Structura

ŞEF SECTIE  – Conf. univ.  Elena MURARU (373-22)-577 850
(373-22)-244248
muraru@usm.md Biroul 314, Blocul central

Şeful Secţiei Formarea Continuă este responsabil de: 

 • Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale de formare continuă în conformitate cu standardele educaţionale, actele normative privind organizarea formării continue;
 • Crearea condiţiilor favorabile de extindere a activităţilor de formare continuă cu participarea activă a facultăţilor şi catedrelor ca unul din principiile de funcţionare a învăţămîntului superior conform procesului Bologna;
 • Realizarea deciziilor Consiliului Coordonator de Formare Continuă;
 • Crearea mediului informaţional unic universitar de formare profesională continuă cu acces din exterior la programele de formare continuă;
 • Implementarea în procesul de instruire a tehnologiilor moderne de instruire specifice persoanelor adulte, schimbul de experienţă, metode progresive de organizare a formării continue;
 • Organizarea formării continue în conformitate cu cerinţele actelor normative în vigoare;
 • Asigurarea condiţiilor de muncă a colaboratorilor secţiei FC;
 • Evidenţa şi organizarea activităţilor de formare continuă conform actelor legislative şi normelor metodologice ale sistemului de formare continuă, recepţionarea, eliberarea şi evidenţa actelor de absolvire a studiilor de  formare continuă;
 • Utilizarea raţională a resurselor financiare şi materiale necesare activităţilor de formare continuă, stimularea materială şi morală a personalului şi colaboratorilor secţiei FC în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 ŞEF-ADJUNCT  – Conf. univ. Maria BÎRCĂ (373-22)-577 486
(373-22)-244248
mbirca@usm.mdBiroul 233, Blocul central

Şeful-adjunct al Secţiei FC, coordonator al Centrului de Formare Continuă:

 • este responsabil de organizarea FC la facultăţi;
 • coordonează cu decanatele şi catedrele, programele de FC;
 • dirijează activităţile CFC în conformitate cu Statutul CFC;
 • organizează studiul necesităţilor de formare continuă la domeniile la care are loc pregătirea specialiştilor la formarea iniţialăla USM;
 • selectează echipele de formatori pentru cursurile de formare continuă şi le propune pentru aprobare;
 • Duce evidenţa realizării planurilor de învăţămînt;
 • Monitorizează procesul de instruire;
 • Organizează evaluarea rezultatelor realizării programelor de formare continuă;
 • Ţine la control corectitudinea întocmirii documentaţiei de evidenţă şi a dosarelor audienţilor;
 • Organizează cooperarea şi schimbul de experienţă cu instituţii similare din ţară şi de peste hotare;
 • Promovează mobilitatea academică în programele de formare continuă.
Responsabilităţi

 

 INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca (373-22)-577 851

Biroul 233, Blocul central

Responsabilităţi

 

 INGINER-PROGRAMATOR – Mihail Croitor 

Biroul 139, Blocul Central

Responsabilităţi

 

сияющая пудраколяска для кукол украинаВладимир мунтян пастор биографияавстрийское консульство