The administration of the USM is carried out by the Administrative Council, elected by the Senate and consists of the Rector, Vice-rectors, deans of the faculties, heads of departments, heads of services and other university subdivisions. The Administrative Council operates under regulations approved by the Senate.

Members of the Administrative Council

Nr Numele, prenumele Funcţia
1. Şarov Igor Rector, Preşedintele Senatului şi al Consiliului de Administraţie, doctor în istorie, conferenţiar universitar
2. Dandara Otilia Prorector pentru activitatea didactică, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar.
3. Niculiţă Angela Prorector pentru relaţii internaţionale, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar
4. Cojocaru Violeta Prorector pentru activitatea studenţească, doctor habilitat în drept, profesor universitar.
5. Hanganu Aurelia Prorector pentru învăţământ cu frecvenţă redusă, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar
6. Paladi Florentin Prorector pentru activitatea ştiinţifică, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar.
7. Babără Eugenia Şeful Secţiei Resurse Umane
8. Bajurea Svetlana Şeful Secţiei Planificare şi Finanţe
9. Blându Elena Directorul Combinatului Alimentar Studenţesc
10. Brînză Sergiu Decan al Facultăţii de Drept, doctor habilitat în drept, profesor universitar
11. Ciorchină Gheorghe Directorul Casei de Cultură.
12. Cazacu-Ţigaie Adriana Decanul Facultăţii de Litere, doctor în filologie, conferenţiar universitar
13. Cojocaru Lilia Contabil-şef
14. Cotruţă Aida Manager, Centrul de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii
15. Dmitroglo Liliana Decanul Facultăţii de Fizică şi Inginerie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
16. Gârlea Victor Şeful Departamentului Social, preşedintele Comitetului Sindical al Studenţilor
17. Gladchi Viorica Decanul Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor în chimie, conferenţiar universitar.
18. Glavan Igor Director al Centrului Editorial Poligrafic, USM
19. Guţu Vladimir Decanul Facultăţii de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
20. Leşanu Mihail Decanul Facultăţii de Biologie şi Pedologie, doctor în biologie, conferenţiar universitar
21. Marin Constantin Preşedintele Consiliului Ştiinţific USM, doctor habilitat în politologie, profesor universitar
22. Matveev Sergiu Decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, doctor în istorie, conferenţiar universitar
23. Rusu Galina Decanul Facultăţii de Matematică şi Informatică, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
24. Slobodaniuc Eduard Directorul Palatului Sporturilor
25. Solcan Alexandru Decanul Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar
26. Stepanov Georgeta Decanul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor habilitat în ştiinţe ale comunicării, profesor universitar
27. Tomuleţ Valentin Decanul Facultăţii de Arte Frumoase, doctor habilitat în istorie, profesor universitar
28. Ţurcan Vasile Şeful Departamentului Dezvoltare Instituţională
29. Ulian Galina Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, doctor habilitat în economie, profesor universitar
30. Verlan Igor Şeful Departamentului Studi: Evidența şi Organizare, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
31. Zasmenco Ecaterina Directorul Bibliotecii USM