Securitatea biologicăLABORATORUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
„SECURITATE BIOLOGICĂ”

Date de contact

str. M.Kogălniceanu, nr.65a, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: (+373 22) 57 75 21, 57 77 81

Echipa de cercetare

Leşanu Mihai, dr. în ştiinţe biologice, șef de laborator

Bîrsan Ana, dr. în ştiinţe biologice, cercetător științific coordonator

Savca Elena, dr. în ştiinţe biologice, cercetător științific superior

Directii de cercetare

LCŞ „Securitate Biologică” a fost creat prin Ordinul nr. 28/61 din 18.02.2004 a Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale și Ministerului Educației şi este parte componentă a Centrului de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii”. Printre obiectivele şi direcţiile de activitate a laboratorului pot fi menţionate următoarele:
• Utilizarea markerilor moleculari în identificarea rezistenţei plantelor la factorii abiotici.
• Aspecte genetico-moleculare ale bolilor ereditare.
• Testarea PMG în condiţii de laborator.
• Polimorfismul RAPD la unele specii de plante.
• Aspecte biochimice ale reacţiei de răspuns a plantelor la acţiunea factorilor biotici şi abiotici.
• Determinarea relaţiilor funcţionale dintre parametrii morfofiziologici, biochimici şi genetici.
• Analiza corelativă în dinamica creşterii şi dezvoltării plantelor.
• Valorificarea biotehnologiilor vegetale.

Lucrari publicate in anii 2010 – 2014

Lucrări publicate în anii 2010 – 2014

MANUALE

1. LEŞANU, M.; LOZAN, A. Biotehnologii clasice și moderne: note de curs., Chișinău, Editera Prim, 2010, 166p.

2. LEŞANU, M. Modele de teste pentru examenul de bacalaureat la biologie, Chișinău, Lyceum, 2010, 128p.

3. BERNAZ-SICORSCHI, N.; LEŞANU, M.; RUDIC, GH. Biologie: manual de clasa a XII-a, Chişinău, Prut Internaţional, 2011, 176p.

4. BERNAZ-SICORSCHI, N.; LEŞANU, M.; RUDIC, GH Биология: учебник для XII-го класса, Chişinău, Prut Internaţional, 2011, 176p.

5. BÎRSAN, A.; TARHON, P. Rezistenţa plantelor la factorii nefavorabili abiotici. Îndrumar metodic. Chişinău. CEP USM. 2013. 67 p.

6. LEŞANU, M.; PERCIULEAC, L.; ROGOZ, I. Genetica umană: curs de lecţii, Chișinău, CEP USM, 2014, 160p.

CAPITOLE ÎN MONOGRAFII ŞI CULEGERI INTERNAŢIONALE

7. LEŞANU, M. The status of agricultural biotechnology and Biosafety in Republic of Moldova, FAO Project TCP/RER/3207D , November, 2011, 40p.
8. JIGĂU, GH.; LEŞANU, M.; MOTELICA, M.; TOFAN, E.; GEORGESCU, L.; ITICESCU, C.; ROGUT, V.; NEDEALCOV, S. Heavy Metals in the Anthropogenic Cycle of Elements. În: Soil as World Heritage (ed. D.Dent), Springer Science+Business Media Dordrecht, 2014, DOI 10.1007/978-94-007-6187-2_9., pag. 61-68.
9. JIGĂU, GH.; LEŞANU, M.; MOTELICA, M.; CHIRCU, I.; TOFAN, E.; GEORGESCU, L.; ITICESCU, C. Structural Indices of Typical Chernozem Under Various Methodes of Tillage. În: Soil as World Heritage (ed. D.Dent), Springer Science+Business Media Dordrecht, 2014, DOI 10.1007/978-94-007-6187-2_9., pag. 395-403.

ARTICOLE DIN REVISTE ŞI CULEGERI EDITATE ÎN STRĂINĂTATE

10. JIGĂU, GH.; LEŞANU, M.; NAGACEVSCHI, T. Conceptual framework of the remediation technologies of polluted municipal landfill. În: Materialele Simpozionului Internaţional „Control and metrology of environmental quality factors” din 23-27 noiembrie 2010, Iaşi (România), 2010, pag.53-54.
11. JIGĂU, GH.; LEŞANU, M.; NAGACEVSCHI, T. et al. Evolution indices of the colloidal-aggregative state of chernozems in anthropogenic pedogenesis conditions. În: Materialele Simpozionului Internaţional „The 10th international conference on colloids and surfaces chemistry” din 9-11 iunie 2011, Galați (România), 2011, pag.117.
12. JIGĂU, GH.; LEŞANU, M. Биотехнологии по воспроизводству элементарных почвообразовательных процессов в условиях антропогенеза в Придунайском регионе. Bacu, Mater. Conf. inter. “Почвы Азурбайджана: генезис, география, мелиорация, рациональное использование и экология”, 5-8 iunie, 2012, p.786-790.
13. LEŞANU, M.; PERCIULEAC, L. Analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats in existing capacities in agricultural biotechnologies in Republic of Moldova. În: Materialele conf. inter.“Актуальные проблемы методики преподавания биологии, географии и экологии в школе и ВУЗе”, Moscova, 8-10 noiembrie, 2012, p. 143-145.
14. LEŞANU, M.; PERCIULEAC, L. National biotechnological policy in Republic of Moldova. În: Materialele conf. inter.“Актуальные проблемы биологической и химической экологии”, Moscova, 26-29 noiembrie, 2012, p. 225-227.
15. LEŞANU, M.; PERCIULEAC, L. Aplications of the plant biotechnologies in agriculture, Simpozionul Internaţional „Biodiversity without frontiers, 24-26 Octombrie 2013, Iaşi, (România), 2013, p.31.
16. LEŞANU, M.; PERCIULEAC, L. Studies on in vitro behaviour of Mentha piperita L., Simpozionul Internaţional „Ecology and protection of ecosystems, 07-09 Noiembrie 2013, Bacău, (România), 2013, p.79.

ARTICOLE DIN REVISTE ŞI CULEGERI NAŢIONALENAŢIONALE

17. LEŞANU, M.; BÎRSAN, A.; FRUNZĂ, M. Priorități de cercetare științifică din perspectiva valorificării potențialului inovator în cadrul catedrei Biologie Vegetală În: Materialele conferinței științifice „Creșterea impactului cercetării și dezvoltarea capacității de inovare” din 21-22 septembrie 2011, Chișinău, USM, p.3-8.
18. RASTEMIŞINA, I.; BURŢEVA, S.; LEŞANU, M.; PEREVALOV, R. Экзометаболиты стрептомицетов как регуляторы и стимуляторы роста растений в культуре in vitro. În: Materialele conferinței științifice „Creșterea impactului cercetării și dezvoltarea capacității de inovare” din 21-22 septembrie 2011, Chișinău, USM, p.62-64.
19. BÎRSAN, A.; SCUTARU, Iu.; FRUNZĂ, M.; CUCER, A. Impactul tratării seminţelor de soia cu substanţe humice (LG) şi fenolice (OC) asupra activităţii catalazei şi dehidrogenazelor totale // Conf. şt. Internaţională “Creşteria impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”. Chişinău. 2011. p. 64-67.
20. ROTARU, V.; BÎRSAN, A.; TVERDOHLEB, A. Creşterea plantelor de soia şi modificările conţinutului de amidon induse de aplicarea fosforului şi fierului în condiţii suboptimale de umiditate //Studia Universitatis. Seria Ştiinţe ale naturii. 2011. Nr.6(46). p. 58-63.
21. SAVCA, E. Acţiunea unor extracte de origine cianobacteriană asupra indicilor morfofiziologici şi biochimici la plantele de castravete (Cucumis sativus L) . Materialele Conferinţei „Biotehnologia microbiologică – domeniu scientensiv al ştiinţei contemporane”, Chisinau, 2011, p. 204 – 205.
22. SAVCA, E.; DUCA, M.; POPESCU, V. Influenta Orobanche cumana asupra activităţii peroxidazei la diferite genotipuri de floarea-soarelui,. Materialele Conferinţei “Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”, Chișinău, 2011, p. 24 – 27.
23. BÎRSAN, A.; ROTARU, V.; SCUTARU, Iu.; CUCER, A. Plasticitatea sistemului radicular al genotipurilor de soia cu diversă rezistenţă la secetă la tratarea seminţelor cu substanţe de natură humică şi fenolică // Conferinţa Chimie ecologica, USM. 2012.
24. BÎRSAN, A.; VISCUN, L. Influenţa unor substanţe de natură humică şi fenolică asupra proceselor de germinare a seminţelor de floarea-soarelui // Conferinţa Chimie ecologica, USM. 2012.
25. BÎRSAN, A.; ROTARU, V.; SCUTARU, Iu.; CUCER, A.; BÎRSAN, D. Efectul tratării seminţelor de soia cu substanţe de natură humică şi fenolică asupra creşterii şi dezvoltării sistemului radicular // Studia Universitatis. Seria Ştiinţe ale naturii. 2012.
26. BÎRSAN, A.; VISCUN, L. Varietatea spectrului polipeptidic la unele genotipuri de soia cu diversă rezistenţă la secetă. Studia Universitatis. 2012.
27. BÎRSAN, A.; FRUNZĂ, M.; ROTARU, V.; SCUTARU, Iu.; CUCER, A. Influenţa unor compuşi cu potenţial bioreglator asupra elementelor de productivitate a diferitor genotipuri de soia. Studia Universitatis. 2012.
28. BÎRSAN, A.; ROTARU, V. Efectul unor substanţe biologic active asupra parametrilor morfologici cu rol determinant în productivitatea soiei //Agronomie şi Ecologie. Lucrări ştiinţifice. 2013. P. 213 – 217.
29. ROTARU, V.; BÎRSAN, A. Influenţa nutriţiei cu fosfor şi fier asupra dezvoltării nodozităţilor la plantele de soia în condiţii de secetă temporară. În: Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lor. Culegere de articole ştiinţifice. Conf. şt. cu partic. Internaţională, dedicată aniversării a 60 ani de la fondarea Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”. 2013. P. 286 – 290. ISBN 978-9975-4494-1-0.
30. ALEXEEV C.; BÎRSAN, A. Efectul şocului termic asupra activităţii peroxidazei în etapale iniţiale de germinare a seminţelor de schinduf, Analale ştiinţifice ale USM, Stiinţe ale naturii şi exacte, CEP USM, Chişinău, 2013, P. 6-10.
31. SITARI, C.; BÎRSAN, A. Influenţa substanţei de natură fenolică (OC) asupra activităţii catalazei din sistemele radicular şi foliar la soia, Analale ştiinţifice ale USM, Stiinţe ale naturii şi exacte, CEP USM, Chişinău, 2013, P. 3-6
32. ŞARGAROVSCHI, E.; BÎRSAN, A. Impactul substanţelor humice (LG) şi fenolice (OC) asupra activităţii ureazei din solul rezosferic al plantelor de soia, Analale ştiinţifice ale USM, Stiinţe ale naturii şi exacte, CEP USM, Chişinău, 2013, P. 10-13.
33. LEŞANU, M.; PERCIULEAC, L. Posibilităţi de utilizare a biotehnologiilor vegetale în agricultură., Simpozionul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, secţia Agronomie şi Ecologie, Chişinău, 09-11 Octombrie 2013, vol.39, P. 152-156.
34. LEŞANU, M.; PERCIULEAC, L. Posibilităţi de cultivare a unor plante medicinale în condiţii in vitro, Simpozionul naţional cu participare internaţională “Biotehnologii avansate – realizări şi perspective”, Chişinău, 24-25 Octombrie, 2013, P. 22.
35. LEŞANU, M.; PERCIULEAC, L. Particularităţile genotipice de cultivare a unor plante medicinale în condiţii in vitro. Simpozionul naţional (V) cu participare internaţională “Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor”, Chişinău, 23-24 Octombrie, 2014.
36. LEŞANU, M. Развитие биотехнологии и возможные региональные экологические проблемы. Mater. Conf. V inter. Геоэкологические и биоэкологические проблемы северного причерноморья, Tiraspol, 14 noiembrie, 2014, P. 152-154.

Proiecte de cercetare în anii 2010 – 2014

1. Proiectul instituțional 11.817.04.18F “„Reglarea proceselor vitale și ameliorarea potențialului biotic al organismelor vii ca bază fundamentală pentru biotehnologiile moderne”; durata – 4 ani (2011-2014), buget ~ 3 200 000 lei, coordonator de proiect – A.Crivoi.

2. Proiectul bilateral Moldova-România „Gestionarea durabilă a solurilor antropizate prin monitorizare şi tehnologii ecologice de remediere” (10.820.08.01/RoA), (2010-2012), buget ~ 300 000 lei, coordonator de proiect – M.Leşanu.

3. Proiectul 516597-Tempus 1-2011-1-FR “Création réseau universités thématiques en sciences appliquées et sciences économiques en Moldavie” (2011-2014), participant la proiect – M.Leşanu

4. Proiectul “Master conjoint de formation initiale des enseignants en disciplines non linguistiques” , UPS “Ion Creangă” – AUF, (2012-2013), participant la proiect – M.Leşanu

Manifestări ştiinţifice organizate

1. Conferinţe ştiinţifice cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, octombrie 2010, 2011, 2012, 2013, noiembrie 2014.
2. Seminar de instruire Analiza riscului şi managementul Plantelor Modificate Genetic, 25-27 octombrie, 2010.
3. Trainig național „Risk assessment and Risk management of Genetically Modified Organisms” (25-27 octombrie, 2010, Chișinău).
4. Trainig național „UNEP-GEP global Project for Continued Enhancement of Building Capacity for Effective Participation in the BCH” (24-26 ianuarie, 2012, Chișinău).
5. Masa rotundă: „Emerald Network in Moldova. Voluntariat initiatives for Monitoring of Emerald species”, 11 Septembrie, Chişinău, 2013.
6. Masa rotundă: „Organisme modificate genetici – realizări şi perspective”, USM – GenOK (Norvegia), 08 februarie, Chişinău, 2014.
Echipament şi logistică
• Set de utilaj pentru analiza moleculară a acizilor nucleici: amplificator “Сorbett” , transluminator “ТРАНСИЛ”, set pentru electroforeză orizontală “Biocom ЭК 13-12”, termostat pentru microeprubete “TCB”;
• Bioanalizator “Agilent 2100”;
• Aparate pentru electroforeza proteinelor “Faust Laborbedarf AG”, “EV 231”;
• Spectrofotometre “T 60U, SF-46”;
• Congelator “Sanyo,-80˚C”;
• Ionometre “И-160”;
• Microscop cu fluorescenţă “МВИ-15-2”;
• Aparat pentru cromatografie “Pharmacia LKB” ;
• Autoclavă (sterilizator) OT 23S
• Hotă cu flux laminar 900/FLV

Spații ocupate

Denumirea centrului, denumirea laboratorului Numărul de unități în cercetare (cercetători/auxiliari) Blocul/încăperile (spațiul unde este plasat LCȘ) Suprafața, m2 Suprafața medie ce revine unei unități de cercetător, m2
CCŞ „Ştiinţe ale Vieţii”, LCȘ“Securitate biologică

3.75 / 0.4

3/524

3/515

3/517

3/534

151

40.3

Lista colaboratorilor LCŞ „Securitate biologică”

Nr. d/o

Numele,  prenumele Funcţia Specialitatea Gradul şi titlul ştiinţific anul conferirii

1.

Leşanu Mihai C. ş. coord. , şef de laborator

      03.00.05

doctor în şt. biologice (1993), conferențiar-universitar (1997)

2.

Bîrsan Ana C. ş. coord.

 

      01.04.10

doctor în şt. biologice. (2003), conferențiar-universitar (2010)

3.

Savca Elena C. ş. sup.

      01.04.10

doctor în şt. biologice. (1997), conferențiar-universitar (2004)

4.

Begu Tamara C. ş.

5.

Morari Lilia C. ş.

6.

Sitari Cristina C. ş. stagiar

7.

Şargarovschi Eugenia C. ş.   stagiar

8.

Staver Svetlana C. ş.   stagiar

9.

Ţurcan Alexandra Lab. sup.