Facultatea de Ştiinţe Economice

CONTACT   Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc central, MD-2009, Chişinău

Tel:  +373 22 57 78 03

Fax:  +373 22 24 42 48

Web: http://fse.usm.md

E-mail: fse.usm@gmail.com

PREZENTARE

Facultatea Ştiinţe Economice face parte din una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova. Este o facultate relativ tânără, modernă şi actuală a Universităţii de Stat din Moldova. Programul de studiila FacultateaŞtiinţe Economice este constituit din trei cicluri – licenţă, masterat şi doctorat – în astfel de domenii ca Finanţe, Administrarea afacerilor, Marketing şi Contabilitate – domenii de real interes pentru economia naţională. Cursuri interactive, seminare atractive, cercuri ştiinţifice pentru studenţii motivaţi, programe de practică, conferinţe ştiinţifice, mese rotunde, cu invitaţi din diferite domenii, avînd pregătire în Moldova şi străinătate – toate astea reprezintă doar o scurtă descriere a activităţii noastre, care se derulează sub coordonatele calităţii continue. Misiunea şi obiectivele Facultăţii Ştiinţe Economice sunt consolidarea prestigiului academic şi ştiinţific al facultăţii oferindu-vă şansa de a vă forma ca specialişti în domeniile de studiu, cu competenţe care să vă permită un loc de muncă potrivit aspiraţiilor voastre.

DECAN: Dr. hab., prof. univ. Galina Ulian

PRODECANI: Dr., lect. sup. Lucia Castraveţ – masterat, secţia cu frecvenţă redusă; Dr., conf. univ. Maria Cojocaru – secţia zi; Magistru, lect. sup. Ala Garştea – secţia zi;

SECRETARIAT: Mehtieva Maia – anticameră Galatonova Cristina – an. I Capsîzu Doina – an. II Florean Marina – an. III Morari Elena – an. III Postoronca Elena – masterat Gîndea Daniela – secţia cu frecvenţă redusă Gabura Alexandra – secţia cu frecvenţă redusă

NUMĂR DE STUDENŢI: Ciclul I (zi) – 2145;  Ciclul I (fr) – 736;  Ciclul II – 541

NUMĂR DE CADRE DIDACTICE TITULARE:173

CATEDRE: 

 • Teorie economică şi metodologia cercetării
 • Finanţe şi bănci
 • Administrarea afacerilor
 • Marketing şi relaţii economice internaţionale
 • Contabilitate şi informatică economică

 

PROGRAME ACADEMICE

Studii de licenţă180 credite de studii – 3 ani 240 credite de studii – 4 ani

Calendar  academic învăţămînt cu frecvenţă redusă
Studii de master (cu predare în limba română) 120 credite de studii – 2 ani 90   credite de studii – 1,5 ani
 • Administrare bancară (MP) – 2016 2017
 • Contabilitate si informatica - 2016
 • Economia întreprinderii (MP) – 2016 2017
 • Finanţe publice şi fiscalitate (MP) –  2016 2017
 • Audit şi expertiză financiară (MP) –  2016 2017
 • Studii în marketing (MP) –  2016 2017
 • Gestiunea finantelor si contabilitatea in afaceri 2016 2017
 • Management si marketing hotelier 2016 2017

2- Subiecte pentru examen (FrancezaEngleza)

MC – masterat de cercetare MP – masterat de profesionalizare

Studii postuniversitare de doctorat (6 semestre)