Ecofiziologia umană şi animalăLABORATORUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
„ECOFIZIOLOGIA UMANĂ ŞI ANIMALĂ”

Date de contact

str. M. Kogălniceanu nr.65a, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: (+373 22) 57 75 71, 57 77 54

Echipa de cercetare

Iurie BACALOV, dr. în ştiinţe biologice, şef de laborator
Aurelia CRIVOI, dr. hab. în ştiinţe biologice, prof. univ., cercetător științific principal
Alexandr CORLĂTEANU, dr. în ştiinţe biologice, cercetător științific coordonator
Elena CHIRIŢA, dr. în ştiinţe biologice, cercetător științific superior
Victor CIOCÂRLAN, dr. în ştiinţe biologice, cercetător științific
Iulian PARA, cercetător științific
Ana MĂRJINEANU, cercetător științific

Directii de cercetare

LCŞ „Ecofiyiologia Umană şi Animală” a fost fondat la iniţiativa dlui academician Boris Melnic şi este parte componentă a Centrului de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale vieţii”. Printre obiectivele şi direcţiile de activitate a laboratorului pot fi menţionate următoarele:
• Identificarea factorilor de risc ai sănătăţii populaţiei R. Moldova.
• Studiul proceselor biochimice, fiziologice, modalităţilor de adaptare la condiţiile concrete de activitate.
• Interpretarea mecanismelor de reglare a diferitor sisteme de organe.
• Studiul interdependenţei organismului uman de condiţiile mediului ambiant.
• Studierea efectelor imubomodulatoare al substanţelor bioactive din plantele autohtone pentru normalizarea dereglărilor funcţionale ale organismului animal şi uman.
• Perspectivele utilizării materiei prime locale în prevenirea dereglărilor metabolice şi fortificării sănătăţii, elaborării şi obţinerii unor produse sanogene noi.
• Utilizarea compuşilor cu proprietăţi reglatoare în normalizarea şi menţinerea funcţiilor organismului în condiţii de stres.
• Inventarierea diversităţii taxonomice a nevertebratelor din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova.
• Paşaportizarea ecologică a speciilor reprezentative în vederea monitorizării stării saprobiologice şi a statutului trofic ambiental.
• Elaborarea modelelor şi procedeelor empirice privitor la estimarea rolului funcţional al populaţiilor organismelor acvatice în condiţii ecologice modificate şi dirijate.

Lucrari publicate in anii 2010 – 2014

MANUALE

1. CRIVOI, A., BACALOV, Iu. Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă şi tezei de master (ISBN 978-9975-70-950-7). Chişinău, CEP-USM, 2010, 40 p.
2. CRIVOI, A., BACALOV, Iu., COJOCARI, L. Homologia, sănătatea şi folosirea raţională a rezervelor funcţionale: Îndrumar instructiv-metodic (ISBN 978-9975-70-939-2). Chişinău, CEP-USM, 2010, 251 p.
3. CRIVOI, A., BACALOV, IU., CHIRIŢA, E., GHERMAN, I., CROITORI, C., CASCO, D., PRODAN, M. Sistemul endocrin, Suport de curs (ISBN 978-9975-71-147-0). Chişinău, CEP- USM, 2011, 150 p.
4. CRIVOI, A. Anatomia şi fiziologia sistemului nervos (ISBN 978-9975-71-393-1). Chişinău, CEP-USM, 2013, 219 p.
5. AŞEVSCHI, V., CRIVOI A. Igiena mediului: manual. (ISBN 978-9975-4449-2-7). Chişinău, USPEE, 2013, 232p.,
6. COJOCARI, L.; CRIVOI, A. Fiziologia etativă: curs de lecții. (ISBN 978-9975-71-250-7). Chișinău, CEP USM, 225p.
7. CORLĂTEANU, A. Fiziologia sistemului cardiovascular. Compendiu. (ISBN 978-9975-71-391-7). Chişinău, CEP USM, 2013, 76 p.
8. BACALOV, Iu., BACALOV, I. Vitaminologie, Suport de curs (ISBN ). Chişinău, CEP-USM, 2014
articole din reviste editate în străinătate
9. CRIVOI, A.; BACALOV, Iu.; GHERMAN, I.; CUREA, N.; COJOCARI, L.; VEGHE E. The impact of the educational stress on some psycho-physiological indices of students // 23rd National Conference of the Romanian Society of Physiological Sciences, 2-5 june, 2010, Oradea, Romania, p. 10 – 11. ISSN:
10. CRIVOI, A.; BACALOV, Iu.; GHERMAN, I.; CHITIC, T. The influence of arctium IV extracts on the fundtional state of several endocrine glands on the bacekground // 23rd National Conference of the Romanian Society of Physiological Sciences, 2-5 june, 2010, Oradea, Romania, p. 46.
11. CRIVOI, A.; BACALOV, Iu.; CHIRIŢA, E.; GHERMAN, I.; CROITORI, C.; CASCO, D. Particularities of cardiovascular certain indicators indexes display in the period psychoemotional tension in correlation with the biorhythm of the body, A XXV – a Conferinţă Naţională a Societăţii Române de Fiziologie, 25-28 mai 2011, Târgul Mureş, România.
12. BACALOV, Iu., CRIVOI, A.; CHIRIŢA, E.; GHERMAN, I.; CROITORI, C.; CASCO, D. Consequences of alloxan diabetes upon certain physiologic parameters under the influence of herbal (phyto) medicine (FASSC- V), A XXV – a Conferinţă Naţională a Societăţii Române de Fiziologie, 25-28 mai 2011, Târgul Mureş, România.
13. КРИВОЙ, А.; БАКАЛОВ, Ю.; КИРИЦА, Е.; ГЕРМАН, И.; КРОИТОРЬ, К. и.т.д. Функциональное состояние щитовидной железы при аллоксановом диабете на фоне введения меланотропина // Научные труды сьезда физиологов СНГ, Ялта, Украина, 1-6 октября 2011, с. 166
14. БАКАЛОВ, Ю.; КРИВОЙ, А.; КИРИЦА, Е.; ГЕРМАН, И.; КРОИТОРЬ, К.; ПАРА, Ю.; ГЕРМАН, Б. Функциональное состояние надпочечниковой системы при аллоксановом диабете на фоне введения экстрактов лекарственных растений (Nigella III), Валеологiя: Сучасний стан,напрямки та перспективи розвитку-Тези доповiдей- х мiжнародноё конференцii- 5 kвiтня-7 kвiтня 2012 року. Харкiв-2012, c. 137-139. ISBN 978-966-623-843-9.
15. CRIVOI, A.; BACALOV, Iu.; CHIRIȚA, E.; GHERMAN, I.; CROITORI, C.; PARA, I. Evaluation of a cognitive index of students in accord with intellectual and emotional biorhythm, The 11th national congress of the Romanian society of physiological sciences- XXIst Century physiology-from genotype to phenotepe, Timișoara, 10-12 May 2012, p. 40, ISBN-1223-2076,
16. BACALOV, Iu.; CRIVOI, A.; CHIRIȚA, E.; GHERMAN, I.; CROITORI, C.; PARA, I. Influence of spirulina grown in uncirculating water upon thyroid gland of males on the background of experimental diabetis, The 11th national congress of the Romanian society of physiological sciences- XXIst Century physiology-from genotype to phenotepe, Timișoara, 10-12 May 2012, p-31-32, ISBN-1223-2076.
17. BACALOV, Iu.; CRIVOI, A.; CHIRIȚA, E.; BACALOV, I.; PANĂ, S.; CROITORI, C.; GHERMAN, I.; PARA, I. New facets of function and dysfunction repercussions of the experimental diabetes on erythrocytes on the background of receiving of spirulin grown on waste-waters from cattle complexes, New facets of function and dysfunction, Current Progress in Biomedical Sciences and Medical Education: Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Grigore T.Popa”, Iaşi, 2013
18. CRIVOI, A.; BACALOV, Iu.; CHIRIŢA, E.; COJOCARI, L.; DELEU, I.; CROITORI, C. Variation of cortisol content in students’ normal activity and in their state of educational stress, New facets of function and dysfunction, Current Progress in Biomedical Sciences and Medical Education: Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Grigore T.Popa”, Iaşi, 2013

ARTICOLE DIN REVISTE NAŢIONALE

categoria B

19. CHIRU T., BACALOV IU., NISTREANU A. Activitatea antiinflamatorie a extractelor din specia centaureacyanus l., Anale ştiinţifice a USMF „Nicolae Testemiţanu”, ediţia a IV-a, volumul 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, Chişinău, 16-18 octombrie 2013, p. 416-418. Issn 1857-1719.
20. MELNIC, V.; BACALOV, IU.; UNGUREANU, I.; ŢURCANU, V.; SULA, M. Acţiunea extractului alcoolic din rădăcină şi inflorescenţă de Echinaceapurpurea (L.) moench în al doilea an de vegetaţie asupra unor indici fiziologici în perioada de astenie (iarnă-primăvară), Anale ştiinţifice a USMF „Nicolae Testemiţanu”, ediţia a IV-a, volumul 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, Chişinău, 16-18 octombrie 2013, p. 418-423. ISSN 1857-1719.
categoria C
21. COJOCARI, L.; CRIVOI, A. O retrospectivă asupra labilităţii intelectuale la elevi. Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Studia Universitas, Seria „Ştiinţe ale Naturii”, N. 6(46), Chişinău, CEP USM, 2011, p. 5-8, ISSN: 1814-3237.
22. CRIVOI, A.; BACALOV, Iu.; COJOCARI, L.; CHIRIŢA, E.; GHERMAN, I.; CASCO, D.; PRODAN, M.; MATEI, V.; GJICICOVSCHI, L.; PARA, I.; BÎLICI, C.; VRABIE, E. Evaluarea unor indici cognitivi la elevi în raport cu bioritmul intelectual şi cel emoţional. Studia universitatis,, Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii, N.1(41),CEP USM,2011, p.13-25, ISSN: 1814-3237.
23. CRIVOI, A.; BACALOV, Iu.; COJOCARI, L.; CHIRIŢA, E.; GHERMAN, I.; CROITORI, C.; CASCO, D.; PRODAN, M.; MATEI, V.; PARA, I. Evaluarea gradului anxietăţii la elevi în condiţiile stresului educaţional. Studia universitatis, Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii,N.1(41), Chişinău,CEP USM,2011, p.25-32, ISSN: 1814-3237.
24. CRIVOI, A.; BACALOV, Iu.; COJOCARI, L.; CHIRIŢA, E.; GHERMAN, I.; CROITORI, C.; CASCO, D.; PRODAN, M.; MATEI, V.; PARA, I. Particularităţile manifestării unor parametri cardiovasculari în perioada încordării psihoemoţionale în corelaţie cu bioritmicitatea organismului. Studia universitatis, Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii, Nr. 1(41), Chişinău, CEP USM, 2011, p. 5-13, ISSN: 1814-3237.
25. CRIVOI, A.; BACALOV, Iu.; COJOCARI, L.; CHIRIŢA, E.; GHERMAN, I.; CROITORI, C.; CASCO, D.; PRODAN, M., MATEI, V.; BÎLICI, C.; GJICICOVSCHI, L.; PARA, I.; VRABIE, E. Modificările activităţii bioelecrice a encefalului la elevi în condiţii relativ confortogene şi în stres educaţional. Studia universitatis, Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii, Nr.1(41),Chişinău,CEP USM, 2011, p.32-41, ISSN: 1814-3237.
26. CRIVOI, A.; CHIRIŢA, E.; GHERMAN, I.; CROITORI, C.; CASCO, D.; PRODAN, M.; DELEU, I.; PARA, I.; GLICICOVSCHI, L.; GHERMAN, B. Calitatea apei din Municipiul Chişinău şi rolul ei în menţinerea stării de sănătate. Buletinul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, seria Ştiinţe ale Naturii, Nr. 14(27), Chişinău 2011, p. 38-48, ISSN 1857-0054.
27. GHERMAN, I. Rolul extraselor din plante medicinale în dereglările pancreasului endocrin-gonade. Studia universitatis, Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii, Nr. 1(41),Chişinău, CEP USM, 2011, p. 64-69, ISSN: 1814-3237.
28. GHERMAN, I. Studiul modificărilor hematologice în diabetul alloxanic pe fondul fitoterapiei. Studia universitatis, Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii, Nr. 1(41), Chişinău,CEP USM, 2011, p. 58-63, ISSN: 1814-3237.
29. BACALOV, Iu.; GHERMAN, I.; CRIVOI, A.; CHIRIȚA, E.; CROITORI, C.; GHERMAN, B.; PARA, I.; CASCO, D. Compoziţia chimică a apei din fîntînile oraşului Criuleni şi influenţa ei asupra sănătăţii populaţiei, Buletinul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, seria Ştiinţe ale Naturii, vol. 16 (29), Chişinău 2012, p. 62-69. ISSN 1857-0054.
30. COJOCARI, L.; CRIVOI, A. Stresul profesional- o problemă a societăţii moderne. Studia universitatis, CEP USM, Nr. 6(56), 2012, p. 34-38, ISSN 1857-1735.
31. PANĂ, S.; COJUHARI, T.; BACALOV, Iu.; FĂRÎMĂ, V.; TOPAL, N. Compoziţia chimică a plantelor medicinale din Grădina botanică a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Ghid teoretico-informativ de specialitate, Buletinul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, seria Ştiinţe ale Naturii, vol. 16 (29), Chişinău 2012, p. 104-127. ISSN 1857-0054
32. PERCIUN, L. Influenţa hipokineziei asupra stării funcţionale a glandei tiroide. Studia universitatis, CEP USM, Nr. 1(51), 2012, p. 130-134, ISSN 1814-3237.
33. PERCIUN, L. Starea funcţională a glandei tiroide la acţiunea stresului combinat (hipokinezia şi inaniţia completă). Studia universitatis, CEP USM, Nr. 1(51), 2012, p. 125-129, ISSN 1814-3237.
34. BACALOV, Iu.; BACALOV, I.; DOBROJAN, S.; CRIVOI, A.; PANĂ, S.; CHIRIŢA, E. Formula leucocitară în diabetul experimental pe fondul administrării extrasului din spirulină crescută pe ape reziduale, Buletinul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, seria Ştiinţe ale Naturii, vol. 18 (31), Chişinău 2013, p. 112-117. ISSN 1857-0054.
35. COJOCARI, L.; CRIVOI, A. Percepţia individuală a timpului în raport cu nivelul funcţional al emisferelor cerebrale. Studia universitatis, CEP USM, Nr. 6(66), 2013, p. 3-8, ISSN 1814-3237.
36. COJOCARI, L.; CRIVOI A. Особенности работоспособности детей шестилетнего возраста. Studia universitatis, CEP USM, Nr. 1(61), 2013, p. 6-10, ISSN 1814-3237.
37. COJOCARI, L.; CRIVOI, A.; GUDIMA, M. Monitorizarea reacţiei senzomotorii la copiii cu miopie. Studia universitatis, CEP USM, Nr. 1(61), 2013, p. 3-5, ISSN 1814-3237.
38. CRIVOI, A.; CHIRIŢA, E.; BACALOV, Iu.; PANĂ, S.; MĂRJINEANU, A. Efectul tincturii de propolis la şobolanii cu diabet alloxanic, Buletinul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, seria Ştiinţe ale Naturii, vol. 18 (31), Chişinău 2013, p. 118-124. ISSN 1857-0054.

Proiecte de cercetare în anii 2010 – 2014

1. Proiectul instituţional „Reglarea proceselor vitale şi ameliorarea potenţialului biotic al organismelor vii ca bază fundamentală pentru biotehnologiile moderne”; durata 4 ani (2011-2014), buget ~, coordonator de proiect – A. Crivoi.
2. Proiectul pentru tineri cercetători „Elaborarea complexelor din plante medicinale autohtone utilizate în reglarea metabolismului glucidic”; durata 2 ani (2010-2011), buget ~ 260 000 lei, coordonator de proiect – Iu. Bacalov.
Manifestări ştiinţifice organizate
1. Lecturile de comemorare a Academicianului Boris Melnic: “Mereu prezent – Boris Melnic”, Chişinău, USM, 2013
2. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională “Integrare prin cercetare şi inovare”, atelierul Biologie şi Pedologie, 26-28 septembrie 2013, Chişinău, USM.
3. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, atelierul Biologie şi Pedologie, 10-11 noiembrie 2014.
Echipament şi logistică
Cititor de stripuri Stat Fax 4700 pentru determinarea concentraţiei hormonilor în plasmă.
Analizator hematologic automat Erma PCE 210N ce se utilizează pentru determinarea elementelor figurate ale sângelui ect.
Glucometru pentru determinarea glucozei în sânge.
Centrifugă pentru separarea plasmei de elementele figurate ale sângelui.
Analizator automat pentru urină
Microscop digital.
Agitator.
Termostat şi cântar analitic.

Spații ocupate

Denumirea centrului, denumirea laboratorului Numărul de unități în cercetare (cercetători/auxiliari) Blocul/încăperile (spațiul unde este plasat LCȘ) Suprafața, m2 Suprafața medie ce revine unei unități de cercetător, m2
CCŞ „Ştiinţe ale Vieţii”, LCŞ „Ecofiziologia Umană şi Animală” 13.5 / 4.0 3/22

3/ 223

3/227

3/228

18

14

14

12

4.3

Lista colaboratorilor LCŞ „Ecofiziologia Umană şi Animală”

Nr. d/o

Numele,  prenumele Funcţia Specialitatea Gradul şi titlul ştiinţific anul conferirii

1.

Bacalov Iurie Şef laborator

      165.01

doctor în şt. biologice (2003),

2.

Crivoi Aurelia C. ş. principal

      165.01

doctor hab. în şt. biologice(1987), conferențiar-cercetător (2003)

3.

Corlăteanu Alexandr C. ş. coord.

 

      165.01

doctor în şt. biologice (1990), conferențiar-cercetător (2004)

4.

Chiriţa Elena C. ş. s.

      165.01

doctor în şt. biologice (2002), cercetător şt. superior (2011)

5.

Ciocârlan Victor C. ş.

doctor în şt. biologice (2002), cercetător şt. superior (2011)

6.

Mărgineanu Ana C. ş.

7.

Para Iulian C. ş.

8.

Casco Doina C. ş.

9.

Prodan Maria C. ş.

10.

Bacalov Irina C. ş.

 

11.

Croitori Constantin C. ş.

 

12.

Cernei Galina C. ş.

13.

Bodrug Tatiana C. ş.

14.

Marta Anatol Ing.

15.

Gherman Ion C. ş.

16.

Perciun Liuba C. ş.

17.