Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

CONTACT Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc central, MD-2009,Chişinău

Tel:  +373 22 577601

Fax:  +373 22 57 76 00

Web:  http://jurnalism.usm.md/ 

PREZENTARE

Instruirea studenţilor în domeniul jurnalismului în Republica Moldova a fost iniţiată în anul 1966 în cadrul Facultăţii de Filologie. Ulterior a fost creată Secţia Jurnalistică, iar în anul 1980 a fost fondată Facultatea de Jurnalistică. Din anul 1993 această facultate a USM , concomitent cu inaugurarea noilor filiere formative (comunicare publică, biblioteconomie şi asistenţă informaţională), şi-a modificat denumirea, devenind Facultate de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. În prezent ea cuprinde trei catedre de profil: Jurnalism, Comunicare, Biblioteconomie şi asistenţă informaţională. Echipamentul din laboratoarele instructive şi sălile de computere asigură în măsură deplină pregătirea studenţilor în baza tehnologiilor informaţionale moderne. Standardele educaţionale adoptatela Facultatepromovează profesionalismul, libertatea cugetării, responsabilitatea socială şi spiritul de creaţie. Facultatea este deschisă pentru toţi acei care împărtăşesc aceste opţiuni, salutând şi spijinind iniţietivele studenţilor şi ale profesorilor.      

Misiunea Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării constă în pregătirea unor cadre de înaltă calificare pentru sectorul mediatic (presa scrisă şi on-line, agenţii de presă, televiziune, radio); pregătirea unor specialişti în comunicare/ relaţii publice cu abilităţi şi competenţe profesionale de rigoare; pregătirea cadrelor pentru domeniul editorial – redactori, tehnoredactori şi corectori în cadrul unor edituri utilate cu echipament modern; unor specialişti (bibliotecar de categoria 1 şi 2; şef de oficiu), care ar corespunde cerinţelor actuale în domeniul organizării şi deseminării informaţiilor.

DECAN: Dr., conf.univ. Georgeta Stepanov

PRODECAN:  Dr., conf. univ. Dumitru Ţurcanu

SECRETARIAT: metodist Olga Birladeanu

DISPECER: Aurella Dubac

NUMĂR DE STUDENŢI: Ciclu I – 839; Ciclu II -  133

NUMĂR DE CADRE DIDACTICE TITULARE: 42

DEPARTAMENTE: 

  • Departamentul Teoria și Practica Jurnalismului
  • Departamentul Radio și Televiziune
  • Departamentul Comunicare și Teoria Informării

PROGRAME ACADEMICE

Studii de licenţă180 credite de studii – 3 ani 240 credite de studii – 4 ani

  • Ştiinţe ale Comunicării  – 2015 2016 2017
  • Jurnalism – 2015 2016 2017
  • Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică  –  2017
Calendar  academic învăţămînt cu frecvenţă redusă
Studii de master (cu predare în limba română) 120 credite de studii – 2 ani 90   credite de studii – 1,5 ani
  • Managementul instituţiei media (MP) –  2016 2017
  • Managementul instituţiei infodocumentare (MP) –  2016 2017
  • Relaţii publice şi publicitate (MP) –   2017
  • Talk-show-ul radiotelevizat (MP) –  2016 2017

MC – masterat de cercetare MP – masterat de profesionalizare

Studii postuniversitare de doctorat (6 semestre)