Procese pedogeneticeLABORATORUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
„PROCESE PEDOGENETICE”

Date de contact

str. M. Kogălniceanu, Nr. 65a, bloc 3, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

Echipa de cercetare

Gheorghe JIGĂU, dr. în ştiinţe biologice, conducătorul echipei de cercetare
Elena TOFAN, dr. în ştiinţe genomice (geochimie), cercetător științific
Anton BLIDARI, masterand, inginer cat. I
Constantin GATMAN, masterand, inginer cat. I

Lucrari publicate in anii 2010 – 2014

CĂRŢI ŞI MONOGRAFII
1. JIGĂU, Gh., et al. Resursele de soluri calitate, utilizare, management. 2014, 190 p.– (prezentată pentru editare – CEP USM);
2. JIGĂU, GH., SENIC, IU., GHERCIU, V., CIOBANU, V., (2013) Rolul leguminoaselor şi a culturilor ameliorative în agricultura ecologică, Chişinău, 88 p.

ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE INTERNAŢIONALE

3. JIGĂU Gh., 2014, Elements of evolution for typical chernozem humus moderated under various tillage conditions, Scientific Papers, Series A., Agronomy, Vol. LVII, 2014, p. 25-30.
4. JIGĂU Gh., TOFAN, E. 2014, The agrogen evolution of chernozems under Prut and Dniester space (Republic of Moldova), Scientific Papers, Series A., Agronomy, Vol. LVII, 2014, p. 31-35.
5. JIGĂU, GH., 2014 The theoretical and methodological framework toward model elaboration of physical factors of chernozems fertility between Prut and Dniester, In: Factori şi Procese Pedogenetice din Zona Temperată/ Soil Forming Factors from the Temperate Zone, vol 24, p. 13-22;
6. JIGĂU GH., MOTILICA M., LEŞANU M., CHIRCU I., TOFAN E., GEORGESCU L., (2013), Heavy metals in the anthropogenic cycle of elements, Soil as World Heritage, Ed. David Dent, Springer, p. 61-68
7. JIGĂU GH., MOTILICA M., LEŞANU M., CHIRCU I., TOFAN E., GEORGESCU L., (2013), Structural indices of typical chernozem under various methods of tillage, Soil as World Heritage, Ed. David Dent, Springer, p. 395-403
8. JIGĂU GH., (2013), Elements of evolution of typogenetic elementary processes in chernozems from orchards, In: Lucrări Ştiinţifice Seria, Agronomie, Vol 56, Nr. 2, Iaşi, p. 45-50
9. JIGĂU GH., (2013), Regional conservative tillage system of chernozems between Prut and Dniester, In: Lucrări Ştiinţifice Seria, Agronomie, Vol 56, Nr. 2, Iaşi, p. 51-56
10. JIGĂU GH., (2013), Evolutionary processes of the typical chernozem under condition of various agricultural systems, In: ProEnvironment 6, Cluj, p. 238-246
11. JIGĂU GH., (2013), Biologization of agricultural systems – premises and opportunities, Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol LVI, Bucureşti, p. 51-55
12. ЖИГЭУ, Г. Принципы оценки и управления почвенным плодородием в условиях экологических сельскохозяйственных практик на черноземах междуречья Прут-Днестр. В: Генеза, Географia та экологiя грунтiв. Збiрник нукових праць мiжнародноi науковоi конференцii. Львiв, Львiвский национальный Университет iменi Iвана Франка, 2013, с. 256- 269;
13. BIRSAN A., JIGAU GH., GROSU L., (2013) Influence of humic substances (LG) on the polypeptide polymorphisms of some Glycine Max L. Sorts with difrent resistance to drought., Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol. 13, Issue 4, p. 59-62
14. JIGAU GH., STASIEV GR., NEDEALCOV S., (2013), Geochimia elementelor radioactive naturale şi radiozotopurilor în cadrul natural al spaţiului Prut şi Nistru, Conferinţa Ştiinţifică, Integrare prin cercetare şi inovare, Chişinău
15. JIGAU GH., (2013), Consideraţii cu privire la crustificarea agrogenă a cernoziomurilor, Conferinţa Ştiinţifică, Integrare prin cercetare şi inovare, Chişinău
16. JIGĂU, GH.; NAGACEVSCHI T.; TOFAN, E. (2012) Processes and types of aggregate organization of a typical moderated humiferous chernozem in conditions of various no-till models. In: Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LV- Bucureşti, 2012. p. 53- 56. ISSN 2285-5785
17. JIGĂU, GH. (2012) Considerations regarding the evolution of chernozems in the Carpatho-Danubian-Pontic region under agricultural regime. In: Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LV- Bucureşti, 2012. p. 57- 63. ISSN 2285-5785
18. JIGĂU, GH., (2012) Физические основы аадаптации и повышения устойчивости агроэкосистем в Придунайском регионе в условиях изменения климата. Conf. inter. “Почвы Азeрбайджана: генезис, география, мелиорация, рациональное использование и экология”, 5-8 iunie. Bacu, 2012, p.770-774. ISBN 978-99-52-453-37-7
19. APOSTOL, L.; RUSU, C.; JIGĂU, GH.; MOTELICA, M. (2012) Изменение климата и возможные механизмы эволюции почв в Карпато-Понт-Дунайском регионе. , Conf. inter. “Почвы Азeрбайджана: генезис, география, мелиорация, рациональное использование и экология”. Bacu, p.829-832. ISBN 978-99-52-453-37-7
20. LEŞANU, M.; JIGĂU, GH., (2012) Биотехнологии по воспроизводству элементарных почвообразовательных процессов в условиях антропогенеза в Придунайском регионе. , Conf. inter. “Почвы Азeрбайджана: генезис, география, мелиорация, рациональное использование и экология”. Bacu, p.786-790. ISBN 978-99-52-453-37-7
21. JIGĂU, GH., CHIŞLARI, E., (2012) Considerations regarding the anthropized pedogenesis in the Carpato-Danubiano- Pontic area. In: Prezent Environment and Sustinable Development. Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iaşi., vol VI, nr. 1. p.27- 35, ISSN 1843-5971
22. JIGĂU, GH., MOTELICA, M., TOFAN, E. (2012), Biological resources of agricultural ecological biotechnology. In: Present Environment and Sustainable Development, vol. 6, no. 2, 2012. p. 247- 261. ISSN 1843-5971
23. JIGĂU, GH. (2012), The resource production potential of the ecological agricultural biotechnologies. In: Factori şi procese pedogenetice din zona temperată. Nr. 11, p. 157- 168
24. JIGĂU, GH., CHIŞLARI, E., MOTELICA, M., CHIRCU, I. (2011). Soil physical quality indices under technical crop rotation. In: Factori şi procese pedogenetice din zona temperată : – Iaşi: Ed. Univ „Al. I. Cuza”, vol 10 serie nouă., p.135-140.ISSN 1582 – 4616
25. JIGĂU, GH., (2011). Adaptive – landscape model of agricultural ecological biotechnologies. In: Scientific papers. Series A LIV Agronomy , Bucharest, p.11-15.ISSN 1222 – 5339
26. JIGĂU, GH., (2011). Structural – functional levels of soil system integration processes and evaluation indices. In: Scientific papers. Series A vol. LIV. Agronomy, Bucharest, p.16-21. ISSN 1222 – 5339
27. CHIŞLARI, E., JIGĂU, GH. (2011). Physical quality indices of the gray tipycal soils in arable regime. In: Scientific papers. Series A vol. LIV. Agronomy, Bucharest. ISSN 1222 – 5339
28. JIGĂU, GH., CHIŞLARI, E., (2011) The evolution of the typical sloppy gray soils within rotational system of soil processing. In: Soil Minimum Tillage Systems – 6-th International Symposium: Ed. Risoprint, Cluj – Napoca, ISSN 2247-7535
29. JIGĂU, GH. (2010) Functional – genetic profiles, conceptual considerations. In: Scientific papers. Series A LIII. Agronomy. Bucharest. p. 11- 15.
30. JIGĂU, GH. (2010) Conceptual and metodological framework in the implementation of the resource – conservative tehnologies in the Carpatho – Danubian – Pontic area. In: Prezent Environment an Sustainable Development. Ed. Univ. „ Al. I. Cuza”. Iaşi. V. 4, p. 25-38.
31. ЖИГЭУ, Г. (2010) Адаптивно-ландшафтные основы управления и оценки эффективности функционирования современных сельскохозяйственных степени. Киiв, с. 31- 34.
32. ЖИГЭУ, Г., (2010) Нагачевский Т. Динамика платности целинных и пахотных черноземов междуречья Прут – Днестр. , Проблемы формирования и оценки эффективности функционирования современных землехозяйственых систем.- Киiв, с. 35- 38.
33. JIGĂU, GH., (2010) The agrogen evolution of soil: the conceptual- teoretical and methodological aspects. In: Factori şi procese pedogenetice din zona temperată. Pag. 5- 14.
34. JIGĂU, GH. (2010) The suitability of chernozem podofunctional ecopedological Dniester- Prut interfluve at conventional tillage systems. In: Factori şi procese pedogenetice din zona temperată. Pag. 15- 34.

ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE NAŢIONALE

35. ЖИГЭУ Г., (2014), Почвенно-генетические и экологические условия орошения черноземов Молдовы, 2014, Lider-AGRO, nr. 8 (46), p.18-21.
36. ЖИГЭУ Г., (2014), Расширенное воспроизводство плодородия чернозёмов – главная задача консервативного земледелия (II) , LIDER-AGRO, Nr. 5 (43), p. 26-28.
37. ЖИГЭУ Г., (2014), Расширенное воспроизводство плодородия чернозёмов – главная задача консервативного земледелия (I), LIDER-AGRO, Nr. 4 (42), p. 13-15.
38. ЖИГЭУ Г., 2014, Элементы оптимизации технологий возделывания сахарной свеклы, LIDER-AGRO, Специальный выпуск,
39. STASIEV GR., NEDEALCOV S., JIGĂU GH., Starea radiologică a mediului Republicii Moldova, Revista Noosfera, Chişinău
40. STASIEV GR., NEDEALCOV S., JIGĂU GH., Inadmisibilitatea monitoringului radiologic al mediului R. Moldova, Revista Noosfera, Chişinău
41. ЖИГЭУ Г., 2013, Почвенно-функциональные особенности применения технологии No-Till на черноземах, LIDER-AGRO, Nr 1-2 (27-28), p. 18-24
42. ЖИГЭУ Г., 2013, Путь к внедрению альтернативных сельхоз-технологий, LIDER-AGRO, Nr 4 (30), p. 12-16
43. ЖИГЭУ Г., 2013, Принципы и опыт управления режимом влажности черноземов, LIDER-AGRO, Nr 5 (31), p. 14-16
44. ЖИГЭУ Г., 2013, К оценке риска и форм почвоутомления в условиях альтернативных систем земледелия, LIDER-AGRO, Nr 6 (32), p. 8-12
45. ЖИГЭУ Г., 2013, Оценка и оптимизация агрофизического состояния почвенного покрова поля – первый шаг к переходу на альтернативные сельскохозяйственные технологии, LIDER-AGRO, Nr 7 (33), p. 18-22
46. ЖИГЭУ Г., 2013, Технология Strip-Till, содержание целесообразность и условия применения, LIDER-AGRO, Nr 9-10 (35-36), p. 26-28
47. ЖИГЭУ Г., 2013, Ландшафтное основы обеспечения консервативных систем земледелия, LIDER-AGRO, Nr 11 (37), p. 26-28
48. ЖИГЭУ Г., 2013, Принципы управления плодородием почв в условиях консервативных систем земледелия , LIDER-AGRO, Nr 12 (38), p. 10-14
49. ЖИГЭУ Г., 2013, О важности научно-технологического обеспечения культуры производства сахарной свеклы в Р.М. LIDER-AGRO, Спец-выпуск, p. 4-6
50. JIGĂU, GH. (2012) Agricultura şi schimbarea climei. In: Revistă lunară ştiinţifico-consultativă în management. Fin Consultant, No 5. Chişinău. p. 62- 75. ISSN 1857- 0216
51. JIGĂU, GH. (2012) Biotehnologiile agricole ecologice – modele de ecologizare a producţiei agricole. In: Revistă lunară ştiinţifico-consultativă în management. Fin Consultant, No 6. Chişinău, nr. 6. p. 41- 49. ISSN 1857- 0216
52. ЖИГЭУ, Г. (2012) Системы земледелия: ретроспектива, настоящее и будущее, Lider-Agro. Но 1- 2, с. 12- 17. ISSN 1857-0569
53. ЖИГЭУ, Г. (2012) Минимальные технологии : перспективы и условья внедрения., Lider-Agro. Но 3, с. 10- 13. ISSN 1857-0569
54. ЖИГЭУ, Г. (2012) Почвенно-функциональные и агрофизические основы внедрения Mini-Till в РМ, Lider-Agro. Но 4. с. 14- 20. ISSN 1857-0569
55. ЖИГЭУ, Г.(2012)Почвенно-генетические предпосылки внедрения консервативного земледелия на черноземах, Lider-Agro. Но 5. с. 10- 13. ISSN 1857-0569
56. ЖИГЭУ, Г. (2012) Физические основы внедрения сокращенной минимальной обработки почв, Lider-Agro. Но 8-9. p. 18- 23. ISSN 1857-0569
57. ЖИГЭУ, Г. (2012) Снег на полях – хлеб в закромах, Lider-Agro. Но 12. p. 18- 19. ISSN 1857-0569
58. JIGĂU, GH. (2011) Tehnologii conservative, aspecte aplicative. In: Agricultura Moldovei, 2011, nr.4-5. p. 10-15. ISSN – 0582 – 5229
59. JIGĂU, GH., TATARCIUC, A. (2011) No – Till – curiculă pentru producătorii agricoli. In: Agricultura Moldovei, 2011, nr 6-7, p. 10 -12. ISSN 0582 – 5229
60. JIGĂU, GH. (2011) Tehnologii agricole resursoreproductive, aspecte metodologice şi implementare. In: Studia Universitas, 2011, nr 2(41). Seria ştiinţe reale şi ale naturii, p.128-139. ISSN 1814 – 3237

ARTICOLE ÎN CULEGERI DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

61. JIGĂU, GH. (2013) Procese de constituire a stării pedoameliorative a solurilor din cadrul bazinului Nistru, Lucrări Ştiinţifice. Vol. 9 Agrochimie şi Ecologie, Chişinău
62. JIGĂU, GH. (2013) Procese de evoluţie a cernoziomurilor în plantaţiile de pomi, Lucrări Ştiinţifice. Vol. 9 Agrochimie şi Ecologie, Chişinău
63. GUMANIUC, AL.; JIGĂU, GH. (2012) Evoluţia proprietăţilor fizice şi chimice ale cernoziomului tipic slab humifer la irigare. , Eficienţa utilizării şi problemele protecţiei solurilor. În: Lucrările conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională. Chişinău. p – 149- 156. ISBN 978- 9975-62- 315- 5
64. JIGĂU, GH.; SENIC, IU. (2012) Organic agriculture on Republic of Moldova prezent and respectives. Chişinău. 12 p.
65. JIGĂU, GH., NAGACEVSCHI, T., CHIŞLARI, E. (2011) Profile funcţional genetice ale solurilor cenuşii din codrii centrali în regim natural şi antropizat. In: Materialele Simpozionului ştiinţific internaţional „Rezervaţia Codrii – 40 ani ”. Lozova.
66. JIGĂU, GH. (2010) Locul culturilor leguminoase şi furajere în cadrul tehnologiilor agricole ecologice. , Mat. Conf. Intern. Rolul culturilor leguminoase şi furajere în agricultura Republicii Moldova. Chişinău. p. 295- 299.
67. USTUROI, I., NAGACEVSCHI, T., JIGĂU, GH. (2010) Caracteristica porozităţii cernoziomului tipic slab humifer în regim antropizat. , Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Lucrări ştiinţifice”, Chişinău. pag. 14-16.
68. BRAD, V., JIGĂU, GH., MOTELICA, M., BOLOCAN, N. (2010) Indici ai stării structural- agregatice a cernoziomului tipic slab humifer în funcţie de tipul de fertilizare. , Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Lucrări ştiinţifice”, Chişinău. pag. 17-20.
69. CALANCEA, N., JIGĂU, GH., MOTELICA, M., BOLOCAN, N. (2010) Procese de structurare a cernoziomului tipic slab humifer în condiţii de fertilizare organică. , Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Lucrări ştiinţifice”, Chişinău. pag. 21-24.
70. BUJAC, N., NAGACEVSCHI, T., JIGĂU, GH. (2010) Solurile aluviale vertice din segmentul inferior al şesului râului Bâc. , Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Lucrări ştiinţifice”, Chişinău. pag. 25-27.
71. CERNEI, A., JIGĂU, GH. (2010) Evaluarea complexă a solurilor primăriei Calaraşovca, r-nul Ocniţa, în scopul amenajării durabile a terenurilor agricole. , Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Lucrări ştiinţifice”, Chişinău. pag. 28-30.
72. DÂRZU, IU., JIGĂU, GH. (2010) Evaluarea pretabilităţii solurilor primăriei Mihălăşeni, r-nul Ocniţa, pentru practicarea sistemului mini-till. , Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Lucrări ştiinţifice”, Chişinău. pag. 31-33.

ABSTARACTE ŞI REFERATE PREZENTATE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE

73. TOFAN E., IANCU O.G, JIGAU G, BUZGAR N, COZMA V, TANASE A, (2014) Trace metals in the grasslands and forest soils from Republic of Moldova, Goldschmidt Abstracts, 2493; 2014
74. TOFAN E., IANCU O.G, JIGAU G, BUZGAR N, (2013) Spatial Distribution of Heavy Metals in the Urban Soils of Chisinau city (Republic of Moldova), Mineralogical Magazine, 77 (5), 2236;
75. JIGAU GH., VOLOSHUK M. (2013), Development of the gullied areas after implementing land improvements in the Republic of Moldova, Book of abstracts 6th International Symposium on Gully Erosion in a Changing World (6th ISGE)
76. JIGĂU, GH.; MOTELICA, M.; LEŞANU, M.; TOFAN, E.; GEORGESCU, L; ITICESCU, C.; ROGUT, V.; NEDEALCOV, S. (2012) Heavy metals in the anthropogenic cycle of substances. In: Abstracts. Soil as World Heritage. International symposium celebrating the half century of long-term experiments at Balti, Moldova, May, 22- 23, 2012. Ed. Universitatea de Stat „Al. Russo” din Bălţi, p. 15. ISBN 978-9975- 50-079-1
77. JIGĂU, GH.; MOTELICA, M.; LEŞANU, M.; CHIRCU, I.; TOFAN, E.; GEORGESCU, E; ITICESCU, C. (2012) Indices of the composition of soil structural aggregates in Typical chernozem under various tillage practices. In: Abstracts. Soil as World Heritage. International symposium celebrating the half century of long-term experiments at Balti, Moldova, May, 22- 23, 2012. Ed. Universitatea de Stat „Al. Russo” din Bălţi, 2012. p. 15-16. ISBN 978-9975- 50-079-1
78. CHIŞLARI E. JIGĂU GH., Indicii calităţii fizice a solurilor cenuşii tipice în regim arabil. In: În materialele conferinţei „Politici europene de cercetare şi inovare : cooperare, idei, oameni şi capacităţi”. Chişinău, CEP USM. ISBN 978-9975-71-104-3
79. JIGĂU GH., CHIŞLARI E., (2011) Indici de evoluţie a solurilor cenuşii tipice desfundate în regim arabil., Creşterea impactului cercetării şi dezvoltării capacităţii de inovare. CEP USM. Chişinău 2011.p. 166- 169, ISBN 978- 9975-71-138-8.
80. JIGĂU GH., LEŞANU M., NAGACEVSCHI T., CHIŞLARI E., MOTELICA M., CHIRCU I., N. BOLOCAN. (2011) Evolution indices of the colloidal – aggregative state of chernozems in anthropogenic pedogenesis conditions. In: The 10-th international conference on colloids and surfaces chemistry. Galati
81. JIGĂU GH., CHIŞLARI E., CHIRCU I., MANAF I., GUMANIUC S., (2011) Locul lucernei în cadrul tehnologiilor agricole resursoreproductive. In: Factori şi procese pedogenetice din zona temperată. – Piatra Neamţ,
82. JIGĂU GH. (2010) Elements of the geochimical balance for the soils under vine crops. , Control and metrology of environmental quality factors.- Iaşi, p. 29- 30.
83. JIGĂU Gh., MOTELICA M., CHIRCU I., CHIŞLARI E., NAGACEVSCHI T. (2010) The impact of mineral fertilization on soil physical quality factors.- Iaşi, p. 30- 31.
84. JIGĂU Gh., LEŞANU M., NAGACEVSCHI T. (2010) Conceptual framework of the Remediation tehnologies of poluted municipal landfill. In: Control and metodology at enveronmental quality factors. Iaşi, p. 53- 54.
85. JIGĂU GH. (2010) Studiu comparativ al indicilor de calitate fizică a cernoziomurilor în cadrul diverselor sisteme de lucrare. In: Factori şi procese pedogenetice din zona temperată. Iaşi, p.19.
86. JIGĂU GH., MOTELICA M., SECRIERU I., CHIŞLARI E. (2010) Indicii de calitate ai solului în cadrul asolamentelor tehnice. In: Factori şi procese pedogenetice din ţara temperată. – Iaşi, 2010, p. 20.

Proiecte de cercetare în anii 2010 – 2014

1. Proiectul instituțional 11.817.08.44A “Elaborarea tehnologiilor de selectare şi cultivare dirijată a tulpinilor de alge producătoare de principii biologic active şi utlizarea biomasei algale”; durata – 4 ani (2011-2014), buget, coordonator de proiect – V. Şalaru.
2. Proiect internaţional, dezvoltare tehnologică, “Gestionarea durabilă a solurilor antropizate prin monitorizare şi tehnologii ecologice de remediere”; durata – 2 ani (2010-2012), coordonator de proiect – M. Leşanu.
Manifestări ştiinţifice organizate
LCŞ Procese Pedogenetice din cadrul CCŞ Ştiinţe ale Vieţii este o structură din domeniul cercetării fundamentale şi aplicative din Republica Moldova.
Domeniul de activitate: Pedologia şi fizica solului.
Priorităţi: aplicarea principiilor fizicii solului în dezvoltarea teoriei pedogenezei şi managementul pedologiei antropizate.
În acestă idee trebuie să scoatem în evidenţă că LCŞ Procese Pedogenetice face parte din comitetul organizatoric a următoarelor conferinţe şi simpozioane de profil naţional şi internaţional.
1. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Probleme actuale ale Pedologiei şi Fizicii Solului”, Chişinău, martie 2010
2. Simpozionul internaţional „Factori şi Procese Pedogenetice în zona temperată”, ediţia 23 organizată în comun cu Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, România, Universitatea din Burgundia, Dijon, Franţa şi Universitatea de Stat din Moldova
3. Simpozionul internaţional „Mediul actual şi dezvoltare durabilă” organizat în comun cu Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, România şi Universitatea de Stat din Moldova, ediţiile 2011-2013
4. Primul, al doilea şi al treilea seminar naţional „Agricultura conservativă în R. Moldova”, 2011, 2012, 2013
LCŞ „Procese Pedogenetice” a participat şi organizat seminare regionale şi raionale cca. 50 în raioanele Donduşeni, Ocniţa, Edineţ, Glodeni, Făleşti, Râşcani, Şîngerei, Ştefan Vodă, Cahul, Cantemir, Hânceşti.
Dr. Gheorghe Jigău este membru în comitetele ştiinţifice a revistelor:
1. Scientific Papers, Series A. Agronomy 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 editată de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti, România.
2. Ştiinţa Solului a Societăţii Naţionale Române de Ştiinţa Solului
3. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza, Seria Geografie

Echipament şi logistică

LCŞ „Procese Pedogenetice” îşi desfăşoară activitatea în două laboratoare de cercetare (334 şi 335) dotate cu echipament necesar pentru studierea însuşirilor fizice şi hidrofizice a solurilor.
LCŞ „Procese Pedogenetice” dispune de calculatoare*: Calculator PC, Notebook MF-965
* Nu sunt conectate la internet. Alte echipamente din dotare: Aparat Bacşeev, Copiator Canon FC 128, Dulap de uscat (Etuvă) SV8-4

Personalul LCŞ „Procese Pedogenetice” (titulari şi cumularzi interni la USM)

Nr

Numele, Prenumele

Titlul ştiinţific

Funcţia în cadrul laboratorului

Forma de angajare

Perioada de activitate

Jigău Gheorghe

Dr.

cercet.şt. coord.

Cumul intern

2011-2014

Corduneanu Petru

Dr.

cercet.şt. coord.

Cumul intern

2011-2013

Stasiev Grigore

Dr. habilitat

cercetător şt. superior

Cumul intern

2011-2013

Nagacevschi Tatiana

Dr.

cercetător şt. superior

Cumul intern

2011-2013

Ceban Fiodor

Dr.

cercetător şt. superior

Cumul intern

2011-2012

Chişlari Ecaterina

cercet. şt.

Cumul intern

2011-2012

Motelica Maria

cercet. şt.

Cumul intern

2011-2013

Chircu Ina

cercet. şt.

Cumul intern

2011-2012

Tofan Elena

Dr.

cercet. şt.

Titular

2013-2014

Blidari Anton

Ing.c. I.

Cumul intern

2014

11.

Gatman Constantin

Ing.c. I.

Cumul intern

2014