Ghidare in cariera

Educaţia,  Formarea profesională, CARIERA

sînt aspecte –  cheie ale activităţii Omului în  devenire. Mediul şcolar şi cel universitar asigură tuturor elevilor şi  studenţilor posibilităţi de a-şi forma o cultura generală şi de specialitate, pentru a avea acces la diverse domenii profesionale. Dinamica pieţii muncii crează uneori confuzii între: cererile şi ofertele de angajare; competenţele profesionale formate viitorului specialist şi cele pretinse de angajator etc. Specialistul în devenire, resimte dezacordul dintre aspiraţiile personale, varietatea cerinţelor de angajare care se modifică /amplifică continuu şi suprasolicitarea unor domenii profesionale care diminuiază şansele de angajare a pretendenţilor. Se conturează dilema.

Cine îmi vine în ajutor

Structura specializată a Universităţii de Stat din Moldova, Centrul de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii !!!  

Scopul Centrului este de a susţine clienţii în proiectarea unei cariere de succes.

  Obiectivele Centrului

Acordarea de suport în:

 1. Descoperirea atuurilor personalităţii orientate spre succes;
 2. Identificarea echilibrului între posibilităţile personale, cerinţe profesionale şi oferte de angajare;
 3. Promovarea eficientă a competenţelor profesionale pe piaţa muncii;
 4. Crearea unei reţele sociale pentru a identifica rapid şi sigur oferte de angajare;

 

CENTRUL DE GHIDARE ÎN CARIERĂ ŞI RELAŢII CU PIAŢA MUNCII

susţine tinerii cu aspiraţii profesionale şi prosociale, şi oferă o gamă largă de servicii referitoare la:

 • Consultanţă în evoluţia/dezvoltarea profesională;
 • Diagnoza resurselor personale în vederea direcţionării traseului profesional;
 • Realizarea unui bilanţ de competenţe necesar accederii profesionale;
 • Elaborarea proiectului profesional ;
 • Asistarea traseului de formare profesională a studenţilor: stagii, proiecte, iniţiative sociale, etc;
 • Organizarea tîrgurilor locurilor de muncă pentru facilitarea relaţiei Angajator-Tînăr Specialist;
 • Analiza şi implimentarea tehnicilor de căutare a locurilor de muncă pentru favorizarea angajării;
 • Organizarea seminarelor formative pentru tineri privind inserţia profesională;
 • Informarea despre cererea şi oferta pieţii muncii;
 • Medierea situaţiilor problemă în formarea şi dezvoltarea profesională.

PROGRAMUL FORMĂRILOR propus ABSOLVENŢILOR DE LICEE, COLEGII Denumirea trainingului:  PREMISE PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES  Formarea nr.1 Autocunoaşterea resurselor personale compatibile cu profesia aspirată.

 • Identificarea factorilor decizionali ai CARIEREI de SUCCES;
 • Autocunoaştere (aplicarea unei baterii de teste specializate);
 • Identificarea contradicţiilor dintre “VREAU-POT-TREBUIE”şi deciziile asupra profesiei;
 • Consolidarea atuurilor personalităţii în direcţia AUTOREALIZĂRII

Formarea nr.2  Informarea despre domeniile profesionale, ofertele educaţionale şi piaţa muncii.

 • Caracterizarea domeniilor de formare profesională din RM;
 • Descrierea ofertelor educaţionale propuse de diverse instituţii superioare de învăţămînt;
 • Analiza deciziilor asupra ulterioarei cariere.

PROGRAMUL FORMĂRILOR propus STUDENŢILOR Denumirea trainingului:  Formarea abilităţilor de promovare pe piaţa muncii. Formarea nr.1 Bilanţul universitar de competenţe.

 • Identificarea factorilor decizionali ai carierei de succes;
 • Analiza competenţelor de specialitate necesare integrării profesionale eficiente;
 • Stabilirea confortului profesional pentru diferite tipuri de personalitate;
 • Întocmirea unei schiţe de proiect al carierei.

Formarea nr.2  Marketing vocaţional.

 • Analiza ofertelor de angajare pe piaţa muncii;
 • Elaborarea dosarului de angajare (scrisoare de intenţie, CV-ul, scrisoare de recomandare etc.);
 • Caracterizarea aspectelor interviului de angajare

PROGRAMUL FORMĂRILOR propus STUDENŢILOR , ELEVILOR şi PUBLICULUI LARG       Denumirea trainingului: Abilităţi de manageriere eficientă a timpului în scopul integrării pe piaţa muncii.

 • Caracterizarea aspectelor esenţiale de  management al timpului;
 • Identificarea factorilor ce distorsionează planificarea eficientă a timpului;
 • Conştientizarea importanţei planificării timpului;
 • Analiza erorilor în utilizarea timpului;
 • Identificarea strategiilor eficiente de management al timpului.

  Denumirea trainingului: Abilităţile de comunicare şi relaţionare în scopul integrării pe piaţa muncii”

 • Descoperirea atuurilor comunicării orientate spre success
 • Antrenarea capacităţilor de comunicare şi relaţionare socială armonioasă
 • Identificarea echilibrului între context-conţinut –tonalitate
 • Identificarea stilului de comunicare a persoanei.
 • Determinarea barierilor de comunicare
 • Informarea asupra modalităţilor de eficientizare a comunicării

Denumirea trainingului: Luarea deciziei – competenţă cheie în ghidarea profesională

 • Identificarea stilului decizional .
 • Informarea despre etapele luării deciziei
 • Sesizarea raportului logic dintre etapele luării deciziei
 • Identificarea factorilor implicaţi în luarea unei decizii.
 • Analiza miturilor privind alegerea profesiei.

Denumirea trainingului: Influienţa imaginii de sine asupra integrării socio-profesionale.

 • Identificarea imaginii de sine;
 • Dezvoltarea imaginii de sine;
 • Valorizarea gîndirii critice vizavi de imaginea de sine;
 • Imaginea de sine ca aspect determinat în integrarea socio-profesională.

Denumirea trainingului: Importanţa culturii juridice în realizarea drepturilor angajatului.

 • elucidarea normelor şi regulilor contextului profesional, dar şi drepturile egale în faţa muncii atît a angajatului cît şi a angajatorului.
 • conştientizarea cunoaşterii prevederilor legislative referitor la condiţiile de angajare şi muncă;
 •  identificarea rigorilor primordiale în întocmirea contractului de muncă.

   Date de contact: Str. M. Kogălniceanu 65, bl. I Tel. (022) 57 75 68/ (022) 57 75 66 E–mail: cariera.ghidare.usm@gmail.com  www.usm.md Manager de programe: Aida Cotruța                      Consilier  în carieră:               Reaboi Viorica , Pavlov Zinaida