1. De ce Dvs. ați fi candidatul potrivit pentru a ocupa postul de rector?

Răspund prin faptele mele. Pe parcursul anilor 2018-2019, chiar și în primele luni ale anului 2020, au fost inițiate câteva proiecte vitale pentru evoluția USM, ale căror lipsă de finalitate în prezent nu poate fi pusă doar pe seama covidului. S-a muncit mult în această direcție… Doar câte oportunități se deschideau, de exemplu, după întâlnirea de la Singapore și semnarea acordului de colaborare cu EON Reality din SUA! Fotografia alăturată a fost făcută imediat după negocierile mele cu fondatorul Companiei, Dan Lejerskar, când s-a convenit o excepție unicală – semnarea unui acord de colaborare direct cu o universitate, și această universitate fiind USM! Urmare, la 27 iunie 2019 USM lansează unul dintre cele mai importante proiecte în tehnologiile realității virtuale și celei augmentate (tehnologii AVR) din Europa de Sud-Est, iar Centrul de excelență pentru instruirea studenților – AVR-IDC USM (Interactive Digital Center), în parteneriat cu EON Reality, ar fi fost unul dintre cele mai importante proiecte de promovare a tehnologiilor inovative de ultimă generație din Europa de Sud-Est, în vederea pregătirii specialiștilor competitivi oriunde în lume. Tehnologiile AVR au un potențial extraordinar pe piața de aplicații IT și se încadrează perfect în mediul academic și de cercetare științifică, în particular fiind remarcate soluțiile EON HUMAN 2.0 pentru „smart students & smart workers”, soluțiile CLASSROOM 3.0 pentru elevi și studenții – „Learnfaster, remember longer and make better decisions” (pedagogie, sănătate, inginerie etc.) și INDUSTRY 4.0 pentru întreprinderi – „Upskillworkers”. USM posedă potențialul uman necesar pentru această modernizare, dovadă fiind și ultimele două ediții din 2020 ale clasamentului internațional Webometrics „Transparent Ranking”: USM nu numai că și-a consolidat poziția de lider în Republica Moldova după numărul de citări ale publicațiilor științifice, dar și la categoria primelor 20 profiluri ale celor mai performanți cercetători dețineam în iulie 2020, la fel, primul loc cu un număr total de 43745 de citări, fiind cu circa 5000 mai multe decât instituția aflată pe poziția a doua. În acest context, am prezentat colegilor și studenților USM-iști la întâlnirile mele răspunsuri tranșante (nu promisiuni și lozinci!) la alte întrebări actuale pentru noi: Cum valorificăm și consolidăm acest potențial? Care sunt prioritățile strategice pe timp de pandemie? Cum dezvoltăm motivația partenerilor ecosistemului inovațional „Educație-Cercetare-Inovare-Dezvoltare”?

Fără a fi învinuit de lipsă de modestie, consider că instruirea, experiența și rezultatele obținute pe parcursul activității mele pot determina schimbarea și evoluția calitativă a USM. Mai mult, sunt motivat și ferm în dorința mea de a contribui la acest proces de dezvoltare. Sunt dispus să contribui cu toate cunoștințele, abilitățile și experiența la realizarea acestui deziderat.Voi investi toate puterile și timpul acordat, precum și imaginea mea de profesor și cercetător pentru realizarea acestui scop. Voi pune la dispoziția Universității și a membrilor comunității academice USM toate relațiile profesionale acumulate în mediile academice, inclusiv internaționale – din Uniunea Europeană, SUA, Japonia, etc. Doresc să spun sincer și tranșant întregii comunități academice USM, fiecărui membru a acesteia în parte – sunt foarte MOTIVAT și DETERMINAT să-mi asum această responsabilitate și onoare de a fi rectorul USM, de a contribui cu tot ce am acumulat pe parcursul activității profesionale la dezvoltarea USM. În același timp, sunt conștient de faptul că numai ÎMPREUNĂ cu membrii comunității academice, numai în condițiile implicării fiecăruia dintre Dumneavoastră vom reuși! Din aceste considerente voi aplica o conducere participativă, în cadrul unui mediu universitar SIGUR, DESCHIS și PRIETENOS de Autorealizare pentru fiecare membru al marii Familii USM!

  1. Ce va avea de câștigat USM-ul la cârma caruia vă veți afla Dvs.?

Răspund iarăși prin fapte concrete.Voi menționa doar că volumul total de finanțare la USM a proiectelor de cercetări științifice a crescut de la 11160.4 mii lei în anul 2019 la 20518.2 mii lei (fără cofinanțare) în anul 2020, fiind angajate 320 de persoane, dintre care 135 sunt titulari ai Institutului de Cercetare și Inovare al USM. Universitatea noastră și-a consolidat poziția de lider în Moldova și la categoria citări de publicații științifice. Are loc modernizarea continuă a infrastructurii de echipamente pentru cercetare din bugetul proiectelor și din resursele proprii ale USM. Au fost extinse parteneriate pe plan extern, inclusiv cu SUA, Japonia și Coreea de Sud, diversificând oportunitățile externe, inclusiv a rezultatelor obținute în parteneriat. Promovarea continuă la USM a unui management corect și eficient privind drepturile de proprietate intelectuală și de transfer tehnologic, menținând Universitatea în topul entităților de educație și cercetare din țară cu referire la brevetarea rezultatelor cercetării. Are loc și implementarea cu succes a Strategiei resurselor umane pentru cercetători (HRS4R), Directoratul General pentru Cercetare și Inovare al Comisiei Europene conferindu-i USM logoul „Excelența Resurselor Umane în Cercetare – HR Excellence in Research” încă la data de 17 iulie 2015, la mai puțin de un an de la desemnarea mea în funcția de prorector. Astfel, în noua mea calitate de rector USM, împreună cu o nouă echipă profesionistă, apolitică și integră de la USM, știm cum trebuie de acționat eficient și voi putea aduce noi investiții, noi proiecte de succes și în alte domenii de la USM, cum ar fi managementul instituțional, al resurselor umane, materiale și financiare, activitatea didactică și activitatea cu studenții, activitatea internațională, dezvoltarea patrimoniului universitar și promovarea constantă a imaginii Universității. Programul meu de activitate „SALT – Sustenabil, Activ, Lider, Transparent” include 100 acțiuni strategice structurate în cadrul a 10 obiective, cu impact calitativ și cantitativ asupra evoluției USM, fiind elaborat în conformitate cu situația actuală de la Universitate și ținând cont de provocările reale cu care se confruntă USM-iștii. Este clar că pentru a menține și fortifica realizările USM-iste, contează nu doar să alegi și să menții corect direcția vectorului evoluției instituționale, dar și să păstrezi o viteza susținută de mișcare. Uneori, este necesar nu doar să fii competent, dar și curajos în asigurarea ireversibilității obiectivelor strategice implementate. În final, voi accentua că sunt pentru un Rector: SUSTENABIL în dezvoltarea instituțională, ACTIV în cercetare și inovare, LIDER în educație și creație, TRANSPARENT în decizii și management!

  1. Orice post înalt cere sacrificii, la ce va trebui să renunțați Dvs.?

Voi continua să lucrez la USM în același regim obișnuit de circa 12 ore pe zi, așa cum o fac deja de aproape 9 ani de zile în calitate de decan și apoi de prorector. Nu prea văd la ce aș mai renunța. Dar voi depune străduință să-mi continui fără întrerupere activitatea didactică și de cercetare. Mi-aș dori să revin la practicarea sporturilor mele preferate – tenis și înot, care m-ar ajuta în continuare să mă mențin într-o formă fizică bună.

  1. Care sunt cele mai importante calități ale unui conducător?

Descoperirea și menținerea talentelor și stimularea performanței lor, optând pentru un mediu universitar sigur, deschis și prietenos de autorealizare, conducătorul fiind centrul și generatorul acestuia prin capacitatea de a transforma problemele în oportunități! Am avut multe de învățat în acești aproape 9 ani de activitate managerială la USM. Am înțeles cât de importante pentru un conducător sunt responsabilitatea, corectitudinea și profesionalismul. Încerc să fiu perfecționist în ceea ce fac. Detest minciuna. În toți acești ani am continuat fără întrerupere activitatea didactică și de cercetare. A fost fondat Laboratorul de cercetări științifice „Fizica mediului și modelarea sistemelor complexe” în baza unui nou proiect de cercetare la USM, pe care l-am câștigat prin concurs național în cadrul Programului de stat. Un alt proiect de suflet ține de implementarea la USM a tehnologiei avansate bazată pe realitatea virtuală și augmentată (AVR) în procesul de studii și cercetare. Nu am distincții de stat. Sunt apolitic și dedicat doar USM-ului. Nu sunt fondator sau partener la firme comerciale atât eu, cât și membrii familiei mele.

  1. Cum caracterizați studentul de astăzi?

Este cunoscut faptul că studentul de azi, așa cum am menționat și în Programul meu de activitate, face parte din Generația Z cea mai tehnologizată, adică persoanele născute între 1995 și 2010. Pe de altă parte, noi, majoritatea profesorilor, facem parte din Generatia X, născută între anii 1960 și 1980. Prin urmare, este vital necesar să înțelegem modul optimal de interacțiune dintre diferite generații într-un mediu academic aflat într-o realitate contemporană în continuă evoluție. Studentul de azi și, în general, tinerii Generatiei Z, sunt considerați adevărații „nativi digitali”, fiind o generatie multiculturală și multitasking, care nu mai cunoaște bariere de comunicare și se afla în mod constant între realitate și virtual: totul trebuie să fie portabil, totul la doar un click distanță! Pe de altă parte, psihologii mai afirmă că acești tineri sunt obișnuiți cu o lume rapidă și instabilă, dar sensibili la problemele mediului ambiant și ale drepturilor cetățenilor, sunt interesați de voluntariat și activități de colaborare, atenți la bunăstarea mentală și fizică,sunt încrezători și realisti, deoarece înțeleg că pentru a obține ceva trebuie să aibă încredere în potențialul lor și să muncească din greu, fiind stăpânii carierei lor,însă au un prag de atenție scăzut la lecții și preferă să înfrunte realitatea mai mult cu forțele proprii. Cred că personal înțeleg bine necesitățile și problemele studentul de azi, fiind și tată a doi feciori ai generației respective, iar Obiectivul „Activitatea cu studenții” din Programul meu de activitate se bazează și pe aceste caracteristici ale studentul de astăzi.

  1. Care este după părerea Dvs. profilul profesorului universitar?

Sunt profesor universitar și mi-aș dori să am libertatea academică a profesorului american îmbinată cu respectul social al profesorului japonez (Sensei)! Ar mai fi fantastic ca fiecare profesor universitar și în Republica Moldova să susțină câte 2-3 cursuri pe an în domeniul său de specializare, îmbinând armonios activitatea didactică cu cercetarea științifică în propriul laborator de ceretare, fiind asistat de 4-5 studenți de la ciclul licență (undergraduate students), 3-4 masteranzi (graduate students) și 2-3 doctoranzi , iar concediul de vară să-l petreacă cu familia pe litoralul mării și cel de iarnă – schiind la munte… Dar să revenim la realitățile noastre și, la moment, aș începe cu ceea ce ne stă nouă în putere, așa cum este menționat și în Programul meu de activitate, cu promovarea la USM a libertății și autonomiei personale academice, a stimei față de profesorul universitar – expert consacrat în domeniul său de activitate – în managementul calității procesului educațional, fără metode autoritare de dirijare, evaluare și control, dar cu instrumente transparente de stimulare a performanței academice și a profesionalismului cadrelor științifico-didactice.

Dragi Colegi, știu și mă doare situația în care este profesorul la momentul actual. Știu nu din auzite, fiindcă sunt unul dintre Dumneavoastră. O cauză a respectivei stări a lucrurilor este determinată de starea precară a mediului social-economic din Republica Moldova. Dar am ferma convingere că, chiar în respectivele condiții, putem împreună și cu eforturi comune să asigurăm îmbunătățirea situației la acest capitol. În acest scop, în calitatea mea de rector al USM îmi propun să mă axez pe identificarea continuă și permanentă a AȘTEPTĂRILOR personalului didactic și științific alUniversității.

În acest scop îmi propun să introduc în procesul de gestionare a USM mecanismul democrației directe – REFERENDUMUL UNIVERSITAR. Cu ajutorul acestuia vom determina așteptările membrilor comunității academice USM în vederea identificării și prioritizării acestora. Numai în așa mod vom crea premisele pentru investirea resurselor financiare și alocarea celor materiale cât de eficient posibil.

Știu că așteptările și nevoile personalului didactic și științific al USM sunt mari. Nu doresc, însă, să fac promisiuni populiste, fără sorți de a fi realizate. Dar ce Vă promit ferm – este identificarea acestora în parteneriat cu Dumneavoastră, ierarhizarea după priorități și soluționarea lor pas cu pas. La moment, vreau să evidențiez doar câteva, dintre cele mai semnificative. Știu că una dintre așteptările cele mai mari este remunerarea muncii – dorința de a fi decentă, corectă, stimulativă și sigură. Aceasta trebuie să fie realizată și în corelare cu indicatorii de performanță, care ar stimula orientarea spre excelență în activitate. Indicatori de performanță stabiliți în strictă corelare cu obiectivele și politicile universității, indicatori de performanță precis formulați, relevanți și transparenți.O altă așteptare a profesorului universitar se referă la calitatea infrastructurii mediului de muncă – săli echipate și dotate, iar profesorul să fie înzestrat cu cele necesare – calculator / laptop, proiector, tablă interactivă, etc. O altă nevoie a profesorului universitar, nu mai puțin importantă, este atitudinea resimțită de către acesta din partea conducerii, climatul psihosocial din cadrul grupurilor de muncă, a întregului colectiv USM. Această atitudine va fi una de respect și stimă profundă față profesor și munca acestuia. Voi atrage o deosebită atenție și facilitării formării profesionale a personalului didactic și științific, crearea multiplelor posibilități de creștere profesională. În acest context aș evidenția inițierea și finanțarea de către USM a unui Program universitar de învățare a limbilor străine, în special a limbii engleze pentru profesorii USM. Conceptul acestui Program USM îl am deja elaborat- este unul inovativ, ambițios și necesar pentru profesorii USM. Important este de menționat că acesta va fi finanțat de Universitate și va fi gratis pentru personalul titular didactic și științific USM.

Conștientizând rolul și importanța profesorului universitar, în calitatea mea de rector USM mă voi axa pe asigurarea MENTENANȚEI judicioase a patrimoniului USM și INVESTIREA eficientă, cu prioritate în personalul USM.

  1. Care este menirea primordială a oricărei universități?

Răspunsuri la această întrebare nu poate fi găsit în afara analizei sistemului național de învățământ și cercetare, precum și fără a se ține cont de tendințele de evoluție ale învățământului superior la nivel mondial. În primul rând, nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior necesită a fi optimizat. Numărul mare, mărunțit și pestriț de specialități știrbește diferența esențială și fundamentală dintre ciclul I (licență) și ciclul II (masterat), iar numărul insuficient de credite ECTS are un impact negativ asupra calității studiilor la unele specialități. Asigurarea finanțării cercetării universitare – în universități efectuarea cercetărilor științifice este obligatorie, astfel încât trebuie să existe și unități de cercetare pe lângă cele didactice, îmbinată cu motivarea personalului științifico-didactic și restabilirea prestigiului profesiei de pedagog prin salarizarea respectivă, precum și crearea unui program de susținere a tinerilor în cariera universitară sunt premisele creării unui ecosistem inovațional durabil de învățământ și cercetare. Implementarea finanțării per student este acum vicios corelată cu performanțele universității, atunci când nu se ține cont de volumul real de finanțare anuală a proiectelor în derulare, ci doar de numărul proiectelor câștigate în anul de referință. Rămâne actuală problema finanțării suplimentare pentru mentenanța echipamentului de cercetare, modernizarea infrastructurii și a tehnologiilor. Se menține numărul mare de universități în Republica Moldova cu un număr mic de studenți, care nu respectă standardele de calitate și cu efecte de degradare accelerată a calității învățământului superior. Dar și impactul unicii fuziuni (prin absorbție) în optimizarea sistemului de învățământ superior este încă incert, rezultând la moment, de exemplu, în formalizarea a câte două școli doctorale de matematică și știința informației, de științe fizice, chimice, biologice, juridice etc. Pe de altă parte, este greu de evaluat această eficiență în condiții de monopolizare a învățământului superior și a existenței unui număr mare și pestriț de universități. În acest context, gestionarea de către MECC în perioada 2020-2025 a resurselor financiare de treizeci și cinci milioane șapte sute mii euro sub formă de împrumut de stat extern de la Banca Mondială trebuie să devină o investiție în învățământul superior, în asigurarea modernizării și durabilității lui. Totodată, problema majoră a învățământului superior este menținerea talentelor și stimularea performanței, dar mai puțin ar fi oportună finanțarea din acest împrumut a unor activități profesionale remunerate din bugetul de stat, cum ar fi dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor, elaborarea standardelor de calificare, perfecționarea sistemului de asigurare a calității, implementarea mecanismului de finanțare al învățământului superior, gestionarea și întreținerea Registrului Național al Calificărilor etc. Oricât de mult nu ne-am strădui la nivelul competențelor și abilităților respective, universitățile nu vor avea „succes și inserție”, dacă statul nu va face piața muncii atractivă și prestigioasă!

Vorbeam și mai înainte că pentru un sistem de învățământ eficient sunt necesare mai multe lucruri, dintre care esențiale reprezintă, pe de o parte, infrastructura modernă – blocuri de studii cu săli amenajate, biblioteci și laboratoare dotate, infrastructura de comunicații și manuale etc. – foarte dependentă de investiții financiare și, pe de altă parte, corpul științifico-didactic de o înaltă valoare profesională și dedicat profesiei. Ce ar alege oare pedagogii moldoveni în condiții de pandemie: să fie „echipați” cu repere metodologice și reguli antiepidemice scrise „ca răspuns la necesitatea depășirii riscului de răspândire a virusului”, dar expuși zilnic în fața acestui risc de a se îmbolnăvi și de a contamina elevii și studenții, sau să aibă oricând acces la teste gratuite la Covid-19? Dar e posibil! În Slovacia, având o populație de 5,4 milioane de locuitori și un număr total al celor afectați de virus de 28 mii,cu circa o lună în urmă, s-a decis testarea gratuită la Covid-19 pentru toți cetățenii cu vârsta mai mare de 10 ani.

Totodată, este o axiomă că nu poți avea un învățământ performant într-o economie subdezvoltată, astfel fiind indicată strategia specializării inteligente de dezvoltare prin susținerea specifică a cercetării și inovării, concentrându-se pe punctele forte ale unui număr limitat de domenii prioritare pentru investiții bazate pe cunoaștere. Dar lucrurile par a merge nu tocmai bine chiar și în vechile universități europene, în special cu Covid-19, care trebuie să facă față abandonului studenților străini din cauza restricțiilor de călătorie, care prevede o posibilă scădere de peste 20%. Toate universitățile în prezent se echipează cu infrastructuri de comunicații pentru a putea oferi masiv cursuri online. Deși aceasta este o măsură rezonabilă de moment, pentru a-i susține pe actualii studenți înmatriculați, a investi excesiv în învățământul online este o strategie greșită! În primul rând, oricât de mult ne putem echipa, nu vom atinge gradul de profesionalism al cursurilor online dezvoltate de universitățile de top în care se investesc resurse financiare considerabile, iar ca universități regionale am putea oferi produse educaționale care reprezintă o imitație palidă a acestora. Lipsesc și aplicațiile creative și inovatoare ale tehnologiei informației și comunicațiilor în educație și cercetare. În acest context se înscrie și inițiativa lansată recent de Google de a oferi cursuri de formare online cu durata de 3-6 luni, după care se eliberează un certificat considerat echivalent cu un curs universitar tradițional (Google Career Certificate), nefiind necesară vreo diplomă sau experiență anterioară și se poate învață de oriunde, aceste cursuri fiind 100% online. La prima vedere, această inițiativă ar părea un lucru grozav în a oferi „noi competențe digitale” necesare tinerilor pentru un loc de muncă bine plătit într-un mediu concurențial aflat într-o profundă schimbare tehnologică. Totodată, aceasta este „începutul sfârșitului” unui sistem universitar tradițional aflat deja în criză, cu un declin constant de studenți în ultimii ani și o slabă conexiune cu mediul socio-economic, precum și al modelului mediului academic, în care studentul trebuie să-l urmeze pe profesor în timp ce acesta îl ghidează să învețe ceea ce crede că este mai potrivit pentru el, în conformitate cu conținutul curricular elaborat, unde cursurile universitare tradiționale sunt considerate învechite, deoarece nu sunt în concordanță cu economia în schimbare. Lipsa argumentării necesităților în specialiști, lipsa unei metodologii de prognozare pentru piața muncii, lipsa corelării competențelor profesionale cu necesitățile pieței muncii doar aprofundează această criză. În spatele acestui sofism se află ideea că Universitatea este doar o modalitate de a furniza conținut informațional clienților săi. Menirea primordială a Universității, însă, rămâne în continuare crearea de noi cunoștințe printr-un proces colectiv care implică în egală măsură profesorii, cercetătorii și, nu în ultimul rând, studenții și viitorii angajatori, identificând necesitățile acestora, iar noile cunoștințe sunt create prin predare, cercetare și interacțiunea reală a talentelor într-un mediu academic!

  1. Care ar fi modelele de dezvoltare a USM-ului?

Oare de formularea modelelor noi avem nevoie acum sau de fapte și acțiuni concrete? Cu certitudine pot expune în detalii cele mai avansate modele de dezvoltare a Universității bazate pe cercetare, pe care le-am studiat în timpul stagiului meu din 2017 în SUA, când am fost acceptat ca membru al Consiliului Național al Administratorilor Cercetării Universitare din SUA. Drept referințe actuale propun link-urile The Post-Pandemic College și Sustaining the College Business Model. Dar revenind la realitățile noastre, consider că Universitatea trebuie să devină o platformă deschisă și care să ofere șanse egale pentru toți actorii ei – studenți, masteranzi, doctoranzi, profesori, cercetători – fiecare dintre ei având posibilitatea să evolueze, să-și dezvolte talentele și abilitățile, să găsească susținere adecvată pentru creștere în carieră, iar aprecierile să fie făcute în baza unor indicatori de performanță măsurabili, clari și transparenți. Totodată, Universitatea trebuie să redevină un membru activ al societății, un partener de nădejde al business-ului, un centru veritabil de consultanță pentru administrațiile publică locală și centrală, or Universitatea poate realiza toate aceste roluri prin profesioniștii pe care îi deține.

Florentin PALADI, dr.hab., prof.univ., candidat la postul de rector al USM

21.11.2020

SIRP precizează că a păstrat intact stilul și ortografia utilizată de candidatul la postul de rector al USM. Articolul reflectă opinia semnatarului, el fiind singurul responsabil pentru corectitudinea celor scrise.