Inventica

Victor COVALIOV – ,,Inventatorul tehnologiilor verzi

şi gardian al purităţii”

 Renumitul inventator al tehnologiilor verzi a Republicii Moldova, domnul Victor Covaliov – doctor, conferenţiar universitar la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a Universităţii de Stat din Moldova. Autor a circa 350 de invenţii (inclusiv 69 certificate de autor a URRS), şi astăzi domnul Covaliov rămâne unul dintre cei mai activi şi renumiţi  inventatori ai republicii. Fără participarea şi implicarea dumnealui, nici un forum ai inovaţiilor ţărilor europene nu are loc. Elaborările şi tehnologiile domnului Covaliov  sunt menţionate cu cele mai înalte premii a Saloanelor de invenţii desfăşurate în ţări precum  Ungaria,  Elveţia, Bulgaria, Belgia, Germania, Rusia, Ucraina, România, Polonia şi , desigur, Moldova. Astfel, în ultimul timp, o asemenea energie creatoare remarcabilă o deţin foarte puţini dintre inventatorii ţării. Deci, domnul Victor Covaliov merită de a fi numit „un inventator al tehnologiilor verzi de  succes” şi un model demn de urmat, în deosebi de către tineri şi inventatorii începători.

Articol integral

În revista «Изобретатель и рационализатор», Nr.8, 2013 este publicată o informaţie mult mai amplă despre invenţiile dedicate tehnologiilor verzi, autor al cărora este domnul Victor Covaliov.

Aducem sincere mulţumiri şi felicitări pentru aceste invenţii şi realizări remarcabile în domeniul ecologie!

Sănătate şi mulţi ani înainte pentru realizarea a  multitudinilor invenţii de succes!


 

Promovarea elaborărilor ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova se realizează prin  intermediul participării la Expoziţii şi Saloane, care şi-au dovedit eficacitatea dea lungul timpului. Aceste  evenimente se dedică prezentării celor mai noi realizări în domeniul cercetării ştiinţifice, cât şi în vederea stabilirii relaţiilor de cooperare în plan internaţional  în  domeniul cercetării şi inovării. În anul 2015 se preconizează a participa la următoarele Expoziţii şi Saloane:

– Salonul Internaţional de Cercetări, Inovaţii şi Invenţii „PRO-INVENT-2015”Cluj-Napoca, România – martie;
– Expoziţia Europeană a Creativiţăţii şi Inovării „EUROINVENT-2015”’, Iaşi, România – mai;
– Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetării, Inovării şi Transferului Tehno-Logic „INVENTICA – 2015”, Iaşi, România, –  iunie-iulie;
– Salonul de Invenţii şi Inovaţii  ,,INVENTIKA-2015’’, ROMEXPO , Bucureşti, România – octombrie;
– Expoziţia Internaţională „AGROTEH-2015” , mun. Chişinău, R.Moldova – octombrie;
– Salonul Internaţional de Inventică ‚,IWIS-2015”, Varşovia, Polonia– octombrie;
 – Expoziţia Internaţională de Invenţii  „INOVA”, Osijek, Croaţia – noiembrie;
– Expoziţia Specializată Internaţională  „INFOINVENT-2015”, Chişinău, R.Moldova – noiembrie;

for spanish translationпиар бесплатновлажный способдум 4