Biochimia plantelorLABORATORUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
„BIOCHIMIA PLANTELOR”

Date de contact

str. Al.Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: (+373 22) 57 75 32, 57 75 29, 57 75 28

Echipa de cercetare

Vasile CIOBANU, dr. în ştiinţe biologice, cercetător ştiinţific coordonator, sef LCŞ
Andrei ŞUTOV , dr. în ştiinţe biologice, cercetător ştiinţific principal
Irina KAHOVSKAIA, dr. în ştiinţe biologice, cercetător ştiinţific coordonator
Vitalie ROTARI, dr. în ştiinţe biologice, cercetător ştiinţific coordonator
Elena PELEAH, dr. în ştiinţe biologice, cercetător ştiinţific superior
Natalia LAPTEVA, dr. în ştiinţe biologice, cercetător ştiinţific superior
Angela RUDACOVA, dr. în ştiinţe biologice, cercetător ştiinţific superior

Directii de cercetare

Laboratorul “Biochimia Plantelor” a fost organizat în a. 2001 pe baza unificării de doi laboratori – LCŞ Chimia proteinelor (fondat în a.1956) şi LCŞ Biochimia plantelor eterouleioase (fondat în a. 1960) şi este parte componentă a CCŞ “Ştiinţe ale Vieţii”.
Obiectivele şi direcţiile de activitate a laboratorului sunt următoarele:
1. Cercetări fundamentale în domeniu de variabilitate genetică, evoluţiei, structurei şi mecanismului de transformare a componenţei biochimice în parcursul ontogenezei plantelor:
2. Descrierea legităţilor fundamentale pentru determinarea condiţiilor alterării proteinelor de rezervă din seminţe prin metodele ingineriei genetice cu scopul de a spori valoarea lor nutritivă care sunt compatibile cu viabilitatea plantei.
3. Mecanisme moleculare a mobilizării proteinelor de rezerve în seminţele încolţite unei speciilor de plante: modificarea structurei terţiară a proteinelor de rezervă în procesul degradării proteolitice şi reglarea proteolizei lor.
4. Evoluţia moleculară a structurii proteinelor de rezervă şi proteinazelor din seminţele.
5. Legităţile de moştenire a caracterelor chimice ale uleiurilor eterice din plantele eterooleaginoase în experienţele de hibridizare întra- şi interspecifică.
6. Influienţa diferitor factori ecologic asupra variabilităţii compoziţiei chimice a uleiurilor eterice la plantele eterooleaginoase.
7. Crearea soiurilor noi de plantele eterooleaginoase şi medicinale ca surse substanţelor biologic active pentru introducerealor în practică.

Lucrari publicate in anii 2010 – 2014

CAPITOLE ÎN MONOGRAFII ŞI CULEGERI INTERNAŢIONALE

1. SHUTOV A. D., WILSON K. A. Seed Storage Globulins: Their Descent from Bacterial Ancestors and Mechanisms of Degradation. În: Globulins: Biochemistry, Production and Role in Immunity. Sh.D.Milford ed., Nova Science Publishers, Inc. 2014. Chapter 4, p.71-104. ISBN:978-1-63117-782-8. (eBook).
2. ПОЛЯКОВ, А.В.; ДАНИЛЕНКО, А.Н.; ЖУРАВЛЕВА, И.Л.; ПЛАЩИНА, И.Г.; РУДАКОВ, С.В.; РУДАКОВА, А.С.; ШУТОВ, А.Д. Повышение поверхностной активности, скорости формирования и вязкоупругости адсорбционных слоев глицинина на границе воздух/вода в результате ограниченного протеолиза папаином. În: «Перспективные ферментные препараты и биотехнологические процессы в технологиях продуктов питания и кормов». В.А. Поляков, Л.В. Римарева, ред. Cборник материалов VI Международного Симпозиума. Москва, Изд.ВНИИПБТ, 2012, c.147-151. ISBN 978-5-85941-437-6.
3. ПЕЛЯХ, Е.; ЧОБАНУ, В.; АРХИП, Л. Внутривидовой полихимизм Mentha arvensis L. различных экотипов. // «Экологические проблемы уникальных природных и антропологенных ландшафтов». Материалы Всероссийской конференция с международным участием. Ярославль, Россия. 2012. p.189-194.
4. ПЕЛЯХ, Е.; ЧОБАНУ, В.И.; ПИСОВА, М.Т. Разнообразие компонентного состава эфирных масел и гибридного потомства в роде Mentha. // În: Современные проблемы биологии, экологии, жимии и экологического образования: материалы Международной научно-практической конференции. Ярославль, Россия. 2011, 175-180.

ARTICOLE DIN REVISTE CU FACTOR DE IMPACT

articole din reviste cu factor de impact 1,0-2,9

1. SHUTOV, A. D.; PRAK, K.; FUKUDA, T.; RUDAKOV, S.V. ; RUDAKOVA, A. S.; TANDANG-SILVAS, M. R .; FUJIWARA, K.; MIKAMI, B.; UTSUMI, Sh.; MARUYAMA, N. Soybean Basic 7S Globulin: Subunit Heterogenity and Molecular Evolution. Biosci.Biotechnol.Biochem. 2010, 74(8), 1631-1634. ISSN 0916-8451. doi:10.1271/bbb.100234 (IF: 1,39).
2. SHUTOV, A. D.; KAKHOVSKAYA, I. A. Evolution of Seed Storage Globulins and Cupin Superfamily. Molecular Biology. 2011, 45(4), 529–535. ISSN 0026-8933. doi: 10.1134/S0026893311030162 (FI: 0,654).
3. SHUTOV, A.D.; BLATTNER, F.R.; KAKHOVSKAYA, I.A.; MÜNTZ, K. New aspects in the molecular evolution of legumains, Asn-specific cysteine proteinases. Journal of Plant Physiology. 2012, 169(3), 319-321. ISSN 0176-1617. doi: 10.1016/j.jplph.2011.11.005 (IF:2,677).
4. SHUTOV, A.; RUDAKOVA, A.; RUDAKOV, S.; KAKHOVSKAYA, I.; SCHALLAU, A.; MARUYAMA, N.; WILSON, K. Limited proteolysis regulates massive degradation of glycinin, storage 11S globulin from soybean seeds: în in vitro model. Journal of Plant Physiology. 2012, 169(13), 1227-33. ISSN 176-1617. doi: 10.1016/j.jplph.2012.06.004 (IF: 2,677).
5. SHUTOV, A.D.; RUDAKOVA, A.S.; RUDAKOV, S.V.; KAKHOVSKAYA, I.A.; SCHALLAU, A.A.; WILSON, K.A.; MARUYAMA, N. Degradation of -conglycinin -homotrimer by papain: independent occurrence of limited and extensive proteolyses. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry. 2013, 77 (10), 130440-1-5. Online ISSN: 1347-6947, Print ISSN: 0916-8451. doi:10.1271/bbb.130440. (IF 1,292).
6. RUDAKOVA А. S., RUDAKOV S. V., KAKHOVSKAYA I. A., SHUTOV A. D. 11S storage globulin from pumpkin seeds: papain proteolysis regularities. Biochemistry (Moscow), 2014, 79(8), p.1024-1030). ISSN 0320-9725 (engl), ISSN 0006-2979 (rus). (IF Web Sci 1,49).

artivole din alte reviste internaţionale

1. ПОЛЯКОВ А.В., ДАНИЛЕНКО А.Н., КРИВАНДИН А.В., РУДАКОВ С.В., РУДАКОВА А.С., ШУТОВ А.Д., ПЛАЩИНА И.Г., ЗАИКОВ Г.Е., КУЗНЕЦОВА О.Н. Изменение молекулярных параметров глицинина под действием ограниченного протеолиза папаином. Вестник Казанского Технологического Университета. 2013. т.16(9), с.184-189.
2. ПОЛЯКОВ А.В., ДАНИЛЕНКО А.Н., РУДАКОВ С.В., РУДАКОВА А.С., ШУТОВ А.Д., ПЛАЩИНА И.Г., ШКОДИЧ В.Ф., КОЧНЕВ А.М., ЗАИКОВ Г.Е. Влияние ограниченного протеолиза папаином на термодинамическую стабильность глицинина. Вестник КазанскоготТехнологического Университета. 2014. 17(1), с.203-207.
3. ПОЛЯКОВ А.В., ДАНИЛЕНКО А.Н., ШУТОВ А.Д., ПЛАЩИНА И.Г., ШКОДИЧ В.Ф., КОЧНЕВ А.М., ЗАИКОВ Г.Е. Изменение поверхностной активности и реологических свойств адсорбционных слоев глицинина на границе воздух/раствор в результате ограниченного протеолиза папаином. Вестник Казанского Технологического Университета. 2014. 17(1), p. 210-215.

ARTICOLE DIN REVISTE NAŢIONALE

categoria B

1. ANDRONIC, L.; RUDACOVA, A.; ROTARI, A. Polimorfismul proteinelor de rezervă în populaţiile orzului de primăvară (hordeum vulgare L.) obţinute în condiţii de infecţie virală. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Seria Ştiinţele Vieţii. 2011, 1 (313), 73-79. ISSN: 1857-064X.

categoria C

1. ARCHIP, L; CIOBANU, V.; STROGANOVA, I. Variabilitatea caracterelor la diferite ecotipuri de Mentha arvensis. Studia Universitatis, ser. “Ştiinţe ale naturii”, 2010, 1(31), 10-12. ISSN 1857-1735
6. CARAGHIAUR, T.; PISOV, M.; CIOBANU, V. Variabilitatea caracterilor în descendenţa generativă F3 a Mentha rotundifolia (L) Huds. Studia Universitatis, ser. “Ştiinţe ale naturii”, 2010, 1(31), 13-17. ISSN 1857-1735
7. LUCHIAN, M.; PISOV, M.; CIOBANU, V. Variabilitatea caracterilor în descendenţa generativă a hibridului de mentă 17K. Studia Universitatis, ser. “Ştiinţe ale naturii”, 2010, (31), 26-29. ISSN 1857-1735
8. RUSANOV, C. PISOV, M.; CIOBANU, V. Aspectul morfologic şi chimic al descendenţelor generative a doi hibrizi de mentă. Studia Universitatis, ser. “Ştiinţe ale naturii”, 2010, 1(31), 30-33. ISSN 1857-1735
9. ЛАПТЕВА, Н.; МАКАЕВА, Э.; РУДАКОВ, С.; РУДАКОВА, А.; КАХОВСКАЯ, И.; ШУТОВ, А. Смешанный тип протеолиза 11S глобулина кедра папаином. Studia Universitatis, ser. “Ştiinţe ale naturii”, 2010, 6(36), 9-13. ISSN 1857-1735
10. ШУТОВ, А.; КАХОВСКАЯ, И.; РУДАКОВА, А.; ЛАПТЕВА, Н.. Молекулярная эволюция, филогения и стратегия эволюционного анализа белков. Studia Universitatis, ser. “Ştiinţe ale naturii”. 2010, 6(36), 5-8. ISSN 1857-1735
11. MORARI D., STEPURINA T., ROTARI V. I. Caracterizarea fazeolinei modifcate in vivo. Studia Universitatis, ser. “Ştiinţe ale naturii”. 2011, 6(46), 51- 57. ISSN 1857-1735
12. STEPURINA, T.; ROTARI, V.I. The comperative analysis of in vitro phaseolin proteolysis by papain at different pH values. Studium Universitatis, ser. “Ştiinţe ale naturii”. 2012, 1(51), 84-92. ISSN 1857-1735
13. ПЕЛЯХ, Е.; ЧОБАНУ, В.; АРХИП, Л. Сравнительное изучение мят, синтезирующих ациклические терпеноиды. Studia Universitatis, ser. “Ştiinţe ale naturii”. 2012, 1(51), 80-83. ISSN 1857-1735
14. CIOBANU V., PISOV M REZINCIUC S., PORT A., CLAPCO S., DUCA M, REVA V., CLAPCO S. Polimorfismul biochimic la plantele genului Mentha // Studia Universitatis, ser. “Ştiinţe ale naturii”. 2012, 6(56), 10-15. ISSN 1857-1735
15. Maria DUCA*, Angela PORT*, Svetlana REZINCIUC, Steliana CLAPCO*, Vasile CIOBANU, Maria PISOV POLIMORFISMUL RAPD-PCR LA PLANTELE GENULUI MENTHA. Studia Universitatis, ser. “Ştiinţe ale naturii”. 2012. 6(56), p.5-9. ISSN 1857-1735
16. SHUTOV, A.D.; RUDAKOVA, A.S.; KLIMOVA, N.V.; LAPTEVA, N.A.; MAKAEVA, E.F.; WILSON, K.. Limited Proteolysis of oat 11S globulin by papain. În: Studia Universitatis, Seria “Ştiinţe ale naturii”. 2014, vol.1(71), p.85-90. ISSN 1857-1735.

Tezele la conferinţe naţionale / internaţionale publicate integral

1. NAMOLOVAN, V.; GRIGORCEA, P.; LAPTEVA, N. Proteoliza leguminei din boabele de Vicia faba L. Sub acţiunea tripsinei // În: Creşterea impactului cercetării şi dezvoltărea capacităţii de inovare. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe ale naturii şi exacte. Chişinău, USM. 2011, 56-59.
4. KAKHOVSKAYA, I.; SHUTOV, A. Evolutionary relationships between legumains and GPI transamidases of eukaryotes // În: Creşterea impactului cercetării şi dezvoltărea capacităţii de inovare. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe ale naturii şi exacte. Chişinău, USM. 2011, 8-11.
5. SHUTOV, A.; KAKHOVSKAYA, I. Cupin superfamily from archaebacteria, bacteria and eukaryotes: divergent evolution and convergence // În: Creşterea impactului cercetării şi dezvoltărea capacităţii de inovare. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe ale naturii şi exacte. Chişinău, USM. 2011, 20-23.
6. БАБИЙ, У.В.; ЧОБАНУ, В.И. Изменчивость состава терпеноидов у гибридного потомства мяты МС-46-M1 x LS95. În: Creşterea impactului cercetării şi dezvoltărea capacităţii de inovare. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe ale naturii şi exacte. Chişinău, USM. 2011, 54-56.
7. РУДАКОВ, С.; ПОЛЯКОВ, А.; ПЛАЩИНА, И.; ШУТОВ, А. Молекулярные параметры и модель третичной структуры протеинкиназы из семян сои // În: Creşterea impactului cercetării şi dezvoltărea capacităţii de inovare. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe ale naturii şi exacte. Chişinău, USM. 2011, 11-14.
8. СТЕПУРИНА, Т.; РОТАРЬ, И.; МОРАРЬ, Д.; РОТАРЬ, В. Исследование гидролиза модифицированного in vivo фазеолина папаином при кислом рН // În: Creşterea impactului cercetării şi dezvoltărea capacităţii de inovare. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe ale naturii şi exacte. Chişinău, USM. 2011, 14-17.
9. ШУТОВ, А.; РУДАКОВА, А.; ВИЛСОН, К. Молекулярные механизмы регуляции протеолиза запасных белков семян // În: Creşterea impactului cercetării şi dezvoltărea capacităţii de inovare. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe ale naturii şi exacte. Chişinău, USM. 2011, 17-20.
10. МАКАЕВА, Э.Ф.; ШМАКОВА, Н.Л.; ФАДЕЕВА Т.А. Модификация цитогенетических
эффектов малых доз гамма-излучения в культуре клеток карциномы молочной железы человека. Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetător, Chisinau, ULIM, 2011.
11. MORARI, DIANA; STEPURINA, TATIANA; ROTARI, VITALIE I. Acţiunea proteinazei cisteinice endogene CPPh din seminţele germinate de fasole asupra fhitohemagluteninei // În:„Integrare prin cercetare şi inovare”, Rezumate ale comunicărilor. Conferinţa ştiinţifică, CEP USM, Chişinău, 2013, 42-44.
12. ПЕЛЯХ, Е.; ЧОБАНУ, В.И.; ПИСОВА, М.Т. Разнообразие компонентного состава эфирных масел и гибридного потомства в роде Mentha. // În: Современные проблемы биологии, экологии, жимии и экологического образования: материалы Международной научно-практической конференции. Ярославль, Россия. 2011, 175-180.
13. ПЕЛЯХ, Е.; ЧОБАНУ, В.; АРХИП, Л. Внутривидовой полихимизм Mentha arvensis L. различных экотипов // «Экологические проблемы уникальных природных и антропологенных ландшафтов». Материалы Всероссийской конференция с международным участием Ярославль, Россия, 2012. p.189-194.
14. ПОЛЯКОВ А.В., ДАНИЛЕНКО А.Н., ЖУРАВЛЕВА И.Л., ПЛАЩИНА И.Г., РУДАКОВ С.В., РУДАКОВА А.С., ШУТОВ А.Д. Повышение поверхностной активности, скорости формирования и вязкоупругости адсорбционных слоев глицинина на границе воздух/вода в результате ограниченного протеолиза папаином // VI-й Международный симпозиум Перспективные ферментные препараты и биотехнологические процессы в технологиях продуктов питания и кормов, ГНУ ВНИИ пищевой биотехнологии, Москва, Россия, 2012.
15. POLYAKOV, A.V.; DANILENKO, A.N.; KRIVANDIN A.V.; RUDAKOV, S.V.; RUDAKOVA, A.S.; SHUTOV, A.D.; PLASCHINA, I.G. Limited proteolysis by papain is an effective method of plant globulins functional properties improving // În:“Biotechnology: State of the Art and Prospects of Development”, Proceedings of the VII Moscow International Congress, part 2. Moscow: JSC “Expo-biochem-technologies”. 2013, c.65-67. ISBN 5-7237-0372-2.
16. A.S. RUDAKOVA, N.A. LAPTEVA, I.A. KAKHOVSKAYA, A.D. SHUTOV. Seed storage globulins: origin and functionally related structural features. Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования. Материалы X Международного Симпозиума, Пущино, Россия. 2013. v.1, p.165-167.
17. POLYAKOV A.V., DANILENKO A.N., KRIVANDIN A.V., RUDAKOV S.V., RUDAKOVA A.S., SHUTOV A.D., PLASHCHINA I.G. Plant Globulins Functional Properties Improving By Papain Limited Proteolysis. The International Conference “Biotechnology And Quality Of Life”. Conference Proceedings. Section 8 “Biotechnology Food. Health Food Products”. С.08.05.
18. КЛИМОВА Н. Очистка фикоцианина и его гидролиз папаином. Sesiune naţionalăde comunicări ştiinţifice studenţeşt. Rezumatele comunicărilor. USM, 2014. p. 39-42.

BOPI
1. Vasile Ciobanu, G. Musteaţă, Maria Pisov, N. Baranova, C. Timciuc. Soiul noi USIGEN de Mentha mentolică. Adeverinţa Nr.560.2, inclus la Registrul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova, a. 2012.

Proiecte de cercetare în anii 2010 – 2014

1. Proiectul instituţional 06.407.026F Studiul genetico-molecular al polimorfismului la unele specii de plante, 2006-2010, coordonator de proiect – prof.univ. M. Duca.
2. Proiectul instituţional 11.817.04.18F Reglarea proceselor vitale şi ameliorarea potenţialului biotic al organismelor vii ca bază fundamentală pentru biotehnologiile moderne, 2011-2014 coordonator de proiect – prof.univ. A. Crivoi.
Colaborarea internaţională
1. Centrul de Cultivare a Plantelor Medicinale şi LCŞ de Microbiologie, Virusologie şi Imunologie, USMF ”Nicolae Testemiţanu”, Moldova (dr. V. Melnic, dr. V. Ungureanu);
2. Departamentul de Ştiinţe Biologice, Universitatea de Stat din New York, Binghamton, SUA (prof. K. Wilson);
3. Institutul de Genetică a Plantelor şi de Cercetare a Plantelor Cultivabile, Gatersleben, Germania, (dr.H. Baumlein, dr. A. Börner);
4. Universitatea din Kyoto, Japonia (prof. N. Maruyama).
5. N. Vavilov Institutul de Cercetării a Plantelor, St.-Peterburg, Rusia (dr.hab. Cesnocov Yu.);
6. N.M. Emanuel Institutul de Physica Biochemică, Academia de Ştiinţa din Rusia, Moscova, Rusia (dr. Plaţcina I.)

Echipament şi logistică

Sistema cromatografică FPLC (Pharmacia, Suedia); spectrofotometrul SF-46 (Rusia), spectrofotometrul Spekol 220 şi Spekol 211 (Germania); centrifugi – PC-6 (Rusia), Biofuga 13, Centrifuge 5410 şi 5417 (Eppendorf, Germania); pH-metru 766 (Knick, SUA, 2002); precision pH-meter pH-21 (Hanna, Germania), aparate pentru electroforeza (Bio-Rad, SUA); scaner Image III (GE Healthcare, SUA), balanţa de precizia KERN (Kern, Germania), ajitător digital KS501 (Germania), pompa peristaltic P-1 (Sweden), Vivaspin concentrator (Millipore, USA). Polarimetru POL-1 (Italia), Rotavapor IKA RV 8 (Germania), Refractometru IRF-22 (Armenia), Spectrofotometru “Specord” (Germania), Cromatiograf “Цвет-152” (Rusia).

Spații ocupate

Denumirea centrului, denumirea laboratorului Numărul de unități în cercetare (cercetători/auxiliari) Blocul/încăperile (spațiul unde este plasat LCȘ) Suprafața, m2 Suprafața medie ce revine unei unități de cercetător, m2
CCŞ „Ştiinţe ale Vieţii”, LCŞ „Biochimia Plantelor” 11.0 / 1.0 3/24

3/113

3/115

3/122, 124

4/101

4/103

4/105, 107

20.0

17.1

41.1

55.2

54.3

37.4

78.1

27.6

Lista colaboratorilor LCŞ „Biochimia Plantelor”

Nr. d/o

Numele,  prenumele

Funcţia

Specialitatea

Gradul şi titlul ştiinţific anul conferirii

Ciobanu Vasile Cercetător ştiinţific coordonator Biochimia, 03.00.04 Doctor, 1974

Confer. univ., 1991

Şutov Andrei Cercetător ştiinţific principal Biochimia, 03.00.04 Dr. habil., 1983;

Prof.univ.1996

Kahovskaia Irina Cercetător ştiinţific coordonator Biochimia, 03.00.04 Doctor, 1993
Rotari Vitalie Cercetător ştiinţific coordonator Biochimia, 03.00.04 Doctor, 1996
Rudacova Angela Cercetător ştiinţific superior Biochimia, 03.00.04 Doctor, 1997
Peleah Elena Cercetător ştiinţific superior Biochimia, 03.00.04 Doctor, 1980
Laptev Natalia Cercetător ştiinţific superior Biochimia, 03.00.04 Doctor, 1969
Stepurina Tatiana Cercetător ştiinţific Biochimia, 03.00.04 Master, 1971
Lollo Ludmila Cercetător ştiinţific Biochimia, 03.00.04 Master, 1978
Arhip Lucia Cercetător ştiinţific Biochimia, 03.00.04 Master, 1998
Rudacov Serghei Cercetător ştiinţific stagiar Chimie Master, 2013
Macaeva Ellina Cercetător ştiinţific stagiar Biochimia-03.00.04 Master, 2011
Climova Natalia Cercetător ştiinţific stagiar Biochimia-03.00.04 Master, 2014
Cherdivară Ala Cercetător ştiinţific stagiar Biochimia-03.00.04 Master, 1998
Socinschi Maria Tehnician cat. I - f/g