The administration of the USM is carried out by the Administrative Council, elected by the Senate and consists of the Rector, Vice-rectors, deans of the faculties, heads of departments, heads of services and other university subdivisions. The Administrative Council operates under regulations approved by the Senate.

Members of the Administrative Council

Nr Numele, prenumele Funcţia
     1. Dandara Otilia Preşedintele Consiliului de Administraţie, pro rector pentru activitatea didactică, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
     2. Niculiţă Angela Prorector în relaţii internaţionale, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.
     3. Paladi Florentin Prorector pentru activitatea ştiinţifică, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar.
     4. Cojocaru Violeta Prorector pentru activitatea studenţească, doctor habilitat în drept, profesor universitar.
     5. Babără Eugenia Şeful Secţiei Resurse Umane
     6. Bajurea Svetlana Şeful Secţiei Planificare.şi Finanţe
     7. Blându Elena Directorul Combinatului Alimentar Studenţesc.
     8. Brânză Sergiu Decan al Facultăţii de Drept, doctor habilitat în drept, profesor universitar
     9. Ciorchină

Gheorghe

Directorul Casei de Cultură.
   10. Cojocaru Lilia Contabil-şef
   11. Cojocaru Ludmila Secretar ştiinţific al Consiliului Ştiinţific USM
   12. Cotruţă Aida Manager, Centrul de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii
   13. Gârlea Victor Şeful Departamentului Social, preşedintele Comitetului Sindical al Studenţilor
   14. Gladchi Viorica Decanul Facultăţii Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor în chimie, conferenţiar universitar.
   15. Glavan Igor Director al Centrului Editorial Poligrafic, USM.
   16. Guţu Vladimir Decanul Facultăţii Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar.
   17. Leşanu Mihail Decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie, doctor în biologie, conferenţiar universitar.
   18. Lifari Viorica Decanul Facultăţii de Litere, doctor  în filologie, conferenţiar universitar.
   19. Marin Constantin Preşedintele Consiliului Ştiinţific USM, doctor habilitat în politologie, profesor universitar
   20. Matveev Sergiu Decanul Facultăţii Istorie şi Filosofie, doctor în istorie, conferenţiar universitar
   21. Nicorici Valentina Decanul Facultăţii Fizică şi Inginerie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.

 

   22. Rusu Galina Decanul Facultăţii Matematică şi Informatică, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
   23. Slobodeniuc Eduard Directorul Palatului Sporturilor.
   24. Solcan Alexandru Decanul Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative
   25. Stepanov Georgeta Decanul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor habilita în ştiinţe politice, profesor universitar
   26. Ulian Galina Decanul Facultăţii Ştiinţe Economice, doctor habilitat în economie, profesor universitar
   27. Tomuleţ Valentin Decanul Facultăţii  Arte Frumoase, doctor habilitat în istorie, profesor universitar
   28. Ţurcan Vasile Şeful Departamentului Dezvoltare Instituţională
   29. Ursu Nelea Director al Orăşelului Studenţesc.
   30. Verlan Igor Şeful Departamentului Studi: Evidenta şi Organizare,doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.
   31. Zasmenco Ecaterina Directorul Bibliotecii U.S.M.