Secţia Managementul calităţii: dezvoltare curriculară şi evaluare

 

Liliana ROTARU
Şef de departament

 DATE DE CONTACT

Adresa: str. Alexe Mateevici 60, birou 210,214,216

Tel: +373 22 57 76 38
E-mail:  lilianaefrim@gmail.com
Site-ul departamentului: quality.usm.md

 PREZENTARE Misiunea secţiei:  implementarea şi monitorizarea sistemului de management al calităţii, procesului de formare profesională la Ciclul I Licenţă şi Ciclul II Masterat în cadrul Universităţii de Stat din Moldova Obiectivele:

 1. Monitorizarea structurilor de asigurare a calităţii învăţământului în cadrul USM.
 2. Asigurarea condiţiilor  curriculare de integrare a  USM în spaţiul unic educaţional european.
 3. Evaluarea  calităţii condiţiilor/resurselor, procesului şi rezultatelor formării profesionale iniţiale în cadrul USM.
 4. Organizarea şi coordonarea stagiilor de practică.

Activităţi: I. Structuri de asigurare a calităţii

 • Organizarea sistemului de asigurare a calităţii.
 • Elaborarea indicatorilor şi metodologiei de asigurare a calităţii.
 • Monitorizarea procesului de asigurare a calităţii.
 • Elaborarea criteriilor de evaluare a calităţii.
 • Monitorizarea activităţii Consiliilor de asigurare a calităţii.
 • Elaborarea regulamentelor interne.
 • Coordonarea procesului de elaborare a programelor de studii.
 • Coordonarea elaborării şi aplicării suportului curricular.

II. Dezvoltare curriculară

 • Monitorizarea elaborării planurilor de studii.
 • Monitorizarea elaborării  standardelor/ calificărilor pentru ciclul I- Licenţă.
 • Coordonarea procesului de elaborare a curriculum-urilor, ciclul I-Licenţă.
 • Monitorizarea elaborării suporturilor de curs.

III. Evaluarea

 • Ø Evaluarea rezultatelor academice

–  Determinarea strategiei de evaluare. –  Acordarea suportului metodic în elaborarea instrumentelor de evaluare ( testelor).

 • Evaluarea  documentelor normativ- reglatorii ale procesului de învăţămînt

(planuri, curricula, materiale didactice). –  Determinarea  criteriilor şi indicatorilor. –   Acordarea de asistenţă metodică.

 • Evaluarea personalului didactic.
  • Evaluarea externă.

–   crearea condiţiilor de realizare a procedurii de evaluare, –   asistenţă în procesul de evaluare externă. III. Stagii de practică

 • Elaborarea Regulamentelor.
 • Monitorizarea elaborării programului/ curriculumului stagiilor de practică.
 • Organizarea seminarelor şi  conferinţelor.

– Colaborarea cu metodiştii. –  Colaborarea cu instituţiile- bază de realizare a stagiilor de practică.

 • Monitorizarea stagiilor de practică

–          Încheierea contractelor de colaborare cu instituţiile- bază. –          Organizarea instructajului pentru studenţii stagiari. –          Evidenţa şi control activităţii studenţilor stagiari. –          Evaluarea (organizarea conferinţelor de totalizare a rezultatelor studenţilor stagiari). STRUCTURA ŞEF SECTIE  –  Coordonează activitatea secţiei în următoarele direcţii: –      Monitorizarea activităţii Consiliilor de asigurare a calităţii. –      Monitorizarea elaborării documentelor normativ-reglatorii. –      Monitorizarea stagiilor de practică. –      Coordonează evaluarea calităţii procesului de învăţămînt. ŞEF-ADJUNCT  – Conf. univ., dr. Liliana ROTARU 373-22-577 638 373-22-244248 lilianaefrim@gmail.com Biroul 214, Blocul centralCoordonează activitatea secţiei în următoarele direcţii: –   Organizarea sistemului de asigurare a calităţii.

-   Monitorizarea elaborării documentelor normativ-reglatorii: planurile de studii, standardele/calificările, curriculum-urile pentru ciclul I – Licenţă şi ciclul II – Master pentru facultăţile Sociologie şi Asistenţă socială, Drept, Istorie şi Filozofie, Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Limbi şi Literaturi străine, Litere, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative.

–    Monitorizarea stagiilor de practică. –   Elaborarea criteriilor de evaluare a calităţii. –   Organizarea auditului intern. ŞEF-ADJUNCT  – Conf. univ., dr. Maria HAMURARU 373-22-577 638 373-22-244248 maria.gamurari@gmail.com Biroul 214, Blocul central Coordonează activitatea secţiei în următoarele direcţii: –        Organizarea sistemului de asigurare a calităţii –        Monitorizarea elaborării documentelor normativ-reglatorii: planurile de studii, standardele/calificările, curriculum-urile pentru ciclul I – Licenţă şi ciclul II – Master pentru facultăţile Biologie şi Pedologie, Chimie şi Tehnologie Chimică, Fizică, Matematică şi Informatică, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Economice. –        Monitorizarea stagiilor de practică. –        Elaborarea criteriilor de evaluare a calităţii. –        Organizarea auditului intern. Metodist, categoria I  dna Margareta CHIRIAC 373-22-577 496 margachiriac@mail.ru Biroul 210, Blocul central Responsabil de: – Acordarea suportului metodic în elaborarea instrumentelor de evaluare ( testelor). – Asigurarea suportului logistic şi prelucrarea datelor în evaluarea personalului didactic. – Asigurarea condiţiilor de realizare a procedurii de evaluare. – Perfectarea Programelor analitice pentru absolvenţii din anii precedenţi. Coordonator stagii de practică şi relaţii cu piaţa muncii   dna Dorina VASILACHE 373-22-577 586 vasilache.dorina@gmail.md Biroul 44, Blocul I Responsabil de: – Organizarea şi controlul calităţii stagiilor de practică. – Coordonarea elaborării regulamentelor, programului/curriculum-ului stagiilor de practică. – Organizarea seminarelor şi conferinţelor coordonatorilor stagiilor de practică. – Organizarea conferinţelor de evaluare a stagiilor de practică. – Stabilirea condiţiilor de colaborare a USM cu instituţiile-bază  de realizare a stagiilor de practică. Inginer programator    dna Angela PLĂCINTĂ 373-22-577 436 afa60@rambler.ru Biroul 210, Blocul central Responsabil de: –        Elaborarea bazei de date a secţiei Managementul calităţii: dezvoltare curriculară şi evaluare. –        Tehnoredactarea materialelor necesare pentru activitatea secţiei. –        Stabilirea relaţiilor cu beneficierii serviciilor prestate de secţie. –        Prelucrarea  chestionarelor  de  evaluare  a  calităţii  diverselor  aspecte  ale  procesului educaţional. –        Asigurarea suportului logistic şi prelucrarea datelor în evaluarea personalului didactic.