Senatul este organul colectiv suprem de conducere al Universităţii de Stat din Moldova. Membrii Senatului sunt aleşi prin vot direct şi secret: a) din rândul personalului ştiinţifico-didactic, didactic şi nedidactic – aleşi prin votul secret al corpului profesoral-didactic al facultăţilor, departamentelor, centrelor ştiinţifice; b) din studenţi – aleşi de formaţiunile academice şi a sociaţiile studenţeşti; c) din reprezentanţii organelor sindicale – aleşi de organizaţiile sindicale, în conformitate cu Regulamentul de funcţionare a Senatului Universităţii de Stat din Moldova. Numărul membrilor Senatului nu poate depăşi 101 membri, studenţii fiind reprezentaţi în Senat în proporţie de 1/4 din numărul total al membrilor. Rectorul, prorectorii şi decanii sunt membri din oficiu ai Senatului.

Durata mandatului Senatului este de 5 ani, fiind sincronizată cu durata mandatului rectorului. Durata mandatului membrilor Senatului din rândul studenţilor este de un an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

Membrii Senatului Universităţii de Stat din Moldova

Nr Numele, prenumele Funcția
1. Dandara Otilia Preşedintele Senatului, prorector pentru activitatea didactică, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
2. Niculiţă Angela Prorector pentru relaţii internaţionale, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar
3. Paladi Florentin Prorector pentru activitatea ştiinţifică, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
4. Cojocaru Violeta Prorector pentru activitatea studenţească, doctor habilitat în drept, profesor universitar,
5. Hanganu Aurelia Prorector pentru învăţământ cu frecvenţă redusă, doctor habilitat, conferenţiar universitar
6. Mardare Cornelia Studentă, Facultatea de Litere
7. Zmeu Olimpiada Studentă, Facultatea Matematică şi Informatică
8. Arnăut Vsevolod Departamentul Informatică, doctor, conferenţiar universitar
9. Babin Cristian Facultatea  de Drept, student
10. Bajurea Svetlana Şeful Secţiei Planificare şi Finanţe
11. Belei Elena Facultatea de Drept, doctor în drept, conf. universitar
12. Bivol Cristian Faultatea Ştiinţe Economice,  student
13. Borsuc Alexandr Departamentul Fizica Aplicată şi Informatică, doctor habilitat, profesor universitar
14. Borş Vladimir Şeful Departamentului Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor în politologie, conferenţiar universitar
15. Brînză Sergiu Decan, Facultatea de Drept, doctor habilitat, profesor universitar
16. Bucătaru Igor Departamentul Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor, conferenţiar universitar
17. Bulimestru Ion Şeful Departamentului Chimie, doctor, conferenţiar universitar,
18. Cebotari Mariana Şcoala doctorală Istorie, Arheologie si Filosofie, drd
19. Cazacu-Ţigaie Adriana Decan, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, doctor, conferenţiar universitar
20. Căldare Dumitru Preşedintele Sindicatelor Colaboratorilor, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar
21. Căpăţână Gheorghe Departamentul Informatică, doctor habilitat, profesor universitar
22. Coiţan Vladimir Stud.,  Facultatea Fizică şi Inginerie
23. Cojocari Olga Sindicatele Studenţeşti USM(Facultatea Chimie şi Tehn.Chimică )
24. Creţu Mihail Şcoala Doct. Şt. Sociale, drd
25. Criminceanu Iulian Facultatea Istorie şi Filosofie, student
26. Dorogan Valentin Şef. Departamentul Comunicare şi Teoria Informării, doctor, conferenţiar universitar
27. Dumbrăveanu Andrei Şef. Departamentul Radio şi TV, doctor, conferenţiar universitar
28. Eremia Ion Şef. Departamentul Istoria Românilor, Universală, Arheologie, doctor habilitat, profesor universitar
29. Foltea Inesa Şcoala doctorală de studii lingvistice și literare, drd
30. Gârlea Victor Şeful Departamentului Social, preşedintele Comitetului Sindical al studenţilor
31. Gladchi Viorica Decanul Facultăţii Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor, conferenţiar universitar
32. Gonţa Maria Şeful Departamentului Chimie Industrială şi Ecologică, profesor universitar
33. Gorceac Leonid Consiliul Ştiinţific USM , doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
34. Grădinaru Angela Şeful Departamentului Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată, doctor, conferenţiar universitar
35. Guja Anatolie Şcoala doctorală Stiinte Economice.,drd
36. Gulea Aurelian Departamentul Chimie, doctor habilitat, profesor universitar, academician AŞM
37. Guţu Vladimir Decanul Facultăţii Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor habilitat, profesor universitar
38. Guzun Mihail Departamentul Teoria şi Practica Jurnalismului, doctor, conferenţiar universitar
39. Hîncu Boris Facultatea Matematică şi Informatică, doctor, conferenţiar universitar
40. Jalencu Marian Şeful Departamentului  Administrarea Afacerilor, doctor, conferenţiar universitar
41. Lazăr Gabriel Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică, student
42. Leşanu Mihail Decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie, doctor, conferenţiar universitar
43. Lungu Ion drd Şcoala doctorală Matematică și Știința Informației, Stiințe Fizice și Inginerești, Stiinețe Chimice,  Stiințe Biologice și Geonomice
44. Malenchi Valentina Stud., Facultatea  Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative
45. Marin Constantin Preşedintele Consiliul Ştiinţific al USM, doctor habilitat în ştiinţe politice , profesor universitar
46. Matveev Sergiu Decan, Facultatea Istorie şi Filosofie, doctor, conferenţiar universitar
47. Mârza Mihai Departamentul Şt. Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design, doctor habilitat, profesor universitar
48. Milicenco Stela Şeful Departamentului Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor, conferenţiar universitar
49. Moţpan Nica Facultatea Biologie şi Pedologie, studentă
50. Nagacevschi Tatiana Departamentul Şt. Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design, doctor, conferenţiar universitar
51. Nedeoglo Dumitru Departamentul Fizica Aplicată şi Informatică, doctor habilitat, profesor universitar
52. Negru Andrei Şeful Departamentului Drept Public, doctor habilitat, profesor universitar
53. Nica Denis Şeful Departamentului Fizica Teoretică, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
54. Nicorici Valentina Decanul Facultăţii Fizică şi Inginerie, doctor, conferenţiar universitar
55. Paiu Mihail Doctor în ştiinţe ale educaţiei, şeful laboratorului ştiinţific
56. Pleş Cătălin Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, student
57. Potâng Angela Şeful Departamentului Psihologie, doctor, conferenţiar universitar
58. Rusu Galina Decanul Facultăţii Matematică şi Informatică, doctor, conferenţiar universitar
59. Saharneanu Eudochia  Departamentul Filosofie şi Antropologie, doctor habilitat, profesor universitar
60. Slobodaniuc Eduard Directorul Palatului Sporturilor
61. Solcan Alexandru Decanul Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor, conferenţiar universitar
62. Stepanov Georgeta Decanul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor habilitat, profesor universitar
63. Şalaru Victor Departamentul Biologie şi Ecologie, doctor habilitat, profesor universitar
64. Şevciuc Maia Şeful Departamentului Ştiinţe ale Educaţiei, doctor, conferenţiar universitar
65. Ştefaniuc Olga Şeful Departamentului  Finanţe şi Bănci, doctor, conferenţiar universitar
66. Teosa Valentina Departamentul Relaţii Internaţionale, doctor habilitat, profesor universitar
67. Toma Cătălin Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,  Sociologie şi Asistenţă Socială, student
68. Tomuleţ Valentin Decanul Facultăţii Arte Frumoase, doctor habilitat, profesor universitar la Departamentul Istoria Românilor, Universală, Arheologie a Facultăţii Istorie şi Filosofie
69. Ţurcan Vasile Şeful Departamentului Dezvoltare Instituţională
70. Tuntulescu Ana Facultatea Arte Frumoase (şt. educ) studentă
71. Ulian Galina Decanul Facultăţii Ştiinţe Economice, doctor habilitat, profesor universitar
72. Usatîi Nadejda Şcoala Doctorală Psihologie și Stiințele Educației , doctorandă
73. Vatavu Sergiu Şeful Departamentului Fizică Aplicată şi Informatică, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
74. Verlan Igor Şeful Departamentuluii Studii, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.
75. Vîrlan Petru Şcoala Doctorală Stiinte Juridice, doctorand
76. Zanoci Aurel Departamentul Istoria Românilor, Universală, Arheologie, doctor, conferenţiar universitar
77. Zasmenco Ecaterina Şeful Bibliotecii Centrale Universitare
78. Zbanţ Ludmila Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, doctor habilitat, profesor universitar

Membri de Onoare ai Senatului USM

1. Ciocanu Gheorghe Rector Emerit al USM, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar