The Senate is the supreme governing body of the Moldova State University. The members of the Senate are elected by direct and secret vote: a) from and by the academic and nonacademic staff of the university; b) from and by students of the university; c) from and by representatives of the university trade union, in accordance with the Regulations of the Senate of the Moldova State University. The number of members of the Senate may not exceed 101 members, the students being represented in the Senate in a proportion of 1/4 of the total number of members. The rector, the rectors and deans are ex officio members of the Senate.

The term of office of the Senate is 5 years, being synchronized with the term of office of the rector. The term of office of the members of the Senate among the students is one year, with the possibility of renewing the mandate.

Members of the Senate of the State University of Moldova

Nr Numele, prenumele Funcția
1. Dandara Otilia Preşedintele Senatului, prorector pentru activitatea didactică, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
2. Niculiţă Angela Prorector pentru relaţii internaţionale, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar
3. Paladi Florentin Prorector pentru activitatea ştiinţifică, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
4. Cojocaru Violeta Prorector pentru activitatea studenţească, doctor habilitat în drept, profesor universitar,
5. Arnăut Vsevolod Departamentul Informatică, doctor, conferenţiar universitar
6. Babin Cristian Facultatea  de Drept, student
7. Bajurea Svetlana Şeful Secţiei Planificare şi Finanţe
8. Belei Elena Facultatea de Drept, doctor în drept, conf. universitar
9. Bivol Cristian Faultatea Ştiinţe Economice,  student
10. Borsuc Alexandr Departamentul Fizica Aplicată şi Informatică, doctor habilitat, profesor universitar
11. Borş Vladimir Şeful Departamentului Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor în politologie, conferenţiar universitar
12. Brînză Sergiu Decan, Facultatea de Drept, doctor habilitat, profesor universitar
13. Bucătaru Igor Departamentul Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor, conferenţiar universitar
14. Bulimestru Ion Şeful Departamentului Chimie, doctor, conferenţiar universitar,
15. Cebotari Mariana Şcoala doctorală Istorie, Arheologie si Filosofie, drd
16. Ciobanu Corina Facultatea Litere, studentă
17. Cazacu-Ţigaie Adriana Facultatea de Litere, doctor, conferenţiar universitar
18. Căldare Dumitru Preşedintele Sindicatelor Colaboratorilor, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar
19. Căpăţână Gheorghe Departamentul Informatică, doctor habilitat, profesor universitar
20. Coiţan Vladimir Stud.,  Facultatea Fizică şi Inginerie
21. Cojocari Olga Sindicatele Studenţeşti USM(Facultatea Chimie şi Tehn.Chimică )
22. Creţu Mihail Şcoala Doct. Şt. Sociale, drd
23. Criminceanu Iulian Facultatea Istorie şi Filosofie, student
24. Dorogan Valentin Şef. Departamentul Comunicare şi Teoria Informării, doctor, conferenţiar universitar
25. Dumbrăveanu Andrei Şef. Departamentul Radio şi TV, doctor, conferenţiar universitar
26. Eremia Ion Şef. Departamentul Istoria Românilor, Universală, Arheologie, doctor habilitat, profesor universitar
27. Foltea Inesa Şcoala doctorală de studii lingvistice și literare, drd
28. Gârlea Victor Şeful Departamentului Social, preşedintele Comitetului Sindical al studenţilor
29. Gladchi Viorica Decanul Facultăţii Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor, conferenţiar universitar
30. Gonţa Maria Şeful Departamentului Chimie Industrială şi Ecologică, profesor universitar
31. Gorceac Leonid Consiliul Ştiinţific USM , doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
32. Grădinaru Angela Şeful Departamentului Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată, doctor, conferenţiar universitar
33. Guja Anatolie Şcoala doctorală Stiinte Economice.,drd
34. Gulea Aurelian Departamentul Chimie, doctor habilitat, profesor universitar, academician AŞM
35. Guţu Vladimir Decanul Facultăţii Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor habilitat, profesor universitar
36. Guzun Mihail Departamentul Teoria şi Practica Jurnalismului, doctor, conferenţiar universitar
37. Hîncu Boris Facultatea Matematică şi Informatică, doctor, conferenţiar universitar
38. Jalencu Marian Şeful Departamentului  Administrarea Afacerilor, doctor, conferenţiar universitar
39. Lazăr Gabriel Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică, student
40. Leşanu Mihail Decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie, doctor, conferenţiar universitar
41. Lifari Viorica Decan, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, doctor, conferenţiar universitar
42. Lungu Ion drd Şcoala doctorală Matematică și Știința Informației, Stiințe Fizice și Inginerești, Stiinețe Chimice,  Stiințe Biologice și Geonomice
43. Malenchi Valentina Stud., Facultatea  Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative
44. Marin Constantin Preşedintele Consiliul Ştiinţific al USM, doctor habilitat în ştiinţe politice , profesor universitar
45. Matveev Sergiu Decan, Facultatea Istorie şi Filosofie, doctor, conferenţiar universitar
46. Mârza Mihai Departamentul Şt. Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design, doctor habilitat, profesor universitar
47. Milicenco Stela Şeful Departamentului Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor, conferenţiar universitar
48. Moţpan Nica Facultatea Biologie şi Pedologie, studentă
49. Nagacevschi Tatiana Departamentul Şt. Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design, doctor, conferenţiar universitar
50. Nedeoglo Dumitru Departamentul Fizica Aplicată şi Informatică, doctor habilitat, profesor universitar
51. Negru Andrei Şeful Departamentului Drept Public, doctor habilitat, profesor universitar
52. Nica Denis Şeful Departamentului Fizica Teoretică, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
53. Nicorici Valentina Decanul Facultăţii Fizică şi Inginerie, doctor, conferenţiar universitar
54. Paiu Mihail Doctor în ştiinţe ale educaţiei, şeful laboratorului ştiinţific
55. Pleş Cătălin Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, student
56. Potâng Angela Şeful Departamentului Psihologie, doctor, conferenţiar universitar
57. Rusu Galina Decanul Facultăţii Matematică şi Informatică, doctor, conferenţiar universitar
58. Saharneanu Eudochia  Departamentul Filosofie şi Antropologie, doctor habilitat, profesor universitar
59. Slobodaniuc Eduard Directorul Palatului Sporturilor
60. Solcan Alexandru Decanul Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor, conferenţiar universitar
61. Stepanov Georgeta Decanul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor habilitat, profesor universitar
62. Şalaru Victor Departamentul Biologie şi Ecologie, doctor habilitat, profesor universitar
63. Şevciuc Maia Şeful Departamentului Ştiinţe ale Educaţiei, doctor, conferenţiar universitar
64. Ştefaniuc Olga Şeful Departamentului  Finanţe şi Bănci, doctor, conferenţiar universitar
65. Teosa Valentina Departamentul Relaţii Internaţionale, doctor habilitat, profesor universitar
66. Toma Cătălin Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,  Sociologie şi Asistenţă Socială, student
67. Tomuleţ Valentin Decanul Facultăţii Arte Frumoase, doctor habilitat, profesor universitar la Departamentul Istoria Românilor, Universală, Arheologie a Facultăţii Istorie şi Filosofie
68. Ţurcan Vasile Şeful Departamentului Dezvoltare Instituţională
69. Tuntulescu Ana Facultatea Arte Frumoase (şt. educ) studentă
70. Ulian Galina Decanul Facultăţii Ştiinţe Economice, doctor habilitat, profesor universitar
71. Usatîi Nadejda Şcoala Doctorală Psihologie și Stiințele Educației , doctorandă
72. Vatavu Sergiu Şeful Departamentului Fizică Aplicată şi Informatică, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
73. Verlan Igor Şeful Departamentuluii Studii, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.
74. Vîrlan Petru Şcoala Doctorală Stiinte Juridice, doctorand
75. Vutcariov Anastasia Facultatea Matematică şi Informatică, studentă
76. Zanoci Aurel Departamentul Istoria Românilor, Universală, Arheologie, doctor, conferenţiar universitar
77. Zasmenco Ecaterina Şeful Bibliotecii Centrale Universitare
78. Zbanţ Ludmila Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, doctor habilitat, profesor universitar

 

Honor members of  MSU Senate

1. Ciocanu Gheorghe Rector Emerit al USM, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar