The Senate is the supreme governing body of the Moldova State University. The members of the Senate are elected by direct and secret vote: a) from and by the academic and nonacademic staff of the university; b) from and by students of the university; c) from and by representatives of the university trade union, in accordance with the Regulations of the Senate of the Moldova State University. The number of members of the Senate may not exceed 101 members, the students being represented in the Senate in a proportion of 1/4 of the total number of members. The rector, the rectors and deans are ex officio members of the Senate.

The term of office of the Senate is 5 years, being synchronized with the term of office of the rector. The term of office of the members of the Senate among the students is one year, with the possibility of renewing the mandate

Members of the Senate of the State University of Moldova 2020-2025

Nr. Numele, prenumele Funcția
1. Şarov Igor Rector, Preşedintele Senatului şi al Consiliului de Administraţie, doctor în istorie, conferenţiar universitar
2. Dandara Otilia Prorector pentru activitatea didactică, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
3. Niculiţă Angela Prorector pentru relaţii internaţionale, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar
4. Cojocaru Violeta Prorector pentru activitatea studenţească, doctor habilitat în drept, profesor universitar
5. Hanganu Aurelia Prorector pentru învăţământ cu frecvenţă redusă, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar
6. Paladi Florentin Prorector pentru activitatea ştiinţifică, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar
7. Arnăut Vsevolod Departamentul Informatică, doctor, conferenţiar universitar
8. Bajurea Svetlana Şeful Secţiei Planificare şi Finanţe
9. Belei Elena Şeful Departamentului Drept Procedural, Facultatea de Drept, doctor în drept, conferenţiar universitar
10. Bivol Cristian Student, anul 2, Facultatea de Ştiinţe Economice
11. Bîrsan Ana Şeful Departamentului Biologie şi Ecologie,  Facultatea Biologie şi Pedologie, conferenţiar universitar
12. Bogatu Eugenia Facultatea Istorie şi Filosofie, doctor în filosofie, conferenţiar universitar
13. Borş Vladimir Şeful Departamentului Ştiinţe Politice şi Administrative, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, doctor în politologie, conferenţiar universitar
14. Botnaru Stela Prodecan, Facultatea de Drept, doctor în drept, conferenţiar universitar
15. Bradu Margareta Sindicatele Colaboratorilor USM, lector universitar, Departamentul Economie, Marketing şi Turism, Facultatea de Ştiinţe Economice
16. Brînză Sergiu Decan, Facultatea de Drept, doctor habilitat în drept, profesor universitar
17. Bucşan Ştefan Student, anul 2, Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială
18. Bulicanu Victoria Şef de Departament, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor, conferenţiar universitar
19. Bulimestru Ion Şeful Departamentului Chimie, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică, doctor în chimie, conferenţiar universitar
20. Bunduchi Elena Şeful Departamentului Chimie Industrială şi Ecologică, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică, doctor în chimie, conferenţiar universitar
21. Butmalai Ecaterina Studentă, anul 2, Facultatea de Biologie şi Pedologie
22. Buzilă Liliana Doctorandă, Şcoala Ştiinţe Economice
23. Ciobanu Rodica Şef de departament, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor habilitat, conferenţiar universitar
24. Ciobu Victor Facultatea de Fizică şi Inginerie, doctor, conferenţiar universitar
25. Cazacu-Ţigaie Adriana Decan, Facultatea de Litere, doctor în filologie, conferenţiar universitar
26.  Chetruş Petru Profesor universitar, doctor în chimie, ICI
27.  Cocemasov Alexandr Profesor universitar, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, ICI
28. Cotovaia Aliona Prodecan, Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor în chimie, conferenţiar universitar
29. Crivoi Aurelia Profesor universitar, doctor habilitat în biologie, ICI
30. Dodul Dumitru Şeful Departamentului Filosofie, Facultatea de Istorie şi Filosofie, doctor în filosofie, conferenţiar universitar
31. Dmitroglo Liliana Decan, Facultatea de Fizică şi Inginerie, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar
32. Ejova Cristina Şeful Departamentului Relaţii Internaţionale, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor în şt. politice, conferenţiar universitar
33. Eremia Ion Şeful Departamentului Istoria Românilor, Universală, Arheologie, Facultatea de Istorie și Filosofie, doctor habilitat, profesor universitar
34. Gârlea Victor Şeful Departamentului Social, preşedintele Comitetului Sindical al studenţilor
35. Gîncu Irina Departamentul Studii, Şeful Secţiei Organizare şi Evidenţă, doctor, conferenţiar universitar
36. Gladchi Viorica Decan, Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor, conferenţiar universitar
37. Grădinaru Angela Şeful Departamentului Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată, Facultatea de Litere, doctor, conferenţiar universitar
38. Grăjdieru Cristina Doctorandă, Şcoala Ştiinţe Biologice, consorţiul naţional
39. Gulea Aurelian Departamentul Chimie, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică, doctor habilitat, profesor universitar, academician AŞM
40. Gutium Mircea Doctorand, Şcoala Ştiinţe Economice şi demografice, consorţiul naţional
41. Guţu Vladimir Decan, Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor habilitat, profesor universitar
42. Hamuraru Maria Şeful Departamentului Economie, Marketing şi Turism, Facultatea de Ştiinţe Economice, doctor, conferenţiar universitar
43. Hîncu Boris Şeful Departamentului Matematică, Facultatea de Matematică şi Informatică, doctor, conferenţiar universitar
44. Jalencu Marian Şeful Departamentului Administrarea Afacerilor, Facultatea de Științe Economice, doctor, conferenţiar universitar
45. Lazăr Gabriel Student, anul 2, Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică
46. Leşanu Mihail Decan, Facultatea de Biologie şi Pedologie, doctor, conferenţiar universitar
47. Lifari Viorica Şeful Departamentului Lingvistică Germanică şi Comunicare Interculturală, Facultatea de Litere, doctor, conferenţiar universitar
48. Lipcean Vasile Student, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
49. Lungu Iana Studentă, Facultatea de Fizică şi Inginerie
50. Lungu Ion Doctorand, Şcoala doctorală Matematică și Știința Informației, Stiințe Fizice și Inginerești, Stiințe Chimice,  Stiințe Biologice și Geonomice
51. Mardare Cornelia Studentă, anul 2, Facultatea de Litere
52. Matveev Sergiu Decan, Facultatea de Istorie şi Filosofie, doctor în istorie, conferenţiar universitar
53. Milicenco Stela Şeful Departamentului Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor, conferenţiar universitar
54. Negru Andrei Şeful Departamentului Drept Public, Facultatea de Drept, doctor habilitat, profesor universitar
55. Nica Denis Şeful Departamentului Fizica Teoretică, Facultatea de Fizică și Inginerie, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
56. Palamarciuc Oleg Doctor în chimie, cercetător ştiințific superior, ICI
57. Popa Diana Studentă, anul 2, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative
58. Potâng Angela Şeful Departamentului Psihologie, Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor, conferenţiar universitar
59. Rusu Galina Decan, Facultatea de Matematică şi Informatică, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar
60. Slobodaniuc Eduard Directorul Palatului Sporturilor
61. Solcan Alexandru Decan, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar
62. Sochircă Vitalie Şeful Departamentului Ştiinţele Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design, Facultatea de Biologie și Pedologie, doctor în biologie, conferenţiar universitar
63. Stepanov Georgeta Decan, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor habilitat, profesor universitar
64. Şalaru Victor Directorul Şcolii doctorale Ştiinţe Biologice şi Geonomice, Departamentul Biologie şi Ecologie, doctor habilitat, profesor universitar
65. Şaporda Ecaterina Studentă, anul 2, Facultatea de Drept
66. Şevciuc Maia Şeful Departamentului Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor în ştiinţe ale educaţiei, conferenţiar universitar
67. Ştefaniuc Olga Şeful Departamentului Finanţe şi Bănci, Facultatea de Științe Economice, doctor în economie, conferenţiar universitar
68. Tacu Mariana Prodecan, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor, conferenţiar universitar
69. Teosa Valentina Departamentul Relaţii Internaţionale, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, doctor habilitat, profesor universitar
70. Tomuleţ Valentin Decan, Facultatea de Arte Frumoase, doctor habilitat, profesor universitar, Departamentul Istoria Românilor, Universală, Arheologie, Facultatea de Istorie şi Filosofie
71. Ţurcan Vasile Şeful Departamentului Dezvoltare Instituţională
72. Ulian Galina Decan, Facultatea de Ştiinţe Economice, doctor habilitat, profesor universitar
73. Ungureanu Valeriu Şeful Departamentului Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică, doctor, conferenţiar universitar
74. Usatîi Nadejda Doctorandă, Şcoala Doctorală Psihologie și Stiințele Educației
75. Vacarciuc Cătălin Student, anul 2, Facultatea de Istorie şi Filosofie
76. Varzari Elena Șeful Departamentului Lingvistică Română și Știință Literară, Facultatea de Litere, doctor în filologie, conferenţiar universitar
77. Valachi Romica Doctorandă, Şcoala Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
78. Vatavu Sergiu Şeful Departamentului Fizică Aplicată şi Informatică, Facultatea de Fizică și Inginerie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
79. Vîrlan Petru Doctorand , Şcoala Doctorală Stiinte Juridice
80. Zmeu Olimpiada Studentă, Facultatea de Matematică şi Informatică
81. Zatic Ion Student, Preşed. Sindicatelor Studenţeşti universitare

Rector Emerit USM – Ciocanu Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar