Preşedinte –  Culiuc Leonid, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician al AŞM.

Vice-preşedinte – Lazăr Valeriu, ex-preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie din Republica Moldova.

Secretar – Paladi Florentin, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, prorector pentru activitatea științifică al USM.

Membrii consiliului:

  • Chițan Valeriu, președinte, Comisia Națională a Pieței Financiare din R.M.
  • Raţa Natalia, expert în monitorizarea şi auditarea financiară.
  • Işan Vasile, doctor în economie, profesor universitar, ex-rector al Universitatii “A.I.Cuza” din Iaşi , România.
  • Patraş Mihai, doctor în ştiinţe economice, profesor universitar.
  • Zaharia Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar.