Administrarea USM este realizată de Consiliul de Administraţie, ales de Senat şi constituit din Rector, prorectori, decanii facultăţilor, şefii de catedre, şefii serviciilor şi ai altor subdiviziuni universitare. Consiliul de Administraţie funcţionează în baza Regulamentului aprobat de Senat.