Secţia Managementul calităţii: dezvoltare curriculară şi evaluare

 

Liliana ROTARU
Şef de secţie

 DATE DE CONTACT

Adresa: str. Alexe Mateevici 60, birou 210,214,216

Tel: +373 22 57 76 38
E-mail:  lilianaefrim@gmail.com
Site-ul departamentului: quality.usm.md

 PREZENTARE

Misiunea secţiei:  implementarea şi monitorizarea sistemului de management al calităţii, procesului de formare profesională la Ciclul I Licenţă şi Ciclul II Masterat în cadrul Universităţii de Stat din Moldova.

Obiectivele:

 1. Monitorizarea structurilor de asigurare a calităţii învăţământului în cadrul USM.
 2. Asigurarea condiţiilor  curriculare de integrare a  USM în spaţiul unic educaţional european.
 3. Evaluarea  calităţii condiţiilor/resurselor, procesului şi rezultatelor formării profesionale iniţiale în cadrul USM.
 4. Organizarea şi coordonarea stagiilor de practică.

Activităţi: I. Structuri de asigurare a calităţii

 • Organizarea sistemului de asigurare a calităţii.
 • Elaborarea indicatorilor şi metodologiei de asigurare a calităţii.
 • Monitorizarea procesului de asigurare a calităţii.
 • Elaborarea criteriilor de evaluare a calităţii.
 • Monitorizarea activităţii Consiliilor de asigurare a calităţii.
 • Elaborarea regulamentelor interne.
 • Coordonarea procesului de elaborare a programelor de studii.
 • Coordonarea elaborării şi aplicării suportului curricular.

II. Dezvoltare curriculară

 • Monitorizarea elaborării planurilor de studii.
 • Monitorizarea elaborării  standardelor/ calificărilor pentru ciclul I- Licenţă.
 • Coordonarea procesului de elaborare a curriculum-urilor, ciclul I-Licenţă.
 • Monitorizarea elaborării suporturilor de curs.

III. Evaluarea

 • Evaluarea rezultatelor academice
 • Determinarea strategiei de evaluare.
 • Acordarea suportului metodic în elaborarea instrumentelor de evaluare ( testelor).
 • Evaluarea  documentelor normativ- reglatorii ale procesului de învăţămînt (planuri, curricula, materiale didactice).
  • Determinarea  criteriilor şi indicatorilor.
  • Acordarea de asistenţă metodică.
 • Evaluarea personalului didactic.
 • Evaluarea externă.
  • crearea condiţiilor de realizare a procedurii de evaluare,
  • asistenţă în procesul de evaluare externă.

IV. Stagii de practică

 • Elaborarea Regulamentelor.
 • Monitorizarea elaborării programului/ curriculumului stagiilor de practică.
 • Organizarea seminarelor şi  conferinţelor.
  • Colaborarea cu metodiştii.
  • Colaborarea cu instituţiile-bază de realizare a stagiilor de practică.
 • Monitorizarea stagiilor de practică
  • Încheierea contractelor de colaborare cu instituţiile- bază.
  • Organizarea instructajului pentru studenţii stagiari.
  • Evidenţa şi control activităţii studenţilor stagiari.
  • Evaluarea (organizarea conferinţelor de totalizare a rezultatelor studenţilor stagiari).

STRUCTURA

ŞEF SECŢIE – Conf. univ., dr. Liliana ROTARU. 
+ 373-22-577 638, + 373-22-244248
lilianaefrim@gmail.com
Biroul 214, Blocul central

Coordonează activitatea secţiei în următoarele direcţii:

–      Monitorizarea activităţii Consiliilor de asigurare a calităţii.
–      Monitorizarea elaborării documentelor normativ-reglatorii.
–      Monitorizarea stagiilor de practică.
–      Coordonează evaluarea calităţii procesului de învăţămînt.

ŞEF-ADJUNCT- Conf. univ., dr.Natalia CIUBUC  
+373 22 57 78 56
ciubucusm@gmail.com
Biroul 216, Blocul central

Coordonează activitatea secţiei în următoarele direcţii:

–   Organizarea sistemului de asigurare a calităţii.
–   Monitorizarea elaborării documentelor normativ-reglatorii: planurile de studii, standardele/calificările, curriculum-urile pentru ciclul I – Licenţă şi ciclul II – Master pentru facultăţile Sociologie şi Asistenţă socială, Drept, Istorie şi Filozofie, Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Limbi şi Literaturi străine, Litere, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative.
–    Monitorizarea stagiilor de practică.
–   Elaborarea criteriilor de evaluare a calităţii.
–   Organizarea auditului intern.

ŞEF-ADJUNCT – Mariana BOTEZATU  

Coordonează activitatea secţiei în următoarele direcţii:

–        Organizarea sistemului de asigurare a calităţii
–        Monitorizarea elaborării documentelor normativ-reglatorii: planurile de studii, standardele/calificările, curriculum-urile pentru ciclul I – Licenţă şi ciclul II – Master pentru facultăţile Biologie şi Pedologie, Chimie şi Tehnologie Chimică, Fizică, Matematică şi Informatică, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Economice.
–        Monitorizarea stagiilor de practică.
–        Elaborarea criteriilor de evaluare a calităţii.
–        Organizarea auditului intern.

Metodist, categoria I  dna Margareta CHIRIAC
+373-22-577 496
margachiriac@mail.ru
Biroul 210, Blocul central

Responsabil de:
– Acordarea suportului metodic în elaborarea instrumentelor de evaluare ( testelor).
– Asigurarea suportului logistic şi prelucrarea datelor în evaluarea personalului didactic.
– Asigurarea condiţiilor de realizare a procedurii de evaluare.
– Perfectarea Programelor analitice pentru absolvenţii din anii precedenţi.

Coordonator stagii de practică şi relaţii cu piaţa muncii   Irina CARAUȘ
+373-22-57 75 68
irinacaraush@gmail.com
Biroul 44, Blocul I

Responsabil de:

– Organizarea şi controlul calităţii stagiilor de practică. – Coordonarea elaborării regulamentelor, programului/curriculum-ului stagiilor de practică.
– Organizarea seminarelor şi conferinţelor coordonatorilor stagiilor de practică.
– Organizarea conferinţelor de evaluare a stagiilor de practică.
– Stabilirea condiţiilor de colaborare a USM cu instituţiile-bază  de realizare a stagiilor de practică.

Inginer programator    dna Angela PLĂCINTĂ
+373-22-577 436
afa60@rambler.ru
Biroul 210, Blocul central

Responsabil de:

–        Elaborarea bazei de date a secţiei Managementul calităţii: dezvoltare curriculară şi evaluare.
–        Tehnoredactarea materialelor necesare pentru activitatea secţiei.
–        Stabilirea relaţiilor cu beneficierii serviciilor prestate de secţie.
–        Prelucrarea  chestionarelor  de  evaluare  a  calităţii  diverselor  aspecte  ale  procesului educaţional.
–        Asigurarea suportului logistic şi prelucrarea datelor în evaluarea personalului didactic.

портативная акустическая система jbl charge 2решения sapвидеокамеры наблюдения уличныебобби браун