The administration of the USM is carried out by the Administrative Council, elected by the Senate and consists of the Rector, Vice-rectors, deans of the faculties, heads of departments, heads of services and other university subdivisions. The Administrative Council operates under regulations approved by the Senate.

Members of the Administrative Council

Nr Numele, prenumele Funcţia
1. Dandara Otilia Prorector pentru activitatea didactică, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar.
2. Niculiţă Angela Prorector în relaţii internaţionale, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.
3. Paladi Florentin Prorector pentru activitatea ştiinţifică, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar.
4. Cojocaru Vioeta Prorector pentru activitatea studenţească, doctor habilitat în drept,profesor universitar.
5. Hanganu Aurelia Prorector pentru învăţământ cu frecvenţă redusă, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar
6. Babără Eugenia Şeful Secţiei Resurse Umane
7. Bajurea Svetlana Şeful Secţiei Planificare.şi Finanţe
8. Blându Elena Directorul Combinatului Alimentar Studenţesc.
9. Brânză Sergiu Decan al Facultăţii de Drept, doctor habilitat în drept, profesor universitar
10. Ciorchină Gheorghe Directorul Casei de Cultură.
11. Cazacu-Ţigaie Adriana Decanul Facultăţii de Litere, doctor  în filologie, conferenţiar
12. Cojocaru Lilia Contabil-şef
13. Cojocari Ludmila Secretar ştiinţific al Institutului Cercetare şi Inovare, USM, doctor, conf. universitar
14. Cotruţă Aida Manager, Centrul de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii
15. Dmitroglo Liliana Decanul Facultăţii de Fizică şi Inginerie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.
16. Gârlea Victor Şeful Departamentului Social, preşedintele Comitetului Sindical al Studenţilor
17. Gladchi Viorica Decanul Facultăţii Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor în chimie, conferenţiar universitar.
18. Glavan Igor Director al Centrului Editorial Poligrafic, USM.
19. Guţu Vladimir Decanul Facultăţii Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar.
20. Leşanu Mihail Decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie, doctor în biologie, conferenţiar universitar.
21. Marin Constantin Preşedintele Consiliului Ştiinţific USM, doctor habilitat în politologie, profesor universitar
22. Matveev Sergiu Decanul Facultăţii Istorie şi Filosofie, doctor în istorie, conferenţiar universitar
23. Rusu Galina Decanul Facultăţii Matematică şi Informatică, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
24. Slobodaniuc Eduard Directorul Palatului Sporturilor
25. Solcan Alexandru Decanul Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative
26. Stepanov Georgeta Decanul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor habilita în ştiinţe politice, profesor universitar
27. Ulian Galina Decanul Facultăţii Ştiinţe Economice, doctor habilitat în economie, profesor universitar
28. Tomuleţ Vasile Decanul Facultăţii de Arte Frumoase, doctor habilitat în istorie, profesor universitar
29. Ţurcan Vasile Şeful Departamentului Dezvoltare Instituţională
30. Verlan Igor Şeful Departamentului Studi: Evidenta şi Organizare,doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
31. Zasmenco Ecaterina Directorul Bibliotecii U.S.M.