Unităţi de cercetare

In cadrul universităţii activează 21 de laboratoare de cercetare.

CCŞ „MATERIALE ŞI DISPOZITIVE CU SEMICONDUCTORI”

LCŞ:

Fizica semiconductorilor

Înregistrare fototermoplastică

Fizica si ingineria nanomaterialelor si sinergetica “E.Pokatilov”

Fotonică şi metrologie fizică

Materiale organice/anorganice în optoelectronică

CCŞ „PROBLEME ACTUALE ALE MATEMA­TICII SI INFORMATICII”

LCŞ:

Structuri matematice fundamentale

Modelare matematică şi optimizare

Tehnologii informaţionale

CCŞ „CHIMIE APLICATĂ ŞI ECOLOGICĂ”

LCŞ:

Chimie ecologică

Redox procese și tehnologii avansate în apă, produse cosmetice, farmaceutice și alimentare

Materiale avansate în biofarmaceutică și tehnică

CCŞ „ŞTIINŢE ALE VIEŢII”

LCŞ:

Algologie

Ficobiotehnologie

Ecofiziologia umană şi animală

Securitatea biologică

Biochimia plantelor

Procese pedogenetice

CCŞ „ŞTIINŢE SOCIALE SI ECONOMICE”

LCŞ: Dezvoltarea politicilor educaţionale

Sociologia politicii

CCŞ „STIINTE UMANISTICE”

LCŞ:

Tracologie 

Filologie şi hermeneutică

– Institutul de Istorie Socială “Pro Memoria” >> tastaţi aici

– Educaţie şi cercetare în Matematică şi Informatică (CECMI)

– Centrul Regional Interdisciplinar Ştiinţifico-Educaţional pentru Studiul Materialelor Avansate (CaRISMA)  >> tastaţi aici