Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

CONTACT

Str. M.Kogălniceanu, Nr. 65, bloc 3

MD-2009, Chişinău
T:  +373 22 577607
F:  +373 22 577606
E: lls.usm.md@gmail.com  
W : www.lls.usm.md

PREZENTARE

Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, fondată în 1964, pregăteşte specialişti de înaltă calificare, apţi de a activa în domeniile: edu­caţional, ştiinţific, cultural, precum şi în alte domenii ale economiei naţionale. În prezent la facultate îşi fac studiile circa 1300 de studenţi.

În cadrul facultăţii funcţionează Laboratorul Lingofonic, sala de lectură, 3 săli multimedia, Centrul de Studii Americane, Centrul Egiptean de Limbă şi Cultură Arabă, Centrul Britanic, Centrul de Cultură Chineză, Centrul Francofon, Centrul Cultural German, Centrul de Hispanistică, Centrul de Limbă şi Cultură Italiană, Centrul de Limbă Poloneză, Centrul de Limbă Portugheză, Centrul de Limbă Suedeză, Centrul de Limbă şi Cultură Turcă, Biblioteca „Austria”, CIMETIL (Centrul Interuniversitar Multilingv de Excelenţă în domeniul Tra­ducerii, Termin­ologiei şi Ingineriei Lingvis­tice) care dispune de un laborator multimedia şi de o sală de formare a interpreţilor de conferinţe. Centrele sunt dotate cu calculatoare, DVD, TV satelit, videosisteme, sisteme de traducere consecutivă şi simultană, caseto­foane, fonduri proprii de suporturi didactice, inclusiv cursuri în linie.

Actualmente la catedrele facultăţii activează circa 140 de cadre didactice, inclusiv: 6 doctori habilitaţi, 40 de doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari. Profesorii de la facultate au beneficiat de stagii de formare şi de perfecţionare în universităţile din SUA, Canada, Austria, Franţa, Elveţia, Italia, Spania, Marea Britanie, Germania, Portugalia, Egipt, Turcia, Suedia, Polonia, România, Bulgaria, Lituania ş.a., aplicând cu succes abilităţile şi competenţele achiziţionate în procesul academic.

Facultatea menţine numeroase relaţii internaţionale cu Ambasadele şi instituţiile internaţionale reprezentate în Republica Moldova: Alianţa Franceză, Agenţia Universitară a Francofoniei, Uniunea Latină, Institutul Goethe, Institutul Servantes, Institutul Camoes, Institutul de Cultură Italiană, Institutul Suedez, Corpul Păcii, Fundaţia Soros ş.a., cu diverse universităţi din spaţiul european, din SUA, Canada, China, ceea ce face posibilă o mobilitate academică intensă a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi a profesorilor.

Stagiile de practică ale studenţilor se desfăşoară în departamentele USM, centrele de cercetare şi laboratoarele facultăţii, precum şi la Academia de Ştiinţe a Moldovei, la Guvernul şi Parlamentul Republicii Moldova, Camera de Comerţ şi Industrie, Centrul naţional de resurse pentru tineret, Confederaţia Naţională a Patro­natului, Biroul Naţional Migraţiune al Republicii Moldova, Compania  Teleradio Moldova, Birouri de Traducere şi Notariale. Pentru studenţii care urmează modulul psihopedagogic se organizează stagii profesionale în liceele „Gh. Asachi”, „Columna”, „Mihai Viteazul”, „Gaudeamus”, „Ştefan cel Mare”, „Spiru Haret”, „M. Kogălniceanu”, „ A. Russo” etc.

Absolvenţii. Pe parcursul a 49 de ani de la fondare, facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a pregătit circa 8200 de specialişti de limbi străine care activează astăzi în diverse structuri de stat şi private din ţară, cât şi peste hotare. Ne mândrim de succesele lor, iar drept dovezi ale acestui fapt sunt noile generaţii de studenţi, discipoli ai absolvenţilor noştri, cărora li s-a transmis dragostea pentru limbile străine şi pentru cunoaşterea noilor culturi, ceea ce contribuie la îmbogăţirea spirituală a oricărei personalităţi.

Misiunea facultăţii Limbi şi Literaturi Străine constă în pregătirea specialiştilor de performanţă în domeniul limbilor moderne, profesori, traducători, interpreţi, cercetători, prin asigurarea formării şi aplicării unor competenţe şi abilităţi racordate la cerinţele societăţii moderne, ceea ce contribuie la integrarea  cu succes a absolvenţilor facultăţii în activităţile socio-profesionale realizate în diverse domenii din ţară şi de peste hotare.

DECAN: Dr. hab., prof. univ. Ludmila ZBANŢ

PRODECANI:

Dr., conf.univ. Viorica MOLOŞNIUC

Master, lector sup. Marcela CALCHEI

SECRETARIAT: Ludmila GURANDA

NUMĂR DE STUDENŢI: Ciclu I – 940; Ciclul II - 230
NUMĂR DE CADRE DIDACTICE TITULARE: 146

DEPARTAMENTE: 

  • Departament Lingvistică Germanică și Comunicare Interculturală
  • Departament Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală
  • Departament Literatură Universală și Comparată
  • Departament Limba Enleză sLimba Franceză de Specialitate
  • Departament Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată

PROGRAME ACADEMICE

Studii de licenţă
180 credite de studii – 3 ani
240 credite de studii – 4 ani

Studii de master (cu predare în limba română) 
120 credite de studii – 2 ani
90   credite de studii – 1,5 ani

  • Studii franceze (MP) –  2016 2017
  • Traducere şi interpretare de conferinţe (MP) –  2016 2017
  • Studii anglofone (MP) –  2016 2017
  • Redactare și traducere juridică (MP) – plan de studii  2016
  • Comunicare multilingvă, management intercultural şi limbaje de afaceri (MPI)  2016 2017

MC – masterat de cercetare
MP – masterat de profesionalizarerussianshanson.infoработа полиграфологлобановский харьковПродвижение медицинских услуг