Misiune – a promova cultura învățării pe tot parcursul vieții prin asigurarea cadrului pentru dezvoltarea personală și profesională a adulților, conform necesităților și aspirațiilor acestora, prin actualizarea sau obţinerea de noi cunoştinţe şi competenţe necesare integrării active în societate și pe piața muncii.

Valori – corectitudine, transparență, responsabilitate, promptitudine, centrare pe cel ce învață, competență profesională, adaptabilitate la cerințele pieței muncii.

Direcţiile principale de acțiune ale DFC:

  • studierea necesităţilor de formare continuă a beneficiarilor serviciilor educaţionale, inclusiv a instituțiilor publice și private, a instituţiilor de învăţământ general, profesional tehnic, superior;
  • formarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul general, profesional tehnic, superior;
  • formarea profesională continuă a personalului din economia naţională la specialitățile la care sunt realizate programe de formare inițială în cadrul USM;
  • formarea continuă a adulților prin programe ce asigură dezvoltarea personală sub aspect social, civic, cultural, socioeconomic, tehnologic, ecologic etc.

Contacte: 

Tel. +373-22 24-54-40, +373-67436644

e-mail: formarecontinua.usm@gmail.com 

Facebook: Departament Formare Continua USM