Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

CONTACT Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc central, MD-2009, Chişinău T:  +373 22 577558 F:  +373 22 244248 E:  www.FpsihologieSE@gmail.com W: www.usm.md/

PREZENTARE

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se încadrează în conceptul unui învăţămînt european bazat pe valori democratice şi educaţionale, pe tradiţie şi inovaţie. Facultatea îşi certifică existenţa prin orientările sale formative ce corespund tendinţelor naţionale şi internaţionale în domeniul vectorului de evoluţie a societăţii, prin activităţile celor implicaţi în procesul de formare iniţială a viitorilor specialişti, avînd drept finalitate lansarea pe piaţa muncii a unor promoţii bine pregătite, capabile să răspundă mereu le exigenţele timpului şi să asigure dezvoltarea societăţii noastre. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se încadrează în conceptul unui învăţămînt european bazat pe valori democratice şi educaţionale, pe tradiţie şi inovaţie şi se axează pe următoarele principii:

 • Studenţii şi profesorii sunt actori principali ai procesului educaţional.
 • Interconexiunea ştiinţei şi a învăţămîntului superior.
 • Îmbinarea învăţămîntului tradiţional cu cel modern/interactiv.
 • Deschiderea spre colaborare şi cooperare.

Misiunea Facultăţii de de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei constă în realizarea unor orientări formative în procesul de formare iniţială a viitorilor specialişti care să corespundă tendinţelor naţionale şi internaţionale în domeniul psihologiei şi ştiinţelor educaţiei, avînd drept finalitate lansarea pe piaţa muncii a unor promoţii bine pregătite, capabile să răspundă mereu la provocările timpului şi să asigure dezvoltarea societăţii noastre.  

DECAN: Dr. hab, prof.univ. Vladimir GUŢU

PRODECANI:  Mag. lector univ.Dorina Bostan

SECRETARIAT: metodist învăţămînt cu frecvenţă redusă Larisa Mîndru

NUMĂR DE STUDENŢI: Ciclu I: cu frecventa la zi – 536, cu frecvenţă redusă – 310; CicluII - 182 NUMĂR DE CADRE DIDACTICE TITULARE: 26

CATEDRE: 

 • Catedra de Psihologie Aplicată
 • Catedra de Psihologie
 • Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei

PROGRAME ACADEMICE

Studii de licenţă180 credite de studii – 3 ani 240 credite de studii – 4 ani

Calendar  academic învăţămînt cu frecvenţă redusă
Studii de master (cu predare în limba română) 120 credite de studii – 2 ani 90   credite de studii – 1,5 ani
 • Psihopedagogia comportamentului deviant (MP) –  2016
 • Psihologie clinică (MP) –  2016
 • Psihologia muncii şi organizaţională (MP) –  2016
 • Psihologia comunicării şi resurselor umane (MP) –  2016 
 • Formarea formatorilor (MP) –  2016
 • Psihologie judiciară (MP) –  2016

MC – masterat de cercetare MP – masterat de profesionalizare

Studii postuniversitare de doctorat (6 semestre)