Human Resources Excellence in Research

Cartea Europeană a Cercetătorilor & Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor

Declarația USM de aderare la Cartea Europeană a Cercetătorilor & Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor

The Human Resources Strategy for Researchers incorporating the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers at the Moldova State University: SUMMARY OF THE INTERNAL ANALYSIS AND ACTION PLAN

Extras decizie Senat

Grupul de lucru

Servicii EURAXESS Moldova

The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Approved activities for the Moldova State University HRS4R updated Action Plan in 2017

Excellence in research and IF articles