Facultatea de Sociologie si Asistenţă Socială

CONTACT  Str. Gheorghe Caşu, Nr. 32, bloc 5, MD-2009, Chişinău

T:  +373 22 73-82-70 

F:  +373 22 28-70-33

E:  fsas.usm@gmail.com

W:http://fsas.usm.md/

PREZENTARE

Facultatea Sociologie Asistenţă Socială îşi are originile în anul 1993 când au fost înmatriculaţi primii studenţi la specialitatea sociologi în cadrul facultăţii de Filosofie si Psihologie. In anul 2001 Facultatea de Filosofie şi Psihologie şi-a schimbat denumirea în Facultatea de Filosofie, Psihologie, Sociologie, iar in luna decembrie a aceluiaşi an a fost reorganizată în Facultatea de Asistenţă Sociala, Sociologie si Filosofie. Din anul 2008 denumirea facultăţii este Sociologie şi Asistenţă Socială.

Corpul profesoral-didactic al facultăţii include 32 cadre didactice titulare, inclusiv: 2 doctori habilitaţi şi 10  doctori în ştiinţe. Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială (FSAS) a USM pregăteşte specialişti solicitaţi de transformările sociale actuale atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional la următoarele specialităţi de bază: Sociologie şi Asistenţă Socială. Actualmente la facultate îşi fac studiile peste 700 de studenţi la ciclul I (licenţă) şi ciclul II (masterat). Formarea specialiştilor se realizează la facultate în conformitate cu standardele europene şi internaţionale. Absolvenţii Facultăţii Sociologie şi Asistenţă Socială, care susţin cu succes examenele de licenţă şi teza de licenţă, demonstrând cunoştinţe teoretice profunde, abilităţi ştiinţifico-practice îşi pot continua studiilela Masterat şi Doctorat.

La dispoziţia studenţilor facultăţii se află Centrul Republican de Resurse pentru Asistenţă Socială şi Centrul de Cercetări Sociale, dotate cu literatură de specialitate de ultimă oră şi cu mijloace tehnice performante. Facultatea dispune de clase cu calculatoare conectatela Internet, de o bibliotecă electronică, o bibliotecă specializată în domeniul sociologiei şi asistenţei sociale. Facultatea implementează în prezent proiecte internaţionale de rezonanţă, finanţate de programele TEMPUS, INTAS, AUF şi UNICEF, care facilitează integrarea studenţilor în spaţiul european. Studenţii facultăţii au toate posibilităţile de a-şi dezvolta abilităţile funcţionale prin implementarea cunoştinţelor teoretice în practică şi de a se familiariza cu experienţă în domeniu din alte ţări. În scopul pregătirii viitorilor specialişti facultatea colaborează cu: Ministerul Educaţiei; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Universităţile din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara (România); Institutul Calităţii Vieţii al Academiei Române; Universitatea Norwich (Marea Britanie); Universitatea din Aquila (Italia); Universităţile din Lund, Linkoping, Stokholm (Suedia); Universitatea de Ştiinţe Aplicate (Merseburg, Germania); Institutul European de Asistenţă Socială (Germania); Universitatea Liberă din Berlin  (Germania); Universitatea Rutgers (New Jersey, SUA); Academia de Ştiinţe din Polonia; diverse organizaţii internaţionale (UNICEF, Every Child, ICNUR, OIM etc.).

Misiunea Facultăţii constă în implementarea programelor educaţionale şi de cercetare racordate la standardele internaţionale în domeniul sociologiei şi asistenţei sociale, în corespundre cu cerinţele pieţii muncii.

DECAN: Dr., conf.univ. Stela MILICENCO

PRODECANI:  Aliona CHIRA

SECRETARIAT: metodist Larisa

ELINEŢCHI NUMĂR DE STUDENŢI: Ciclu I – 642  ; CicluII – 76

NUMĂR DE CADRE DIDACTICE TITULARE: 32 CATEDRE: 

  • Asistenţă Socială
  • Sociologie

PROGRAME ACADEMICE

Studii  de licenţă180 credite de studiu – 3 ani 240 credite de studio – 4 ani

Calendar  academic învăţămînt cu frecvenţă redusă
Studii de master (cu predare în limba română) 120 credite de studii – 2 ani 90   credite de studii – 1,5 ani
  • Managementul serviciilor sociale (MP) – 2016 2017
  • Politici sociale centrate pe familie (MP) – 2016 2017
  • Sondaje de opinie , marketing și publicitate (MP) –  2016 2017

MC – masterat de cercetare MP – masterat de profesionalizare

Studii postuniversitare de doctorat (6 semestre)

  • 22.00.01- Teoria, metodologia şi istoria sociologiei;
  • 22.00.04 – Structura sociala, institutii si procese sociale