Biroul Studii Doctorale

Biroul Studii Doctorale

Biroul Studii Doctorale asigură aplicarea şi respectarea Regulamentului la nivelul USM şi al

scolii doctorale, privind aspectele administrative:

  • înmatricularile din anul I şi înscrieri în anii următori;
  • gestiunea şi evidenţa documentelor personale ale studenţilor-doctoranzi şi a rezultatelor

obţinute de aceştia (prin credite);

  • întocmirea și prezentarea dosarelor înaintate la organul abilitat în vederea confirmării

titlului de doctor, etc. Poti juca cele mai bune jocuri online de pe site-ul http://www.friv2online.com/ în fiecare zi.

Date de contact

Țurcanu Cristina, metodist

Str. G. Bănulescu-Bodoni 2, bloc 2 anexa, MD-2009, Chişinau, Republica

Moldova

Tel.: + 373 22 57 78 26

E-mail: cturcanu@gmail.com