Administrarea USM este realizată de Consiliul de Administraţie, ales de Senat şi constituit din Rector, prorectori, decanii facultăţilor, şefii de catedre, şefii serviciilor şi ai altor subdiviziuni universitare. Consiliul de Administraţie funcţionează în baza Regulamentului aprobat de Senat.

Membrii consiliului de administratie

Numele, prenumele  Funcţia
Dandara Otilia Prorector pentru activitatea didactică, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
Niculiţă Angela Prorector pentru relaţii internaţionale, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar
Paladi Florentin Prorector pentru activitatea ştiinţifică, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
Cojocaru Violeta Prorector  pentru activitatea studenţească, doctor habilitat în drept, profesor universitar
Arnăut Vsevolod Departamentul Informatică, doctor, conferenţiar universitar
Bajurea Svetlana Şeful Secţiei Planificare şi Finanţe
Bivol Cristian Facultatea Ştiinţe Economice, student
Borsuc Alexandr Departamentul Fizica Aplicată şi Informatică, doctor habilitat, profesor universitar
Borş Vladimir Şeful Departamentului Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor, conferenţiar universitar
Brînză Sergiu Decan, Facultatea de Drept, doctor habilitat, profesor universitar
Bucătaru Igor Departamentul Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor, conferenţiar universitar
Bulimestru Ion Şeful Departamentului Chimie, doctor, conferenţiar universitar,
Cebotari Mariana, drd. Şcoala doctorală Istorie, Arheologie si Filosofie, doctorand
Ciobanu Corina Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, studentă
Cazacu-Ţigaie Adriana Decan, Facultatea de Litere, doctor, conferenţiar universitar
Căldare Dumitru Preşedintele Sindicatelor Colaboratorilor, doctor habilitat în filozofie, conferenţiar universitar
Căpăţână Gheorghe Departamentului Informatică, doctor habilitat, profesor universitar
Coiţan Vladimir Facultatea Fizică şi Inginerie, student
Crețu Mihai drd. Şcoala doctorală Stiințe Sociale, doctodand
Criminceanu Iulian Facultatea Istorie şi Filosofie, student
Dolghi Cristina Şeful Depatrtamentului Contabilitate şi Informatică Economică, doctor, conferenţiar universitar
Dorogan Valentin Departamentul Comunicare şi Teoria Informării, doctor, conferenţiar universitar
Dumbrăveanu Andrei Departamentul Radio şi TV, doctor, conferenţiar universitar
Druţă Alexandra Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică, studentă
Eremia Ion Şeful Departamentului Istoria Românilor, Universală, Arheologie, doctor habilitat, profesor universitar
Foltea Inesa, drd. Şcoala doctorală de studii lingvistice și literare, – STUDII DE LINGVISTICĂ ROMANO-GERMANICĂ ȘI LITERATURĂ UNIVERSALĂ ȘI COMPARATĂ, doctorand
Gangan Serafim Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, student
Gârlea Victor Şeful Departamentului Social, preşedintele Comitetului Sindical al studenţilor
Gladchi Viorica Decanul Facultăţii Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor, conferenţiar universitar
Gonţa Maria Şeful Departamentului Chimie Industrială şi Ecologică, profesor universitar
Gorceac Leonid Consiliul Ştiinţific USM , doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
Grădinaru Angela Şeful Departamentului Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată, doctor, conferenţiar universitar
Guja Anatolie, drd., şt.econ. .Şcoala doctorală Stiinte Economice, doctorand
Gulea Aurelian Departamentul Chimie, doctor habilitat, profesor universitar, academician AŞM
Guţu Ion Şeful Departamentului Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală, doctor, conferenţiar universitar
Guţu Vladimir Decanul Facultăţii Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor habilitat, profesor universitar
Guzun Mihail Departamentul Teoria şi Practica Jurnalismului, doctor, conferenţiar universitar
Jalencu Marian Şeful Departamentului  Administrarea Afacerilor, doctor, conferenţiar universitar
Leu Cristina Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, studentă
Leşanu Mihail Decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie, doctor, conferenţiar universitar
Lifari Viorica Decan, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, doctor, conferenţiar universitar
Lungu Ion, drd. Şcoala doctorală Matematică și Știința Informației, Stiințe Fizice și Inginerești, Stiinețe Chimice,  Stiințe Biologice și Geonomice, doctorand
Marin Constantin Preşedintele Consiliul Ştiinţific al USM, doctor habilitat în ştiinţe politice , profesor universitar
Matveev Sergiu Decan, Facultatea Istorie şi Filosofie
Mârza Mihai Departamentul Şt. Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design, doctor habilitat, profesor universitarfie
Milicenco Stela Şeful Departamentului Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor, conferenţiar universitar
Molea Viorica Şeful Departamentului Lingvistică Română şi Ştiinţă Literară, doctor habilitat, conferenţiar universitar
Nagacevschi Tatiana Departamentul Şt. Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design, doctor, conferenţiar universitar
Nedeoglo Dumitru Departamentul Fizica Aplicată şi Informatică, doctor habilitat, profesor universitar
Negru Andrei Şeful Departamentului Drept Public, doctor habilitat, profesor universitar
Nica Denis Şeful DepartamentuluiFizica Teoretică, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Nicorici Valentina Decanul Facultăţii Fizică şi Inginerie, doctor, conferenţiar universitar
Paiu Mihail doctor în ştiinţe ale educaţiei, şeful laboratorului ştiinţific
Potâng Angela Şeful Departamentului Psihologie, doctor, conferenţiar universitar
Rusu Galina Decanul Facultăţii Matematică şi Informatică, doctor, conferenţiar universitar
Saharneanu Eudochia Şeful Departamentului Filosofie şi Antropologie, doctor habilitat, profesor universitar
Solcan Alexandru Decanul Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor, conferenţiar universitar
Stepanov Georgeta Decanul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor habilitat, profesor universitar
Şalaru Victor Departamentul Biologie şi Ecologie, doctor habilitat, profesor universitarfie
Şevciuc Maia Şeful Departamentului Ştiinţe ale Educaţiei, doctor, conferenţiar universitar
Şneanina Natalia Facultatea Biologie şi Pedologie, studentă
Ştefaniuc Olga Şeful Departamentului  Finanţe şi Bănci, doctor, conferenţiar universitar
Teosa Valentina Departamentul Relaţii Internaţionale, doctor habilitat, profesor universitar
Tomuleţ Valentin Decanul Facultăţii Arte Frumoase, doctor habilitat, profesor universitar la Departamentul Istoria Românilor, Universală, Arheologie a Facultăţii Istorie şi Filosofie
Ţurcan Vasile Şeful Departamentului Dezvoltare Instituţională
Ulian Galina Decanul Facultăţii Ştiinţe Economice, doctor habilitat, profesor universitar
Ursu Valeria Facultatea de Drept, studentă
Usatîi Nadejda, Şcoala doctorală Psihologie și Stiințele Educației, doctorand
Vatavu Sergiu Şeful Departamentului Fizică Aplicată şi Informatică, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
Verlan Igor Şeful Departamentuluii Studii, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.
Vîrlan Petru drd. Drept Şcoala doctorală Ştiinţe juridice, doctorand
Vovcenco Victoria Facultatea de Litere, studentă
Vorobiov Emilia Facultatea Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Sociologie, studentă
Vovcenco Victoria stud. litere Facuktatea de Litere, studentă
Zanoci Aurel Departamentul Istoria Românilor, Universală, Arheologie, doctor, conferenţiar universitar
Zasmenco Ecaterina Şeful Bibliotecii Centrale Universitare