Catedra militara

2

4

5

Catedra militară este o subdiviziune structurală a Universităţii de Stat din Moldova care funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Instruirea militară la catedră se efectuzează în scopul pregătirii cetăţenilor pentru apărarea Patriei.

         Catedra Militară a fost creată în cadrul USM în anul 1946 și din 2003, activează conform noii concepții a Ministerului Apărării Republicii Moldova. 

Catedra are o bază material-didactică care îi permite să organizeze procesul de instruire  pentru circa 1300 studenți concomitent: 16 clase de studii bine amenajate; tir; armament, muniţii şi dispozitive de instruire.

Acordul de parteneriat al Univesității de Stat din Moldova cu  Centrele de Instruire ale Armatei Naţionale, permite realizarea unor activități, cu utilizarea condițiilor de care dispun acestea.

Durata instruirii este de 4 luni şi se desfăşoară de două ori pe an în perioada: septembrie – decembrie şi februarie – mai în afara orelor de studii de bază ale studenţilor. Orarul este adaptat programului de activitate al studenților și programează activitățile de instruire în 3 ture: până la masă, după masă și după orele 17.00.

Absolvenţii catedrei militare devin deţinători ai statutului juridic de militar fapt care le  permite angajarea în cîmpul muncii în toate structurile statale, şi sunt eliberaţi de la serviciul militar în termen.

În perioada anilor 2003 -2019 cursul de instruire la catedra militară au absolvit peste 30000 studenţi. Din ei peste 800 s-au angajat în cîmpul muncii, în ministerele şi structurile de forţă ale statului.

8

Încadrarea în serviciul militar prin contract în Armata Naţională,

asigură un loc garantat de muncă.