Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională

 

Preşedinte –  Culiuc Leonid, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician al AŞM.

Vice-preşedinte – Lazăr Valeriu, preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie din Republica Moldova.

Secretar – Sadovei Nicolae, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, prorector pentru probleme sociale al USM.

 

Membrii consiliului:

  1. Mocanu Elena, doctor în drept, notar.
  2. Raţa Natalia, expert în monitorizarea şi auditarea financiară.
  3. Işan Vasile, doctor în economie, profesor universitar, rector al Universitatii “A.I.Cuza” din Iaşi , România.
  4. Ciocanu Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, rector USM;
  5. Patraş Mihai, doctor în ştiinţe economice, profesor universitar.
  6. Zaharia Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar.