SECŢIA RESURSE UMANE

Structura Secţiei Resurse Umane:

                 *  Serviciul Resurse Umane

                    Oficiul protecţia datelor cu caracter personal şi statistică

                 *  Biroul Secretariat

                  *  Biroul Arhivă

 

Şef Secţie: Babara Eugenia     tel.:   373 22 57-74-08

Fax:   373 22 24-42-48

e-mail: eugenia_babara@yahoo.com

e-mail: resurse.umane.usm@gmail.com

Biroul 125, Blocul principal

 

Serviciul Resurse Umane

Responsabili  personal didactic:

Ojog Steliana – inspector superior   tel. 373 22 57-74-32

Biroul 110, Blocul principal

 

Ciudin Galina – inspector superior   tel. 373 22 57-74-28

Biroul 110, Blocul principal

 

Responsabil personal auxiliar:

Boganastiuc Larisa – inspector superior tel. 373 22 57-74-31

Biroul 123, Blocul principal

 

Responsabil poliţe de asigurare şi evidenţă militară:                  

Zarija Margarita – inspector superior  tel. 373 22 57-74-34

Biroul 123, Blocul principal

Program de audienţe:

Poliţe de asigurare:                                  09.00-12.30

14.00-16.00

Evidenţă militară:                                 Program de audienţe:

Luni, Miercuri, Vineri

14.00-17.00

 

Responsabili dosare studenţeşti:

Gore Maria – inspector superior               tel. 373 22 57-74-33

Scaleţcaia Nina – inspector superior        Biroul 127, Blocul principal

Program de audienţe:

Luni, Miercuri, Vineri

14.00-17.00

 

Oficiul pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal şi Statistică:

Necruţu Svetlana- inspector superior     tel. 373 22 57-74-28

Biroul 110, Blocul principal

Lazari Silvia- inginer-programator        tel. 373 22 57-77-38

Biroul 110, Blocul principal

Biroul Secretariat

 Bahnă Cristina –   secretar stenograf           tel. 373 22 57-74-29

Biroul 222, Blocul principal

Garea Tatiana   –   dactilograf                          tel. 373 22 57-77-97

Şişianu Ana      –   secretar- stenograf            Biroul 222, Blocul principal

Program de lucru

08.00-13.00

14.00-17.00

Biroul Arhivă

 

 Sîrghi Dumitru   – sef Birou                       tel. 373 22  57-76-53

Biroul 35, Blocul 1

Bragaru Elena    – arhivar                            tel. 373 22 57-76-53

Ştirbu Ana         – arhivar                             Biroul 35, Blocul 1

Sîrghi Ion           – arhivar                             Program de lucru

9.00-16.00

Program de audienţă

10.00-13.00

14.00-15.00

Atribuţiile de bază ale Secţiei Resurse Umane:

–   participarea la elaborarea strategiei politicilor de personal a USM;

–   evidenţa şi gestionarea personalului didactic şi auxiliar în conformitate cu

legislaţia în  vigoare, prin utilizarea unor instrumente de tehnici adecvate

(contracte de muncă, fişe individuale, fişe de post etc.);

–   elaborarea proiectelor de decizii şi perfectarea actelor necesare cu privire

la angajarea şi integrarea noilor salariaţi;

–   efectuarea controlului asupra realizării deciziilor conducerii cu privire la

personal, formularea propunerilor pentru înbunătăţirea relaţiilor de muncă;

–    participarea, de comun acord cu conducerea universităţii, decanii şi şefii de

departamente la evaluarea periodică a cadrelor didactice a universităţii;

  • participarea la elaborarea statelor de funcţii;
  • participarea la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante;
  • gestionarea evidenţei statistice privind activitatea de personal didactic şi auxiliar;
  • familiarizarea angajaţilor şi studenţilor cu politica de securitate privind protecţia datelor cu caracter personal conform legislaţiei în vigoare;
  • asigurarea evidenţei militare;
  • eliberaea şi monitorizarea poliţelor de asigurare medicală;
  • evidenţa şi prelucrarea dosarelor studenţilor;
  • organizarea şi asigurarea operativă a lucrărilor de secretariat;
  • evidenţa şi perfectarea documentelor de arhivă, păstrarea şi valorificarea lor.

 

 

 

 

 

 

 diploma translation serviceлобановский александр интервьюуслуги по ремонту оргтехникиинтерактивные игрушки