Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea Științe Economice, fondată în anul 1953 în cadrul Universității de Stat, a pregătit multe generații de specialiști în domeniul economiei din Republica Moldova. Interesul sporit pentru științele economice s-a reflectat și se reflectă în rezultatele obținute la pregătirea cadrelor calificate, capabile să soluționeze probleme economice complicate. În prezent este una dintre cele mai mari facultăți ale Universității de Stat din Moldova și se focusează pe formarea specialiștilor de nivel înalt prin oferirea de studii aprofundate în economie la trei cicluri universitare: Licență, Masterat și Doctorat.

Misiunea Facultății Științe Economice este de a forma specialiști competitivi și inovatori pentru cele mai importante domenii ale economiei naționale:Administrarea afacerilor;Cibernetică și informatică economică;Contabilitate;Finanțe;Marketing și logistica; Servicii hoteliere,turism și agrement.

Facultatea Științe Economice are ca obiectiv să ofere absolvenților competențele necesare pentru integrarea cu succes pe piața muncii.

În cadrul facultății funcționează Centrul de Excelență „Turism și activitate hotelieră”, înzestrat cu table interactive, calculatoare performante și softuri pentru simularea gestiunii operațiunilor hoteliere și agențiilor de turism.

Programele de studii la specialitățile din cadrul Facultății sunt acreditate de diferite organisme naționale și internaționale. Specialitatea „Finanțe și bănci” este acreditată pe o perioadă de 5 ani de către Agenția Europeană AQAS, fiind introdusă în Registrul European al programelor acreditate.

Specialitatea „Contabilitate” este acreditată de către Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), cel mai mare organism profesional global al contabililor profesioniști și oferă scutiri absolvenților acestei specialități pentru 8 discipline la obținerea calificărilor recunoscute internațional.

Studenții Facultății Științe Economice dispun de oportunitatea de a participa la diverse activități inovative în cadrul Incubatorului de inovare „Inventica –USM”, în special la Concursul Start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative”.

Facultatea oferă facilități pentru:

 • efectuarea studiilor în limba engleză;
 • participarea în cadrul programelor de mobilitate academică;
 • ghidarea în carieră și suport informațional în vederea inserției pe piața muncii.

Masteranzii pot opta pentru diplomă dublă la programul „Management și marketing hotelier și turism” în colaborare cu Universitatea din Girona, Spania și la programul „Audit și expertiză financiară” – cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România.

 

DECAN: profesor universitar doctor habilitat Galina ULIAN

PRODECANI: conferențiar universitar doctor Lucia CASTRAVEȚ– masterat, secţia cu frecvenţă redusă; conferențiar universitar doctor Svetlana MIRONOV– secţia zi; lector superior Ala GARȘTEA – secţia zi.

DEPARTAMENTE:

 • Economie, Marketing și Turism;
 • Finanţe şi Bănci;
 • Administrarea Afacerilor;
 • Contabilitate şi Informatică Economică.

PROGRAME ACADEMICE

Studii de licenţă180 credite de studii – 3 ani 240 credite de studii – 4 ani

Calendar  academic învăţămînt cu frecvenţă redusă
Studii de master (cu predare în limba română) 120 credite de studii – 2 ani 90   credite de studii – 1,5 ani
 • Administrare bancară (MP) – 2016 2017
 • Contabilitate si informatica - 2016
 • Contabilitatea întreprinderii (MP) – 2016 2017
 • Finanţe publice şi fiscalitate (MP) –  2016 2017
 • Audit şi expertiză financiară (MP) –  2016 2017
 • Studii în marketing (MP) –  2016 2017
 • Gestiunea finantelor si contabilitatea in afaceri 2016 2017
 • Management si marketing hotelier 2016 2017

2- Subiecte pentru examen (FrancezaEngleza)

Studii postuniversitare de doctorat (6 semestre)