Parteneriatul EMERGE

Date Importante: Date Importante: Lansarea Apelului pentru aplicaţii:   2 Decembrie 2013 Termenul limită pentru aplicare– 15 Februarie 2014 Anunţarea rezultatelor selecţiei:  22 Aprilie – 9 Mai 2014 Începutul mobilităţilotr:  Septembrie 2014

Site-ul oficial al proiectului EMERGE (pentru informare si aplicare), tastaţi aici

Consortiul EMERGE Mobility with Neighbouring ReGion in the East

Coordonator

PARTNERII din UE

PARTNEII din LOT 8  S (UCRAINA, MOLDOVA, BELARUS)

Informatii pentru candidaţii care inteţionează să vină la USM. Pentru mai multe detalii vizitaţi  site-ul oficial al proiectului .

google google поискbrazil language translation to englishdocsvision