Facultatea de Litere

CONTACT Str. M.Kogălniceanu, Nr. 65, bloc 1, MD-2009, Chişinău

T:  +373 22 577619

F:  +373 22 577618

E:  facultatealitere@gmail.com

W: http://www.litere.md

PREZENTARE

Pe parcursul existenţei sale, din 1946 şi până în prezent, Facultatea de Litere a suferit multe modificări de structură şi de viziune. Fiind iniţial o parte componentă a Facultăţii de Istorie şi Filologie, după o reorganizare a structurilor universitare, în anul 1962 a fost înfiinţată Facultatea de Filologie, redenumită ulterior, în 1993, Facultatea de Litere. Prin structura şi programele sale, Facultatea de Litere asigură un mediu academic adecvat pentru pregătirea didactică, precum şi pentru o viitoare carieră ştiinţifică. Buna cunoaştere a limbii, literaturii şi culturii române, a stilurilor şi limbajelor profesionale le oferă absolvenţilor largi posibilităţi de angajare în diverse instituţii – în şcoli, licee şi colegii, la edituri, la radio şi TV, în redacţiile diferitelor ziare şi reviste. La Facultatea de Litere se studiază, în paralel cu româna, câteva limbi străine şi clasice – engleza, franceza, rusa, greaca, latina.  Studenţii care aleg aceste specializări capătă abilităţi de lucru în domeniul biroticii şi secretariatului, cu aplicarea românei şi a limbilor străine, astfel că se pot  afirma atât în calitate de profesori (dacă urmează modulul psiho-pedagogic), redactori-stilizatori, cât şi în calitate de traducători.

Misiunea Facultăţii de Litere constă în pregătirea specialiştilor de performanţă în domeniul filologiei, asigurându-le o bază teoretică şi aplicativă solidă, necesară şi oportună integrării lor în activităţile socio-profesionale; în valorificarea potenţialului academic pe care-l reprezintă cadrele didactice, realizată prin activitatea de cercetare ştiinţifică vizând teoria domeniilor filologice, studiul limbii şi al literaturii, didactica disciplinelor filologice etc.

DECAN: Dr., conf.univ.  Claudia CEMÂRTAN

PRODECAN:  lect.sup. Elena JUNGHIETU

SECRETARIAT: dispeceri: Cristina ANTOCI   metodist pentru Secţia cu frecvenţă redusă: Natalia DRAGOSTE

DEPARTAMENTE: 

 • Limba Română, Lingvistică Generală şi Limbi Clasice
 • Literatură Română şi Teorie Literară
 • Filologie Rusă

PROGRAME ACADEMICE

Studii de licenţă180 credite de studii – 3 ani 240 credite de studii – 4 ani

 • Limba şi literatura română  –  2015 2016 2017
 • Limba şi literatura română – Limba franceză –  2017
 • Limba şi literatura română – Limba greacă  –  2015
 • Limba şi literatura română – Limba engleză  – 2015 2017
 • Limba şi literatura rusă – Limba engleză –   2015 2017
 • Limba şi literatura română – Limba franceză (Ştiinţe ale educaţiei) – 2014 2016
 • Limba şi literatura română – Limba engleză (Ştiinţe ale educaţiei)  – 2014 2016
 • Limba şi literatura rusă – Limba engleză (Ştiinţe ale educaţiei) –  2014 2016
Calendar  academic învăţămînt cu frecvenţă redusă
Studii de masterat (4 semestre):120 credite de studii – 2 ani 90   credite de studii – 1,5 ani
 • Limba şi literatura rusă: comunicare interculturală şi organizaţională –  2016 2017
 • Literatura română în context european –   2016 2017
 • Studii filologice şi spiritualitate creştină   –  2016 2017
 • Lingvistică și comunicare –   2016 2017

MC – masterat de cercetare MP – masterat de profesionalizare

Studii postuniversitare de doctorat (6 semestre)