FicobiotehnologieLABORATORUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
„ FICOBIOTEHNOLOGIE”

Date de contact

str. Kogălniceanu nr. 65a, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: (+373 22) 57 75 35

Echipa de cercetare

1. Valentina BULIMAGA – dr. în ştiinţe biologice, cerc.ştiinţific coordonator
2. Maria PISOVA – dr. în ştiinţe biologice, cerc. ştiinţific superior
3. Liliana ZOSIM – dr. în ştiinţe biologice, cerc. ştiinţific superior
4. Olan (Ţurcan) Olga – cerc. ştiinţific
5. Daniela ELENCIUC – dr. în ştiinţe biologice, cerc. ştiinţific
6. Cezara BIVOL – dr. în ştiinţe biologice, cerc. ştiinţific coordonator
7. Ludmila BATÎR – dr. în ştiinţe biologice, cerc. ştiinţific

Directii de cercetare

LCŞ „Fotomicrobiologie” (prezent „Ficobiotehnologie”) a fost fondat în 1991 şi este parte componentă a Centrului de Cercetări ştiiţifice „Ştiinţe ale vieţii”. Printre obiectivele şi direcţiile de activitate ale laboratorului pot fi menţionate următoarele:
• Elaborarea tehnologiilor noi de obţinere a suplimentelor alimentare şi a preparatelor medicamentoase cu conţiut de macro- şi microelemente (fier, iod, seleniu, crom, germaniu, etc.) pentru profilaxia şi tratarea anemiei, gutei, cancerului, diabetului zaharat şi al.
• Realizarea unor tehnologii competitive de biosinteză a unor substante complexe cu mare valoare terapeutica, precum si elaborarea tehnologiilor de extragere şi purificare din cianobacterii şi microalge a substantelor bioactive, potential terapeutice (polizaharide imunostimulatoare, antitumorale, antivirale, ficobiliproteine (în special ficocianină cu acţiune anti-aging, anticancer, SOD (superoxiddismutaza), B-caroten cu acţiune antioxidantă etc.
• Dezvoltarea unor soluţii tehnologice, favorizand protectia mediului si dezvoltarea durabilă, prin excluderea unor deşeuri de producere şi valorificarea lor pentru obţinerea bioproduselor.

Lucrari publicate in anii 2010 – 2014

ARTICOLE DIN REVISTE CU FACTOR DE IMPACT

1. MELNIC, S., PRODIUS, D., SIMMONS, C.H., ZOSIM, L., CHIRIAC, T., BULIMAGA, V., RUDIC, V., TURTA, C. Biotechnological application of homo- and heterotrinuclear iron(III) furoates for cultivation of iron-enriched Spirulina. În: Inorganica Chimica Acta, Vol. 373, Issue 1, 2011, p.167-172.

ARTICOLE DE SINTEZĂ ÎN CULEGERI ȘI REVISTE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALǍ.

1. Valentina BULIMAGA, Nadejda EFREMOVA, Liliana ZOSIM, Ludmila BATIR, Daniela ELENCIUC. The application of some coordination compounds In regulation of the content of antioxidants in Spirulina platensis. Bioterra. Bulletin of scientific information, 2013, nr.26, p.1-10.
2. ЕФРЕМОВА Н., БУЛЬМАГА В., РЕВА В., КИРИЯК Т., ЗОСИМ Л., ЕЛЕНЧУК Д., ДЖУР С., БИВОЛ Ч., ГУЛЯ А., РУДИК В. Получение антиоксидантных препаратов белковой природы из биомассы спирулины. В: Альгология, 2012, V.22, nr3, c.251-258. ISSN 0868-8540 .
3. BULIMAGA V., RUDIC V., EFREMOVA N., DJUR S., ELENCIUC D., DENCICOV L., LOZAN V. The utilization of some coordination compounds of V(IV) and Co(III) as regulators of the content of bioactive substances with antioxidant properties at Spirulina platensis. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie, nr. 1, 2011, p. 53-59.

ARTICOLE DIN REVISTE NAŢIONALE

Categoria B

1. BATÎR L., ZOSIM L., ELENCIUC D. Procedeu de utilizare a compusului bromo- {3-[(2-hidroxi-5-nitro-benziliden)-amino]- propan-1,2-diolo}(1-)cupru ca reglator al conţinutului de cupru în biomasa de spirulină. Revista de Proprietate Intelectuală Intellectus. 2014, nr. 1, p. 92-94. ISSN 1810-7079.
2. BATÎR, L., ZOSIM, L., ELENCIUC, D., ŢAPCOV, V., GULEA, A., RUDIC, V. Procedee de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut sporit de cupru legat organic. Revista de Proprietate Intelectuală Intellectus. 2013, nr. 1, p. 72-76. ISSN 1810-7079.
3. RUDIC V., BULIMAGA V., DJUR S., Elaborarea tehnologiei de obţinere a preparatelor cu conţinut de germaniu în baza biomasei spirulină. Intelectus iulie, 2012, nr. 2, p. 98-101. ISSN 1810-7079.
4. ELENCIUC D., ZOSIM L., BULIMAGA V., CHIRIAC T., BATÎR L., PRODIUS D., TURTĂ C., RUDIC V. Studiul productivităţii cianobacteriei Spirulina platensis şi a capacităţii de acumulare a fierului şi cromului în biomasă la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai Fe(III) şi Cr(III). Buletinul Academiei de Ştiinţe, Secţia „Ştiinţele vieţii”, Nr. 2(314), 2011, p. 145-152.
5. EFREMOVA, N.; REVA, V.; BULIMAGA, V.; GULEA, A.; CHIRIAC, T.; RUDIC, V. Procedee de obţinere şi purificare a noilor preparate antioxidante de origine proteică din biomasa cianobacteriei Spirulina platensis. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, nr.3 (309), 137-143. ISSN 1857-064X.
6. RUDIC, V.; RUDI, L.; CHIRIAC, T.; CEPOI, L.; COJOCARI, A.; MISCU, V.; BULIMAGA, V. Polizaharidele sulfatate de origine algală – sursă de noi remedii cu proprietăţi terapeutice polivalente. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, nr. 2 (303), 102-107. ISSN 1857-064X.
7. RUDIC V.; BATÎR L.; BULIMAGA V.; ZOSIM L.; ELENCIUC D.; GULEA A.; ŢAPCOV V. Studiul acumulării cuprului la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis în prezenţa compuşilor coordinativi ai Cu(II). Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, nr. 1(307), 109-117. ISSN 1857-064X.

Categoria C

1. BULIMAGA, V. , ŞALARU, V., ZOSIM, L., PISOV, M., TROFIM, A. Algele cianofite (Cyanophyta) – surse de metaboliti secundari bioactivi. Studia Universitatis, Seria « Ştiinţe reale şi ale naturii, 2014, nr.1 (71), p.96-107.
2. BULIMAGA, V., ZOSIM, L., PISOV, M., RUDIC, V. Metode de separare a metaboliţilor secundari bioactivi din biomasa unor cianobacterii şi proprietăţile lor curative şi toxicologice. Studia Universitatis, Seria “ Ştiinţe reale şi ale naturii”, 2014, nr.1 (71), p.57-66.
3. BULIMAGA V., ZOSIM L., PISOV M., OLAN O. Influenţa citratului de fier şi intensităţii luminii asupra productivităţii spirulinei şi conţinutului de carotenoizi şi fier în biomasă. In: Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe ale naturii”, Biologie, nr 6(66) 2013, p.24-27, ISSN 1857-1735.
4. ŞALARU V, BULIMAGA V., ŞALARU V., TROFIM A., ZOSIM L., PISOV M. Rolul unor alge cianofite azotfixatoare în rezolvarea problemei alimentare. In: Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe ale naturii”, Biologie. 2013, nr 6(66) ,p.33-41. ISSN 1857-1735.
5. ZOSIM, L, BIVOL, C., BATÎR, L., ELENCIUC, D., DJUR, S., OLAN, O. Influenţa unor compuşi coordinativi ai Cu(II) asupra productivităţii şi conţinutului de pigmenţi fotosintetici la microalga Dunaliella salina CNM-AV-02. Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe ale naturii”, Biologie nr.6 (66), 2013, p. 42-48, ISSN 1857-1735.
6. BULIMAGA V., DJUR S., PISOV M., RUDIC V., RUDI L. Capacitatea antioxidantă a preparatelor de ficocianină obţinute în baza biomasei de spirulină îmbogăţite cu germaniu. Studia Universitatis USM, Ştiinţe ale naturii. 2012, nr. 1(51), p.9-14.

Brevete de invenţie

1. Brevet de invenţie MD 4108. // Procedeu de determinare cantitativă a exopolizaharidelor algale acide şi sulfatate în lichidul cultural. BULIMAGA Valentina, OLAN Olga.Hotărîre de acordare a brevetului Nr.6421 din 2010.04.15 .
2. Brevet de invenţie MD 228. // Procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis . GULEA A., ESCUDIE J., BULIMAGA V., RUDIC V., ZOSIM L., DJUR S. Hotărîre de acordare a brevetului din 2010.04.22. .
3. Brevet de invenţie MD 167. // Procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis BATÎR L., RUDIC V., BULIMAGA V., ZOSIM L.., ELENCIUC D., BEJENARI N., ŢAPCOV V. Data eliberării brev. 2010.11.30.
4. Brevet de invenţie MD 4026. // Hidratul de 2-{[2-(2-hidroxietilamino)-etilimino]-metil}-benzen-1,4-diolo(2-)cupru şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis cu utilizarea acestuia MD 4026 GULEA A., ŢAPCOV V., GRAUR V., BATÎR L., RUDIC V., BULIMAGA V. Data eliberării brevetului 2010.11.30.
5. Brevet de invenţie MD 4043 // Acetato-N-[2-(2-hidroxietilamino)-etil]-salicilidenimino(1-)cupru şi procedeu de cultivare a Spirulinei platensis cu utilizarea acestuia// GULEA A., ŢAPCOV V., GRAUR V., BATÎR L., RUDIC V., BULIMAGA V., ELENCIUC D. Cerere depusă 2010.01.18, BOPI nr. 5/2010, p. 25-26, data eliberării 2011.01.31.
6. Brevet de invenţie MD 4069 // Bromo-{3-[(2-hidroxi-5-nitro-benziliden)-amino]-propan-1,2-diolo}(1-)cupru şi procedeu de utilizare a acestuia ca reglator a conţinutului de cupru în biomasa de spirulină// GULEA A., ŢAPCOV V., GRAUR V., GÎNJU D., BATÎR L., RUDIC V., ZOSIM L. Cerere depusă 2010.02.08, BOPI nr. 9/2010, p. 19-20, data eliberării 2011.05.31.
7. Brevet de invenţie MD 228 // Procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis// GULEA A., ESCUDIE J., BULIMAGA V., RUDIC V., ZOSIM L., DJUR S. Cerere depusă 2010.01.28, BOPI nr. 6/2010, p. 39, data eliberării 2011.02.28.
8. Brevet de invenţie MD 4123. // Procedeu de obţinere a selenitului de fier Fe2SeO9•6H2O şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis cu utilizarea acestuia// ŞOVA S.; RUDIC V.; BULIMAGA V.; DJUR S. Cerere depusă 2011.03.24, BOPI nr. 7/2011, p. 21-23, data publicării hotărîrii de acordare 2011.07.31.
9. Brevet de invenţie MD 4108 // Procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis// BULIMAGA V., RUDIC V., EFREMOVA N., DJUR S., ELENCIUC D., BIVOL ,C., LOZAN V., BOLOGA O. Cerere depusă 2010.09.27, BOPI nr. 4/2011, p. 23, data publicării hotărîrii de acordare 2011.04.30.
10. Brevet de invenţie MD 4191 // Procedeu de extragere a ficocianinei din biomasa algei Spirulina platensis// BULIMAGA V., RUDIC V., PISOV M., DJUR S.data eliberării 2013.08.30.

Proiecte de cercetare în anii 2010 – 2014

1. 06.411.039A Elaborarea tehnologiilor de obţinere a suplimentelor alimentare şi a preparatelor medicamentoase în baza biomasei de spirulină (2006-2010), coordonator, dr. în biologie Bulimaga Valentina;
2. 09.819.08.02A Elaborarea tehnologiilor de obţinere a preparatelor antioxidante de origine naturală (2009-2010), coordinator, dr. în biologie, Zosim Liliana;
3. 13.819.18.07A Procedee inovative de valorificare a potenţialului biosintetic al microalegei Dunaliella salina – superproducent de carotenoizi şi glicerol (2013-2014), coordonator, dr. în biologie, Bivol Cezara;
4. 11.817.08.44.A Elaborarea procedeelor şi tehnologiilor noi de cultivare şi de obţinere prin sinteză orientată a unor substanţe bioactive polifuncţionale în baza biomasei de cianobacterii (2011-2014), coordonator, dr. hab.în biologie, membru-cor al AŞM, prof. univ. Şalaru Vasile.

Spații ocupate

Denumirea centrului, denumirea laboratorului Numărul de unități în cercetare (cercetători/auxiliari) Blocul/încăperile (spațiul unde este plasat LCȘ) Suprafața, m2 Suprafața medie ce revine unei unități de cercetător, m2
CCŞ „Ştiinţe ale Vieţii”, LCȘ“Ficobioteh-nologie” 3.5 / 0