Analele Ştiinţifice ale USM. Lucrări Studenţeşti

„Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova”,

seria „Lucrări studenţeşti”, ediţia 2018

Institutul de Cercetare şi Inovare aduce la cunoştinţă studenţilor şi masteranzilor care au prezentat rezumatele celor mai bune teze de licenţă şi de master că a apărut de sub tipar culegerea  „Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova”, seria „Lucrări studenţeşti”, ediţia 2018. Culegerea poate fi ridicată din biroul 421a, blocul IV USM.

2015
2016
2017
2019