ANUNȚ

Bucletul informativ al Departamentului Formare Continuă

Asigurarea gratuității cursurilor de formare profesională continuă cadrelor didactice

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță organizarea cursurilor gratuite de recalificare profesională

Planul  cursurilor de formare profesională  continuă (20 credite) pentru cadrele didactice și manageriale din învățămîntul general și profesional -tehnic

Ateliere de perfecționare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar. Detalii eveniment  facebook Departament Formare Continua USM