Structura:

 • Serviciul Resurse Umane
 • Oficiul protecţia datelor cu caracter personal şi statistică
 • Biroul Secretariat
 • Biroul Arhivă

Şef Secţie: Babara Eugenia     tel.:   067314413

Fax:   373 22 24-42-48

e-mail: eugenia_babara@yahoo.com

e-mail: resurse.umane.usm@gmail.com

Biroul 125, Blocul principal

 • Serviciul Resurse Umane

Responsabili  personal didactic:

Ciudin Galina – inspector superior       tel. 067560226

Coţaga Svetlana – inspector superior

Biroul 110, Blocul principal

Responsabil personal auxiliar:

Carajea Nadejda – inspector superior tel. 067560225

Biroul 123, Blocul principal

Responsabil poliţe de asigurare şi evidenţă militară:                  

Zarija Margarita – operator date

Biroul 135, Blocul principal

Responsabili dosare studenţeşti:

Gore Maria – inspector superior

Scaleţcaia Nina – inspector superior

Biroul 127,131,  Blocul principal

Program de lucru: 8.00-17.00

Program de audienţe: Luni, Miercuri, Vineri: 14.00-16.00

Oficiul pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal şi Statistică:

Coţaga Svetlana- inspector superior     tel. 067560226

Lazari Silvia- inginer

Biroul 110, Blocul principal

 • Biroul Secretariat

Garea Tatiana   –   dactilograf    tel. 067560235

Mihailov Elena –   secretar stenograf

Biroul 222, Blocul principal

 • Biroul Arhivă 

Sîrghi Dumitru   – sef Birou          tel. 067560236

Ştirbu Ana         – arhivar

Sîrghi Ion           – arhivar

Biroul 35, Blocul 1

Program de lucru

9.00-16.00

Program de audienţă

10.00-13.00

14.00-15.00

Activităţile de bază ale Secţiei Resurse Umane:

 • participarea la elaborarea strategiei politicilor de personal a USM;
 • evidenţa şi gestionarea personalului didactic şi auxiliar în conformitate cu legislaţia în  vigoare, prin utilizarea unor instrumente de tehnici adecvate (contracte de muncă, fişe individuale, fişe de post etc.);
 • evidenţa şi gestionarea personalului didactic şi auxiliar în conformitate cu legislaţia în  vigoare, prin utilizarea unor instrumente de tehnici adecvate (contracte de muncă, fişe individuale, fişe de post etc.);
 • elaborarea proiectelor de ordin, dispoziţii, decizii şi perfectarea actelor necesare cu privire

la angajarea şi integrarea noilor salariaţi;

 • efectuarea controlului asupra realizării deciziilor conducerii cu privire la personal, formularea propunerilor pentru înbunătăţirea relaţiilor de muncă;
 • coordonarea procesului de elaborare a fişelor de post în concordanţă cu politicile de personal a USM;
 • participarea, de comun acord cu conducerea universităţii, decanii şi şefii de departamente la evaluarea periodică a cadrelor didactice a universităţii;
 • înaintarea propunerilor privind menţinerea şi stimularea salariaţilor care prestează muncă în mod conştiincios şi au succese remarcabile pe tărâmul professional.
 • participarea la elaborarea statelor de funcţii;
 • participarea la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante;
 • gestionarea evidenţei statistice privind activitatea de personal didactic şi auxiliar;
 • familiarizarea salariaţilor şi studenţilor cu politica de securitate privind protecţia datelor cu caracter personal conform legislaţiei în vigoare;
 • asigurarea evidenţei militare;
 • evidenţa şi monitorizarea poliţelor de asigurare medicală;
 • evidenţa şi prelucrarea dosarelor studenţilor şi masteranzilor;
 • organizarea şi asigurarea operativă a lucrărilor de secretariat;
 • evidenţa şi perfectarea documentelor de arhivă, păstrarea şi valorificarea lor.