Premii

Demararea concursului pentru decernarea Premiului Naţional

       Comisia pentru decernarea Premilui Naţional anunţă demararea concursului pentru decernarea Premiului Naţional, instituit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012, în scopul stimulării activităţii de creaţie şi promovării valorilor perfomante în domeniul ştiinţei, tehnicii, culturii, artei şi sportului.

Premiul Naţional se decernează, de regulă, unui singur candidat. În eventualitatea în care rolul decesiv în elaborarea/realizarea unei lucrări aparţine mai multor persoane, Premiul Naţional poate fi decernat colectivului de autori. În acest caz înaintarea candidaţilor la concursul pentru decernarea Premiului Naţional se face de către ministerele de resort, Academia de Ştiinţe a Moldovei, universităţi, uniunile de creaţie, federaţiile de sport, precum şi de către laureaţi ai Premiului Naţional şi laureaţi ai Premiului de Stat.

Scrisoarea de recomandare privind candidatul/candidaţii la concursul pentru decernarea Premiului Naţional urmează să conţină următoarele informaţii: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, locul de muncă sau ocupaţia, gradul ştiinţific, titlul ştiinţifico-didactic, titlul onorific, contribuţia candidatului/candidaţilor la dezvoltarea ştiinţei/tehnologiei/culturii/artei/sportului, materializată prin elaborarea/realizarea unei lucrări, unui ciclu de lucrări sau prin performanţe la competiţiile sportive naţionale şi internaţionale; date despre premii; probe ce denotă recunoaşterea realizărilor candidatului/candidaţilor.

Recomandările candidaţilor pentru concursul Premiului Naţional, cu indicarea domeniului de decernare a Premiului Naţional (ştiinţă; tehnologii; cultură şi artă; sport), precum şi materialele însoţitoare urmează să fie prezentate Comisiei până la 24 iulie 2015, ora 15.00.

La concursul pentru decernarea Premiului Naţional nu se admit persoanele care deţin Premiul Naţional în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii, Premiul Naţional sau Premiul de Stat.