Senatul este organul colectiv suprem de conducere al Universităţii de Stat din Moldova. Membrii Senatului sunt aleşi prin vot direct şi secret: a) din rândul personalului ştiinţifico-didactic, didactic şi nedidactic – aleşi prin votul secret al corpului profesoral-didactic al facultăţilor, departamentelor, centrelor ştiinţifice; b) din studenţi – aleşi de formaţiunile academice şi a sociaţiile studenţeşti; c) din reprezentanţii organelor sindicale – aleşi de organizaţiile sindicale, în conformitate cu Regulamentul de funcţionare a Senatului Universităţii de Stat din Moldova. Numărul membrilor Senatului nu poate depăşi 101 membri, studenţii fiind reprezentaţi în Senat în proporţie de 1/4 din numărul total al membrilor. Rectorul, prorectorii şi decanii sunt membri din oficiu ai Senatului.

Durata mandatului Senatului este de 5 ani, fiind sincronizată cu durata mandatului rectorului. Durata mandatului membrilor Senatului din rândul studenţilor este de un an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

Membrii Senatului Universităţii de Stat din Moldova

2015-2020

 

Numele, prenumele Funcţia
Dandara Otilia Prorector pentru activitatea didactică, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
Niculiţă Angela Prorector pentru relaţii internaţionale, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar
Paladi Florentin Prorector pentru activitatea ştiinţifică, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
Cojocaru Violeta Prorector pentru activitatea stdenţească, doctor habilitat în drept, profesor universitar,
Arnăut Vsevolod Departamentul Informatică, doctor, conferenţiar universitar
Babin Cristian Facultatea  de Drept, student
Bajurea Svetlana Şeful Secţiei Planificare şi Finanţe
Belei Elena Facultatea de Drept, doctor în drept, conf. universitar
Bivol Cristian st.econ. Faultatea Ştiinţe Economice,  student
Borsuc Alexandr Departamentul Fizica Aplicată şi Informatică, doctor habilitat, profesor universitar
Borş Vladimir Şeful Departamentului Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor, conferenţiar universitar
Brînză Sergiu Decan, Facultatea de Drept, doctor habilitat, profesor universitar
Bucătaru Igor Departamentul Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor, conferenţiar universitar
Bulimestru Ion Şeful Departamentului Chimie, doctor, conferenţiar universitar,
Cebotari Mariana drd Şcoala doctorală Istorie, Arheologie si Filosofie, drd
Ciobanu Corina Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, studentă
Cazacu-Ţigaie Adriana Facultatea de Litere, doctor, conferenţiar universitar
Căldare Dumitru Preşedintele Sindicatelor Colaboratorilor, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar
Căpăţână Gheorghe Departamentului Informatică, doctor habilitat, profesor universitar
Coiţan Vladimir Facultatea Fizică şi Inginerie, student
Cojocari Olga Sind.stud. Sindicatele Studenţeşti (Facultatea Chimie şi Tehn.Chimică )
Creţu Mihail, drd. Şcoala Doct. Şt. Sociale, drd
Criminceanu Iulian Facultatea Istorie şi Filosofie, student
Dolghi Cristina Şeful Depatrtamentului Contabilitate şi Informatică Economică, doctor, conferenţiar universitar
Dorogan Valentin Departamentul Comunicare şi Teoria Informării, doctor, conferenţiar universitar
Dumbrăveanu Andrei Şef. Departamentul Radio şi TV, doctor, conferenţiar universitar
Druţă Alexandra Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică, studentă
Eremia Ion Şeful Departamentului Istoria Românilor, Universală, Arheologie, doctor habilitat, profesor universitar
Foltea Inesa drd Şcoala doctorală de studii lingvistice și literare, drd
Gârlea Victor Şeful Departamentului Social, preşedintele Comitetului Sindical al studenţilor
Gladchi Viorica Decanul Facultăţii Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor, conferenţiar universitar
Gonţa Maria Şeful Departamentului Chimie Industrială şi Ecologică, profesor universitar
Gorceac Leonid Consiliul Ştiinţific USM , doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
Grădinaru Angela Şeful Departamentului Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată, doctor, conferenţiar universitar
Guja Anatolie drd Şcoala doctorală Stiinte Economice.,drd
Gulea Aurelian Departamentul Chimie, doctor habilitat, profesor universitar, academician AŞM
Guţu Vladimir Decanul Facultăţii Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor habilitat, profesor universitar
Guzun Mihail Departamentul Teoria şi Practica Jurnalismului, doctor, conferenţiar universitar
Hîncu Boris Facultatea Matematică şi Informatică, doctor, conferenţiar universitar
Jalencu Marian Şeful Departamentului  Administrarea Afacerilor, doctor, conferenţiar universitar
Leşanu Mihail Decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie, doctor, conferenţiar universitar
Lifari Viorica Decan, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, doctor, conferenţiar universitar
Lungu Ion drd Şcoala doctorală Matematică și Știința Informației, Stiințe Fizice și Inginerești, Stiinețe Chimice,  Stiințe Biologice și Geonomice
Malenchi Valentina st. Rel int. Facultatea  Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative
Marin Constantin Preşedintele Consiliul Ştiinţific al USM, doctor habilitat în ştiinţe politice , profesor universitar
Matveev Sergiu Decan, Facultatea Istorie şi Filosofie, doctor, conferenţiar universitar
Mârza Mihai Departamentul Şt. Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design, doctor habilitat, profesor universitarfie
Milicenco Stela Şeful Departamentului Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor, conferenţiar universitar
Nagacevschi Tatiana Departamentul Şt. Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design, doctor, conferenţiar universitar
Nedeoglo Dumitru Departamentul Fizica Aplicată şi Informatică, doctor habilitat, profesor universitar
Negru Andrei Şeful Departamentului Drept Public, doctor habilitat, profesor universitar
Nica Denis Şeful DepartamentuluiFizica Teoretică, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Nicorici Valentina Decanul Facultăţii Fizică şi Inginerie, doctor, conferenţiar universitar
Paiu Mihail doctor în ştiinţe ale educaţiei, şeful laboratorului ştiinţific
Pleş Cătălin st. Jurn. Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, student
Potâng Angela Şeful Departamentului Psihologie, doctor, conferenţiar universitar
Rusu Galina Decanul Facultăţii Matematică şi Informatică, doctor, conferenţiar universitar
Saharneanu Eudochia  Departamentul Filosofie şi Antropologie, doctor habilitat, profesor universitar
Slobodeniuc Eduard Directorul Palatului Sporturilor
Solcan Alexandru Decanul Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor, conferenţiar universitar
Stepanov Georgeta Decanul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor habilitat, profesor universitar
Şalaru Victor Departamentul Biologie şi Ecologie, doctor habilitat, profesor universitarfie
Şevciuc Maia Şeful Departamentului Ştiinţe ale Educaţiei, doctor, conferenţiar universitar
Şneanina Natalia Facultatea Biologie şi Pedologie, studentă
Ştefaniuc Olga Şeful Departamentului  Finanţe şi Bănci, doctor, conferenţiar universitar
Teosa Valentina Departamentul Relaţii Internaţionale, doctor habilitat, profesor universitar
Toma Cătălin st. St. Educ. Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,  Sociologie şi Asistenţă Socială, student
Tomuleţ Valentin Decanul Facultăţii Arte Frumoase, doctor habilitat, profesor universitar la Departamentul Istoria Românilor, Universală, Arheologie a Facultăţii Istorie şi Filosofie
Ţurcan Vasile Şeful Departamentului Dezvoltare Instituţională
Tuntulescu Ana, studentă Facultatea Arte Frumoase (şt. educ) studentă
Ulian Galina Decanul Facultăţii Ştiinţe Economice, doctor habilitat, profesor universitar
Usatîi Nadejda drd. Şcoala Doctorală Psihologie și Stiințele Educației , doctorandă
Vatavu Sergiu Şeful Departamentului Fizică Aplicată şi Informatică, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
Verlan Igor Şeful Departamentuluii Studii, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.
Vîrlan Petru drd Şcoala Doctorală Stiinte Juridice, doctorand
Vutcariov Anastasia Facultatea Matematică şi Informatică, studentă
Zanoci Aurel Departamentul Istoria Românilor, Universală, Arheologie, doctor, conferenţiar universitar
Zasmenco Ecaterina Şeful Bibliotecii Centrale Universitare
Zbanţ Ludmila

Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, doctor habilitat, profesor universitar