5-9. ISSN 1814-3237.
10. DOBROJAN, S.; GORBATENCO, C.; DOBROJAN, G.; STRATULAT, I. Cultivarea algei Nostoc flageliforme pe medii obținute pe baza deșeurilor de la complexe zootehnice. Studia Universitatis USM, Seria „Ştiinţe ale Naturii”. 2012, nr. 1 (51), p. 19-23. ISSN 1814-3237.
11. STRATULAT, I. Creşterea biomasei şi dinamica fixării azotului la cultivarea algei cianofite Nostoc flagelliforme pe medii minerale. Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe reale şi ale naturii”, Nr. 1 (61), 2013, p. 106-111. ISSN 1814-3237.
12. ŞALARU, V.; TROFIM, A.; ŞALARU, V. Caracteristica algoflorei r. Cogâlnic în condiţiile presingului antropic. Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe reale şi ale naturii”. Nr. 1 (61), 2013, p. 97-106 ISSN 1814-3237
13. ŞALARU, V.; BULIMAGA, V.; ŞALARU, V.; TROFIM, A.; ZOSIM, L.; PISOV, M. Rolul unor alge cianofite azotfixatoare în rezolvarea problemei alimentare. Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe reale şi ale naturii” Nr. 6 (66), 2013, p. 33-42. (ISSN 1814-3237).
14. TROFIM, A.; DONŢU, N.; GHEORHIŢA, C.; ŞALARU, V. Taxonomic and ecological structure of the edaphic algae flora from certain agrocenoses of the Republic of Moldova. Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe reale şi ale naturii”. Nr. 1 (61), 2013, p.83-92. ISSN 1814-3237
15. DONŢU, N. Cultivarea algelor Chlorella vulgaris Beijer, Synechocystis salina Wisl., Phormidium foveolarum (Mont.) Gom. şi Tribonema viride Pasch. pe medii cu adaos de ape reziduale orăşeneşti. În: Studia Universitatis Seria „Ştiinţe reale şi ale naturii” 2013 Nr. 6 (66), p. 28–32.
16. BULIMAGA, V.; ŞALARU, V.; ZOSIM, L.; PISOV, M.; TROFIM, A.; ŞALARU, V. Algele cianofite (Cyanophyta) – surse de metaboliti secundari bioactivi. In: Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe ale naturii” ISSN 1857-1735 nr.1 (71), p.96-107.

ARTICOLE ÎN CULEGERI ALE CONFERINŢELOR INTERNAŢIONALE / NAŢIONALE

1. ŞALARU, V. Influenţa particularităţilor de biotop asupra structurii şi rezistenţei comunităţilor de alge edafice. Materialele Simpozionului internaţional “Conservarea diversităţii plantelor” ediţia a a II –a, 16 – 19 mai 2012, 2012, p. 205 – 212, ISBN 978-9975-62-311-7.
2. ŞALARU, V.M.; ŞALARU V. Structura taxonomică şi distribuţia algoflorei în bazinele acvatice din Moldova. Materialele Simpozionului internaţional “Conservarea diversităţii plantelor” ediţia a a II –a, 16 – 19 mai 2012, 2012, p. 225 – 231, ISBN 978-9975-62-311-7.
3. TROFIM, A. Dinamica sezonieră a diversităţii algoflorei r.Cogâlnic. Materialele Simpozionului internaţional “Conservarea diversităţii plantelor” ediţia a II –a, 16 – 19 mai 2012, 2012, p. 195 – 202, ISBN 978-9975-62-311-7.
4. DONŢU, N. Caracteristica taxonomică şi saprobiologică algoflorei bazinelor staţiei de epurare biologică (SEB) a mun. Chişinău. Materialele Simpozionului internaţional “Conservarea diversităţii plantelor” ediţia a a II –a, 16 – 19 mai 2012, 2012, p. 132 – 141, ISBN 978-9975-62-311-7.
5. BACALOV, I.; DOBROJAN, S.; CRIVOI, A.; BACALOV, I. Influenţa Spirulinei platensis cultivată pe ape reziduale de la complexele de bovine asupra tiroidei în dereglările ioddeficitare. In: V International conference „Actual problems in modern phycology”, 2014, p. 7-14. ISBN 978-9975-71-577-5;
6. BULIMAGA, V.; ZOSIM, L.; PISOVA, M.; ŞALARU, V.; ŢURCANU, O.; TROFIM, A. Elaborarea schemei tehnologice de obtinere a unor principii bioactive din biomasa de alge cianofite. In: V International conference „Actual problems in modern phycology”, 2014, p. 20-23. ISBN 978-9975-71-577-5;
7. CIUBUC, N.; GRABCO, N. Studierea posibilităţii de utilizare a culturilor de alge în calitate de stimulatori ai rizogenezei la plantele decorative. In: V International conference „Actual problems in modern phycology”, 2014, p. 38-44. ISBN 978-9975-71-577-5;
8. DOBROJAN, S.; STRATULAT, I.; ŞALARU, V.; TROFIM, A.; DOBROJAN, G. The influence of light on morphological changes of blue-green algae Nostoc gelatinosum (Schousb) Elenk and Cylindrospermum licheniforme (Bory) Kütz. (Cyanophyta). In: V International conference „Actual problems in modern phycology”, 2014, p. 45-49. ISBN 978-9975-71-577-5;
9. DOBROJAN S., STRATULAT I., ŞALARU V., DOBROJAN G. Effect of light on the process of biological nitrogen fixation in blue-green algae Nostoc gelatinosum (Schousb) Elenk. and Cylindrospermum licheniforme (Bory) Kütz. (Cyanophyta). In: V International conference „Actual problems in modern phycology”, 2014, p. 50-55. ISBN 978-9975-71-577-5;
10. DONŢU, N.; ŞALARU, V.; ŞALARU, V.; STRATULAT, I.; TROFIM, A.; DOBROJAN, S. Selectarea mediului optimal pentru cultivarea speciei Nostoc gelatinosum (Schousb.) Elenk. In: V International conference „Actual problems in modern phycology”, 2014, p. 56-61. ISBN 978-9975-71-577-5;
11. POPESCU, T.; ŞALARU, V.; ŞALARU, V.; DOBROJAN, S.; OUDDANE, B.; ANDRUH, N.; RABODONORINA, S. Utilizarea algei Cylindrospermum licheniforme în procesul de epurare a apelor reziduale orăşeneşti. In: V International conference „Actual problems in modern phycology”, 2014, p. 69-78. ISBN 978-9975-71-577-5;
12. ŞALARU, V.; MELNIC, V. Dependenţa structurii taxonomice a algelor edafice păstrate timp îndelungat în condiţii de anhidrobioză de particularităţile ecologice a biotopului. In: V International conference „Actual problems in modern phycology”, 2014, p. 95-101;
13. TROFIM, A.; ŞALARU, V. Structura taxonomică şi modificarea comunităţilor de alge edafice din solurile de seră algalizate cu Anabaenopsis sp. In: V International conference „Actual problems in modern phycology”, 2014, p. 108-113. ISBN 978-9975-71-577-5;
14. СЕМЕНЮК, Е.; ШАЛАРУ, В. Почвенные водоросли северных районов Республики Молдова. In: V International conference „Actual problems in modern phycology”, 2014, p. 226-231. ISBN 978-9975-71-577-5;
15. ШАЛАРУ, В.; ШАЛАРУ, В.; УНГУРЕАНУ, Л. Теоретические и прикладные аспекты исследование альгофлоры Молдовы. In: V International conference „Actual problems in modern phycology”, 2014, p. 251-258. ISBN 978-9975-71-577-5;
16. БИВОЛ, И.; БЫРСАН, А., ШАЛАРУ, В. Генетическое разнообразие некоторых видов водорослей Молдовы. In: V International conference „Actual problems in modern phycology”, 2014, p. 132-139. ISBN 978-9975-71-577-5.

Proiecte de cercetare în anii 2010 – 2014

1. Proiectul instituţional 11.817.08.44.A “Elaborarea tehnologiilor de selectare şi cultivare dirijată a tulpinelor de alge producătoare de principii biologic active şi utilizarea biomasei algale”, durata – 4 ani (2011–2014), director de proiect – m.c. AŞM V. Şalaru.
2. Proiectul internațional STCU 10.820.08.01.STCU.A/5052 “Elaborarea catalogului informaţional al resurselor de alge „Banca de date a algoflorei dulcicole din Moldova”” durata – 2 ani, (2010-2011), director de proiect – m.c. AŞM V. Şalaru.
3. Proiectul pentru tineri cercetători 12.819.18.11A “Elaborarea tehnologiei de cultivare a algei Anabaenopsis sp. în scopul obţinerii biomasei de biofertilizant” durata – 2 ani (2012–2013), director de proiect – dr. S. Dobrojan
4. Proiectul pentru tineri cercetători 14.819.02.05A „Optimizarea condiţiilor de cultivare a algei Nostoc flagelliforme şi valorificarea potenţialului ei nutriţional pentru Republica Moldova” durata – 2 ani (2014–2015), director de proiect – dr. S. Dobrojan

Manifestări ştiinţifice organizate

1. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Probleme actuale ale algologiei contemporane” ediţia a V-ea, 3-5 noiembrie 2014.
Echipament şi logistică
• Microscop trinocular Kruss cu camera video ataşată;
• Microscop trinocular Optika cu camera video ataşată;
• Server: HP ML 110 G6X3430 NHP SATA EU Server;
• Microscoape binoculare Optika B130;
• Omogenizatoare;
• Spectrofotometru UV-VIS;
• Proiector;
• Calculatoare;
• Microscop luminiscent „Liumam”;
• Aparat pentru analiza ionilor „Consort”;
• Balanţa analitică;
• Balanţă electronică;
• Camera video.

Spații ocupate

Denumirea centrului, denumirea laboratorului Numărul de unități în cercetare (cercetători/auxiliari) Blocul/încăperile (spațiul unde este plasat LCȘ) Suprafața, m2 Suprafața medie ce revine unei unități de cercetător, m2
CCŞ „Ştiinţe ale Vieţii” , LCȘ“Algologie” 7.5 / 0 3/402-406

3/421

3/423

3/429

100 13.3

Lista colaboratorilor LCŞ „Algologie”

Nr. d/o

Numele, prenumele Funcţia Specialitatea Gradul şi titlul ştiinţific anul conferirii

1.

Şalaru Vasile Şeful laboratorului

164.01

166.01

doctor hab. în şt. biol. (1972), profesor universitar (1975)

2.

Şalaru Victor cercetător ştiinţific principal

164.01

166.01

doctor hab. în şt. biol. (1996), profesor universitar (1998)

3.

Dobrojan Sergiu cercetător ştiinţific superior

164.01

Doctor în şt. biol. (2011)

4.

Trofim Alina cercetător ştiinţific

166.01

Doctor în şt. biol. (2013)

5.

Donţu Natalia cercetător ştiinţific

164.01

Doctor în şt. biol. (2014)

6.

Semeniuc Eugen cercetător ştiinţific

166.01

-

7.

Melnic Angela cercetător ştiinţific

-

-

8.

Stratulat Irina cercetător ştiinţific stagiar

164.01.

-

9.

Boclinca Cristina cercetător ştiinţific stagiar

-

Informațtia Suplimentară