Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, Ediţia XXI, , Etapa II

În atenţia tuturor masteranzilor USM, dar şi din cadrul altor universităţi din ţară! 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI INOVARE

organizează în perioada

4 – 5 mai 2017 

SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI,

EDIŢIA A XXI-A, ETAPA II

  Invităm toţi masteranzii care îşi fac studiile în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, dar şi la alte universităţi din ţară şi de peste hotare, să participe cu comunicări în cadrul secţiunilor Sesiunii:

 1. Ştiinţe ale naturii (Biologie şi Pedologie, Chimie şi Tehnologie Chimică).
 2. Ştiinţe exacte (Fizică şi Inginerie, Matematică şi Informatică,).
 3. Ştiinţe umanistice (Litere, Limbi şi Literaturi Străine, Istorie, Arheologie şi Filosofie).
 4. Ştiinţe juridice şi economice (Drept, Ştiinţe Economice).
 5. Ştiinţe sociale (Ştiinţe Politice, Asistenţă Socială şi Sociologie, Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Jurnalism si Ştiinţe ale Comunicării).

Programul de lucru al Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice, etapa II:

 • Joi, 4 mai 2017, 900-1100. Şedinţa plenară;
 • Joi, 4 mai 2017, 1130-1700, desfăşurarea lucrărilor în secţiuni conform programului (comunicări orale);
 • Vineri, 5 mai 2017, 900-1700. Totalizarea activităţii.

Aspecte organizatorice:

 • Comitetul de organizare şi grupul de coordonatori vor coordona pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor Sesiunii.
 • Tematica fiecărui atelier va include comunicări, ce vor reflecta rezultatele unor cercetări realizate de către participanţi.
 • Rezumatele comunicărilor, întocmite conform cerinţelor, vor fi recepţionate de către grupul de lucru în Secţia Protecţia şi Valorificarea Elaborărilor Ştiinţifice, bir.24, bl.2 Anexă (tel. 02257 74 41) sau la adresa de e-mail: conferinteusm2016@gmail.com.
 • Termenul limită de depunere a rezumatelor (conform Anexei 1) – 15 martie 2017.
 • Fiecare participant poate fi autor (coautor) a cel mult două lucrări. Lucrările pot fi prezentate în următoarele limbi: română, engleză, franceză sau rusă. Prezentarea comunicărilor se vor realiza sub formă de discurs sau prezentare Power Point.

Institutul de Cercetare şi Inovare va asigura recepţionarea materialelor, editarea programului de lucru şi a materialelor Sesiunii. Pentru detalii pot fi contactaţi Moderatorii atelierelor.

Program

Comitetul de Organizare al Sesiunii naţionale de Comunicări ştiinţifice studenţeşti vă urează baftă şi mult succes!