Lista membrilor Consiliului de Administraţie

Mandat: 2020-2025

Nr. Numele, prenumele Funcţia
1. Şarov Igor Preşedintele  Consiliului de Administraţie, rector, doctor în istorie, conferenţiar universitar
2. Dandara Otilia Prorector pentru activitatea didactică, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar.
3. Niculiţă Angela Prorector în relaţii internaţionale, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.
4. Cojocaru Violeta Prorector pentru activitatea studenţească, doctor habilitat în drept,profesor universitar.
5. Hanganu Aurelia Prorector pentru activitatea ştiinţifică, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar
6. Babără Eugenia Şeful Secţiei Resurse Umane
7. Bajurea Svetlana. Şeful Secţiei Planificare şi Finanţe
8. Brânză Sergiu Decan al Facultăţii de Drept, doctor habilitat în drept, profesor universitar
9. Ciorchină Gheorghe Directorul Casei de Cultură.
10. Cazacu-Ţigaie Adriana Decanul Facultăţii de Litere, doctor  în filologie, conferenţiar universitar
11. Chelari Efim Preşedintele Sindicatelor Colaboratorilor USM, doctor în filosofie
12. Cojocaru Lilia Contabil-şef
13. Cotruţă Aida Manager, Centrul de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii
14. Dmitroglo Liliana Decanul Facultăţii de Fizică şi Inginerie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.

 

15. Gârlea Victor Şeful Departamentului Social, preşedintele Comitetului Sindical al Studenţilor
16. Gladchi Viorica Decanul Facultăţii Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor în chimie, conferenţiar universitar.
17. Glavan Igor Director al Centrului Editorial Poligrafic, USM
18. Guţu Vladimir Decanul Facultăţii Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
19. Leşanu Mihail Decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie, doctor în biologie, conferenţiar universitar
20. Marin Constantin Preşedintele Consiliului Ştiinţific USM, doctor habilitat în politologie, profesor universitar
21. Matveev Sergiu Decanul Facultăţii Istorie şi Filosofie, doctor în istorie, conferenţiar universitar
22. Rusu Galina Decanul Facultăţii Matematică şi Informatică, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
23. Slobodaniuc Eduard Directorul Palatului Sporturilor
24. Solcan Alexandru Decanul Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar
25. Stepanov Georgeta Decanul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar
26. Ulian Galina Decanul Facultăţii Ştiinţe Economice, doctor habilitat în economie, profesor universitar
27. Tomuleţ Valentin Decanul Facultăţii Arte Frumoase, doctor habilitat în istorie, profesor universitar
28. Ţurcan Vasile Şeful Departamentului Dezvoltare Instituţională
29. Verlan Igor Şeful Departamentului Studi: Evidenta şi Organizare, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
30. Zasmenco Ecaterina Directorul Bibliotecii U.S.M.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Rector                                                                                 Igor Şarov, doctor în istorie, conferenţiar universitar

 

Secretar al Senatului                                               Lidia Grosu