Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

CONTACTE:  Telefon: +373 67320023 Secretariat: +373 22244071 E-mail: lls.usm.md@gmail.com Web: lls.usm.md Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, fondată în 1964, pregăteşte specialişti de înaltă calificare, apţi de a activa în domeniile: educaţional, ştiinţific, cultural, precum şi în alte domenii ale economiei naţionale. In prezent la facultate îşi fac studiile circa 1000 de studenţi, iar la catedrele facultăţii activează circa 90 de cadre didactice, inclusiv: 4 doctori habilitaţi, 30 de doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari. Facultatea menţine numeroase relaţii internaţionale cu Ambasadele şi institutiile internaţionale reprezentate în Republica Moldova și cu diverse universităţi din spaţiul european, din SUA, Canada, China, ceea ce face posibilă o mobilitate academică intensă a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi a profesorilor. Pe parcursul a 54 de ani de la fondare, facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a pregătit circa 9000 de specialişti care activează astăzi în diverse structuri de stat şi private din ţară, cât şi peste hotare. Misiunea facultăţii Limbi şi Literaturi Străine este centrată în continuare pe pregătirea specialiştilor de performanţă în domeniul limbilor moderne, profesori, traducători, interpreţi, cercetători, mediatori interculturali prin asigurarea formării şi aplicării unor competenţe şi abilităţi racordate la cerinţele societăţii moderne, ceea ce contribuie la integrarea cu succes a absolvenţilor facultăţii în activităţile socio-profesionale realizate în diverse domenii din ţară şi de peste hotare.   Departamente

 • Departamentul Lingvistică Germanică și Comunicare Interculturală
 • Departamentul Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală
 • Departamentul Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată
 • Departamentul Literatură Universală și Comparată
 • Departamentul Limba Engleză și Limba Franceză de Specialitate

PROGRAME ACADEMICE Licența   Domeniul de formare profesională: Formarea profesorilor (8 semestre): Specialitatea: Limbi străine

 • Limba Engleză şi Franceză
 • Limba Engleză şi Germană
 • Limba Germană şi Engleză
 • Limba Franceză şi Engleză

Domeniul de formare profesională: Studiul limbilor (6 semestre): Specialitatea: Limbi Străine

 • Limba Spaniolă şi Engleză
 • Limba Italiană şi Engleză

Studii de licenţă 180 credite de studii – 3 ani 240 credite de studii – 4 ani

Studii de master (cu predare în limba română)  120 credite de studii – 2 ani 90   credite de studii – 1,5 ani

 • Studii franceze (MP) –  2016 2017
 • Traducere şi interpretare de conferinţe (MP) –  2016 2017
 • Studii anglofone (MP) –  2016 2017
 • Redactare și traducere juridică (MP) – 2016 2017
 • Comunicare multilingvă, management intercultural şi limbaje de afaceri (MP)  2016 2017

Doctorat (6-8 semestre) Școala doctorală Studii de Lingvistică Romano-Germanică și Literatură Universală și Comparată