Facultatea de Fizica si Inginerie

CONTACT Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc 4, MD-2009, Chişinău

Tel:  +373 22 57 75 79

Fax:  +373 22  24 42 48

E-mail:

Web: http://phys.usm.md

 

PREZENTARE

Facultatea de Fizică şi Inginerie, fondată în anul 1946, a  pregătit peste 3000 de specialişti care activează cu succes în diverse domenii ale economiei naţio­nale, educaţiei şi ştiinţei. Fiecare al zecelea absol­vent a obţinut gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe fizico-matematice, iar fiecare al sutălea – de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice.

În prezent, Facultatea de Fizică şi Inginerie îşi propune realizarea activităţii didactice şi de cercetare, pe baza valorilor consacrate şi a cerinţelor societăţii, în condiţiile promovării calităţii şi eficienţei prin implementarea sistemului de credite transferabile şi prin elaborarea standardelor de formare profesională.

Studiile la facultate sunt axate pe două cicluri, urmate şi de studii la doctorat. Facultatea are un corp didactic cu un potenţiar intelectual înalt, atât în plan didactic, cât şi ştiinţific implicat, alături de mulţi dintre studenţi şi doctoranzi, în programe internaţionale de cercetare.

DECAN:Dr., conf.univ. Valentina Nicorici

PRODECAN: Liliana Dmitroglo, lector universitar

SECRETARIAT: metodist Veronica Ceban

NUMĂR DE STUDENŢI: Ciclu I –  678 ; Ciclu II – 45

NUMĂR DE CADRE DIDACTICE TITULARE: 56

CATEDRE

  • Fizică Aplicată şi Informatică
  • Fizică Teoretică
  • Meteorologie, Metrologie şi Fizică Experimentală

PROGRAME ACADEMICE

Studii de licenţă180 credite de studii – 3 ani 240 credite de studii – 4 ani

Calendar  academic învăţămînt cu frecvenţă redusă

Studii de masterat

  • Fizica şi ingineria  semicondutorilor  (MC) – 2017
  • Sisteme informaţionale  (MC) – 2016
  • Procedee şi metode de măsurare în ingineria mediului (MP) – 2016 2017
  • Technologie informaționale în modelare (MP) – 2016 2017
  • Fizica teoretică (MC) – 2016

MC – masterat de cercetare MP – masterat de profesionalizare

Studii postuniversitare de doctorat – (6 semestre)